فهرست مقالات برحسب موضوع مهندسی برق و کامپیوتر


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - تشخيص تغييرات صحنه به روش زمينه‏ گيري هوشمند
   محمود فتحی حسن شكوري
   جداسازي روزمينه از زمينه، در بسياري از كاربردهاي نظارت تصويري به عنوان اولين و مهمترين قدم شناخته مي‎‎شود و "تفاضل زمينه" روشي است كه معمولاً براي اين منظور استفاده مي‎‎شود. اين روش، هر فريم را با مدلي از صحنة خالي مقايسه كرده و ناحيه‎هايي از آنرا كه بطور قابل ملاحظه‎اي چکیده کامل
   جداسازي روزمينه از زمينه، در بسياري از كاربردهاي نظارت تصويري به عنوان اولين و مهمترين قدم شناخته مي‎‎شود و "تفاضل زمينه" روشي است كه معمولاً براي اين منظور استفاده مي‎‎شود. اين روش، هر فريم را با مدلي از صحنة خالي مقايسه كرده و ناحيه‎هايي از آنرا كه بطور قابل ملاحظه‎اي متفاوت به نظر مي‏رسند به عنوان نواحي روزمينه مشخص مي‎كند. اين مقاله روش جديدي براي تفاضل زمينه ارائه مي‏كند كه در آن ابتدا هر تصوير به بلوكهاي يكساني تفكيك شده و سپس ويژگيهاي تعيين‎كننده‎اي از بلوك‏ها محاسبه شده و سابقة مقادير هر يك از اين ويژگي‏ها، به صورت تركيبي از توزيعها‎ي گوسين مدل مي‏گردد. با ورود هر فريم جديد، اين توزيعها با روش سريعي بهنگام مي‎شوند آنگاه توزيعهاي گوسين مدلهاي تركيبي، براي يافتن توزيعهايي كه بيان‎كنندة زمينه هستند ارزيابي مي‎شوند و هر بلوك بر اساس اينكه مقادير ويژگيهاي آن جزو كداميك از توزيعها باشد در دو كلاس زمينه و روزمينه دسته‎بندي مي‎شود. پياده‎سازي نرم‎افزاري اين روش روي كامپيوتر شخصي، حاكي از عملكرد قابل قبول سيستم در برابر اجسام متجاوز به صحنه (مستقل از سرعت حركت آنها)، اضافه يا كاسته شدن اجسام داخل صحنه، نويز تصويربرداري و تغييرات ناخواستة صحنه است و سرعت بالا و نياز به حافظة كم، آنرا براي درصد بالايي از كاربردهاي بلادرنگ مناسب مي‏سازد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تخمين سرعت موتور القايي تكفاز و بهينه‎سازي گشتاور آن بدون استفاده از حسگر مكانيكي
   صادق واعظ‌زاده عليرضا پيمان
   بهبود رفتار موتورهاي القايي تكفاز و كنترل سرعت آنها اخيراً مورد توجه قرار گرفته است. اين موارد نيازمند سيگنال سرعت ماشين مي باشد. در اين مقاله روشي براي تخمين سرعت موتور القايي تكفاز ارائه مي شود و كاربرد آن در بهبود گشتاور ماشين مورد مطالعه و بررسي مشروح قرار مي گيرد. چکیده کامل
   بهبود رفتار موتورهاي القايي تكفاز و كنترل سرعت آنها اخيراً مورد توجه قرار گرفته است. اين موارد نيازمند سيگنال سرعت ماشين مي باشد. در اين مقاله روشي براي تخمين سرعت موتور القايي تكفاز ارائه مي شود و كاربرد آن در بهبود گشتاور ماشين مورد مطالعه و بررسي مشروح قرار مي گيرد. بدين منظور با استفاده از معادلات حاكم بر موتور القايي تكفاز در دستگاه مرجع ساكن، سرعت موتور بر حسب پارامترهاي موتور و مؤلفه‎هاي شار پيوندي استاتور بدست مي آيد. با بدست آوردن شارهاي پيوندي از ولتاژ و جريان سيم‎پيچيهاي موتور، سرعت موتور با دقت نسبتاً زياد تخمين زده مي شود. سپس سرعت تخميني در افزايش گشتاور متوسط، كاهش گشتاور نوساني و بهينه سازي كلي گشتاور ماشين مورد استفاده قرار مي گيرد و نتايج شبيه‎سازي در شرايط استفاده از سرعت واقعي و سرعت تخميني مقايسه مي شود. ناچيز بودن خطاي موجود مؤيد كارآمدي روش پيشنهادي در تخمين سرعت مي باشد. رفتار موتورهاي القايي تكفاز و كنترل سرعت آنها اخيراً مورد توجه قرار گرفته است. اين موارد نيازمند سيگنال سرعت ماشين مي باشد. در اين مقاله روشي براي تخمين سرعت موتور القايي تكفاز ارائه مي شود و كاربرد آن در بهبود گشتاور ماشين مورد مطالعه و بررسي مشروح قرار مي گيرد. بدين منظور با استفاده از معادلات حاكم بر موتور القايي تكفاز در دستگاه مرجع ساكن، سرعت موتور بر حسب پارامترهاي موتور و مؤلفه‎هاي شار پيوندي استاتور بدست مي آيد. با بدست آوردن شارهاي پيوندي از ولتاژ و جريان سيم‎پيچيهاي موتور، سرعت موتور با دقت نسبتاً زياد تخمين زده مي شود. سپس سرعت تخميني در افزايش گشتاور متوسط، كاهش گشتاور نوساني و بهينه سازي كلي گشتاور ماشين مورد استفاده قرار مي گيرد و نتايج شبيه‎سازي در شرايط استفاده از سرعت واقعي و سرعت تخميني مقايسه مي شود. ناچيز بودن خطاي موجود مؤيد كارآمدي روش پيشنهادي در تخمين سرعت مي باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - طراحی بهينة موتور القائی سه فاز قفس سنجابی برای خودروی برقی
   محمدباقر بناءشریفیان جواد فيض
   در اين مقاله يک موتور القائی سه فاز قفس سنجابی بعنوان موتور محرک خودروی برقی (EV) به کمک روش بهينه‏سازی هوک-جيوز (HJ) طراحی بهينه می‏شود. طراحی‏های بهينه با تعداد قطبهای مختلف، سرعتهای اسمی و حداکثر متفاوت، و تعداد شيارهای مختلف با هم مورد مقايسه قرار گرفته و بهترين آنه چکیده کامل
   در اين مقاله يک موتور القائی سه فاز قفس سنجابی بعنوان موتور محرک خودروی برقی (EV) به کمک روش بهينه‏سازی هوک-جيوز (HJ) طراحی بهينه می‏شود. طراحی‏های بهينه با تعداد قطبهای مختلف، سرعتهای اسمی و حداکثر متفاوت، و تعداد شيارهای مختلف با هم مورد مقايسه قرار گرفته و بهترين آنها انتخاب می‏شوند. روش بهينه‏سازی مورد استفاده دارای مزايايی از جمله برنامه‏نويسی ساده، عدم نياز به گراديان، زمان همگرايی کوتاه و امکان تغيير تک‍تک پارامترها را دارد. تغييرات پارامترهای طراحی طرح‍های بهينه با سرعت اسمی برای موتورهای 2 و 4 قطب نمايش داده شده و مورد بحث قرار می‏گيرند. نتايج نشان می‏دهند که موتور 2 قطب با شيارهای استاتور و روتور مستطيلی، و سرعت اسمی rpm 1800 بهترين کارآيی را دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - روشي نو در طراحي و ساخت سنكرونايزر الكترونيكي براساس قفل كردن فاز (PLL) جهت موازي كردن سريع ديزل‏ژنراتور‏ها
   مصطفي پرنياني رضا باقري
   دراين مقاله طراحي، ساخت و نتايج حاصل از آزمون عملي يك سنكرونايزر الكترونيكي جهت موازي كردن ديزل ژنراتورها با يكديگر يا با شبكه سراسري شرح داده مي‏شود. علي‏رغم آنكه ژنراتورهاي موازي از مدتها پيش درنيروگاه‏هاي ايران به كار گرفته شده‏اند، اما ديزل ژنراتور‏هاي موازي، علي‏ر چکیده کامل
   دراين مقاله طراحي، ساخت و نتايج حاصل از آزمون عملي يك سنكرونايزر الكترونيكي جهت موازي كردن ديزل ژنراتورها با يكديگر يا با شبكه سراسري شرح داده مي‏شود. علي‏رغم آنكه ژنراتورهاي موازي از مدتها پيش درنيروگاه‏هاي ايران به كار گرفته شده‏اند، اما ديزل ژنراتور‏هاي موازي، علي‏رغم مزاياي بسيار زياد آنها، كمتر در صنعت ايران به كارگرفته شده‏اند. يك علت مهم براي اين امر، نداشتن تجهيزات لازم براي سنكرون نمودن ديزل ژنراتورها بوده است. دستگاه سنكرونايزر ساخته شده با ارسال فرمانهاي مناسب به سيستم كنترل سرعت ديزل ژنراتور، شرايط را طوري فراهم مي‏كند كه در اختلاف فاز صفر، فرمان موازي كردن صادر شود. مزيت مهم اين نوع سنكرونايزر در مقايسه با انواع ديگر سنكرونايزر‏ها، حفظ سنكرون بودن، پس از رسيدن به شرايط آن مي‏باشد، به ترتيبي كه با به كارگرفتن روش قفل كردن فاز (PLL ) ، اين شرايط حفظ شده و ديگر نيازي به در نظر گرفتن زمان بسته شدن كليد براي ارسال فرمان موازي شدن نيست. اين نمونه سنكرونايزر علاوه بر قابليت اعتماد بيشتر به جهت نوع كاركرد آن، سنكرون نمودن را در سرعت بسيار بالاتري نسبت به سنكرونايزرهاي كلاسيك انجام مي‏دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - يك شيوه مداري جديد جهت حفاظت تريستورهاي قدرت سري
   محمد فرزي سيداديب ابريشمي‌فر مسعود ميرزرگر مهدي فاضلي
   حفاظت سيستمهاي مجهز به نيمه هادي‌هاي قدرت در برابر اضافه ولتاژ اهميت به سزائي در افزايش قابليت اطمينان آنها دارد. در اين مقاله يك شيوة جديد مداري جهت حفاظت در برابر اضافه ولتاژ تريستورهاي سري كه به عنوان يكي از اصلي ترين نيمه‌هادي‌هاي قدرت به حساب مي‌‌آيند، ارائه شده اس چکیده کامل
   حفاظت سيستمهاي مجهز به نيمه هادي‌هاي قدرت در برابر اضافه ولتاژ اهميت به سزائي در افزايش قابليت اطمينان آنها دارد. در اين مقاله يك شيوة جديد مداري جهت حفاظت در برابر اضافه ولتاژ تريستورهاي سري كه به عنوان يكي از اصلي ترين نيمه‌هادي‌هاي قدرت به حساب مي‌‌آيند، ارائه شده است. نتايج حاصل از شبيه‌سازي SPICE نشان‌دهنده كارآئي بالاي اين مدار مي‌باشد. قابليت اطمينان زياد، عدم نياز به تغذيه كمكي و هزينه پائين از ديگر مزاياي بارز اين روش نسبت به ديگر مدارهاي حفاظتي محسوب مي‌شود. نتايج عملي در يك مجموعه يكسوساز سه فاز ولتاژ زياد – توان زياد 15KV/3MW همگي نشان دهندة قابليت بالاي مدار ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - همكاري در سيستمهاي چند عامله با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
   محمدرضا خجسته محمدرضا میبدی
   عاملها موجودات نرم‏افزاري هستند كه بطور پيوسته و خود مختار در يک محيط که براي آن طراحي شده‏اند کار ميکنند. براي عاملها نيازهايي از قبيل واكنشي بودن نسبت به كنش‏هاي محيطي، خود مختاري در انتخاب مسير و ادامه آن، قابليت تطبيق و يادگيري و ... ضروري به نظر مي‏رسد. امروزه مطال چکیده کامل
   عاملها موجودات نرم‏افزاري هستند كه بطور پيوسته و خود مختار در يک محيط که براي آن طراحي شده‏اند کار ميکنند. براي عاملها نيازهايي از قبيل واكنشي بودن نسبت به كنش‏هاي محيطي، خود مختاري در انتخاب مسير و ادامه آن، قابليت تطبيق و يادگيري و ... ضروري به نظر مي‏رسد. امروزه مطالعه سيستمهاي مبتني بر عاملها به يك موضوع مهم آكادميك تبديل شده است كه كاربردهاي تجاري و صنعتي فراواني را نيز دربر دارد. در سيستمهاي چندعامله، چندين عامل هوشمند با قابليت برقراري ارتباط با يكديگر، جهت رسيدن به مجموعه‏اي از اهداف، با هم همكاري مي‏كنند. بدليل پيچيدگيهاي موجود در محيطهاي چندعامله پويا و متغير نياز به روشهاي يادگيري ماشين در چنين محيطهايي احساس مي‏شود. اتوماتاي يادگير يك مدل انتزاعي است كه تعداد محدودي عمل را مي‏تواند انجام دهد. هر عمل انتخاب شده توسط محيطي احتمالي ارزيابي مي‏گردد و پاسخي به اتوماتاي يادگير داده مي‏شود. اتوماتاي يادگير از اين پاسخ استفاده نموده و عمل خود براي مرحله بعد را انتخاب مي‏كند. در اين مقاله با استفاده از بستر تست شبيه‏سازي فوتبال روباتها به بررسي كارآيي اتوماتاي يادگير در همكاري بين عاملهاي عضو يك تيم پرداخته شده است. بدليل وجود تعداد حالات بسيار زياد در دامنه‏هاي چند‏عامله پيچيده، داشتن روشي براي عمومي‏سازي حالات محيطي، امري ضروري است چرا كه انتخاب مناسب چنين روشي، در تعيين حالات و اعمال عامل نقشي تعيين كننده دارد. در اين مقاله همچنين به معرفي و پياده‏سازي تكنيك "بهترين گوشه در مربع حالت" پرداخته شده است. با استفاده از اين روش فضاي حالات پيوسته و بسيار وسيع عامل به فضاي حالات گسسته و محدود نگاشته مي‏شود. كارآيي اين تكنيك در عمومي‏سازي حالات محيطي در يك دامنه چند عامله همكاري گرا مورد بررسي قرار گرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - يک مدل سطح بالا برای وارسی خواص CTL در طرح توصيف شده توسط VHDL ‌
   بيژن عليزاده زین العابدین نوابی
   در اين مقاله قصد داريم مدل سطح بالايي بر پاية معادلات چندجمله‏اي با متغيرهاي صحيح ارائه دهيم كه مناسب براي وارسي خواص بر پاية CTL (Computational Temporal Logic) مي‏باشد. اكثر ابزارهاي وارسي از ساختمان داده‏هاي سطح پاييني مانند BDD استفاده مي‏كنند و اين ساختمان داده‏ها چکیده کامل
   در اين مقاله قصد داريم مدل سطح بالايي بر پاية معادلات چندجمله‏اي با متغيرهاي صحيح ارائه دهيم كه مناسب براي وارسي خواص بر پاية CTL (Computational Temporal Logic) مي‏باشد. اكثر ابزارهاي وارسي از ساختمان داده‏هاي سطح پاييني مانند BDD استفاده مي‏كنند و اين ساختمان داده‏ها به علت نياز به حافظه زياد، قابل اعمال به بخش مسير داده از يك طرح نمي‏باشند، در حالي كه مدل سطح بالاي پيشنهادی در اين مقاله قادر است بخش‏هاي مسير داده و كنترلر را با هم مورد ارزيابي قرار دهد. ضمن اينكه روش پيشنهادي به گونه‏اي است كه نياز به حل صريح معادلات نمي‏باشد و اين كار توسط عمليات جايگزيني و ساده‏سازي انجام مي‏گيرد. در انتها نتايج كارمان با ابزار VIS، بعنوان يك ابزار وارسي بر پاية BDD، مقايسه مي‏گردند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - بهينه‌سازي الگوريتم‌هاي فشرده‌سازي LZ78 در تعيين موقعيت كاربران مخابرات سيار
   سیدمحمدرضا میرصراف محمد حكاك
   در اين مقاله براي به روز رساني موقعيت كاربر متحرك، دو الگوريتم فشرده‌سازي LZ78 و الگوريتم فشرده‌سازي پيشنهادي (LZ78 بهبود يافته) براي شبكه‌هاي PCS معرفي شده است. مسائل مربوط به پياده‌سازی الگوريتم فشرده‌سازی، نياز به حافظه فرهنگ لغات در كاربر متحرك و پايگاه داده HLR و ا چکیده کامل
   در اين مقاله براي به روز رساني موقعيت كاربر متحرك، دو الگوريتم فشرده‌سازي LZ78 و الگوريتم فشرده‌سازي پيشنهادي (LZ78 بهبود يافته) براي شبكه‌هاي PCS معرفي شده است. مسائل مربوط به پياده‌سازی الگوريتم فشرده‌سازی، نياز به حافظه فرهنگ لغات در كاربر متحرك و پايگاه داده HLR و ابهام در آخرين موقعيت كاربر متحرك به دليل تأخير در به روز رساني موقعيت مي‌باشد. حسن استفاده ازاين الگوريتم كاهش تعداد به روز رساني موقعيت كاربر متحرك است. با ايجاد تغييراتي در به كارگيري الگوريتم LZ78 ما توانسته‌ايم مسائل پياده‌سازي الگوريتم را كاهش داده و آن را براي اعمال در شبكه‌هاي PCS پيشنهاد دهيم. اين تغييرات حاصل از تركيب الگوريتم LZ78 و الگوريتم به روز رساني فاصله پايه و ارسال نمادهائي متناظر با همسايگي‌هاي هر سلول به جاي ارسال شناسه سلول در الگوريتم فشرده‌سازي مي‌باشد. براي مقايسه الگوريتم LZ78 و الگوريتم LZ78 بهبود يافته (روش پيشنهادي) از شبيه‌سازي استفاده شده است. در برنامه شبيه‌سازي ساختار شبكه PCS بصورت سلولهاي مربعي و سلولهای شش ضلعی در نظر گرفته شده و از دو مدل حركتي جهت دار و همه جهته استفاده شده است. پارامترهای خروجي برنامه كاهش تعداد به روز رساني، حداكثر ابهام در موقعيت كاربر و حجم حافظه فرهنگ لغات براي الگوريتم فشرده‌سازي است پس از مقايسه دو الگوريتم توسط شبيه‌سازي نتيجه مي‌گيريم كه الگوريتم LZ78 بهبود يافته ازنظر كاهش تعداد به روزرساني، حداكثر ابهام درموقعيت كاربر و حجم حافظه فرهنگ لغات داراي كارايي بسيار بالاتري نسبت به الگوريتم LZ78 مي‌باشد. درانتها هزينه مکان‌يابی موقعيت کاربر متحرک، بر حسب پارامتر تعداد متوسط مکالمه به متوسط حرکت برای سه الگوريتم به روز رساني فاصله پايه، الگوريتم LZ78 و الگوريتم LZ78 بهبود يافته مقايسه شده است. اين مقايسه کارائی بالاتر الگوريتم LZ78 را مشخص می‌کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - ديدگاه نوين در بازسازي مطمئن روي شبكه‌هاي مبتني بر MPLS
   آرش دانا
   تضمين كيفيت سرويسهاي بلادرنگ بر روي شبكه‌هاي مبتني بر پروتكلهاي اينترنت مستلزم تضمين قابليت پايداري با توانايي پوشش سريع اشكالات و نتيجتاً بازسازي مسيرهاي مورد نظر مي‌باشد. حال آنكه استفاده از روشهاي موجود مسير يابي جهت پوشش اشكال مستلزم صرف زماني بيش از حد مناسب مي باش چکیده کامل
   تضمين كيفيت سرويسهاي بلادرنگ بر روي شبكه‌هاي مبتني بر پروتكلهاي اينترنت مستلزم تضمين قابليت پايداري با توانايي پوشش سريع اشكالات و نتيجتاً بازسازي مسيرهاي مورد نظر مي‌باشد. حال آنكه استفاده از روشهاي موجود مسير يابي جهت پوشش اشكال مستلزم صرف زماني بيش از حد مناسب مي باشد. شبكه هاي مبتني بر MPLS با توجه به خواص ارتبا‌طي مسير‌نگر با بكارگيري روشهاي بازيافت مناسب مي‌توانند متضمن كيفيت سرويسها و زمان مناسب براي رفع اشكالات از سوي شبكه هاي IP باشند. در اين مقاله يك روش بازسازي جديد جهت پشتيباني از ارتباطات برقرار شده بر چسب دار بر‌ اساس مسيرهاي پشتيباني از پيش تعيين شده ارائه شده است. در توزيع ترافيك دو مدل خود شبيه و پواسن، بصورت مجزا بكار گرفته شده، نتايج حاصله با هم مقايسه و عملكرد روش به كار گرفته شده با افزايش راندمان شبكه و قابليت اطمينان تائيد گرديده است پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - مدلسازی مداری آشکارساز نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثير مجزا
   محمد سروش
   مهمترين قسمت گيرنده نوری، بخش آشکارسازی اطلاعات است. بين انواع آشکارسازها، آشکارساز نوری بهمنی (APD) به ‌دليل داشتن بهره جريان از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. در ساختارهای SAM-APD، برای آشکارسازی طول موج‌های بلند و کاهش جريان تونلی و ولتاژ باياس، نواحی جذب فوتون وتکثير ح چکیده کامل
   مهمترين قسمت گيرنده نوری، بخش آشکارسازی اطلاعات است. بين انواع آشکارسازها، آشکارساز نوری بهمنی (APD) به ‌دليل داشتن بهره جريان از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. در ساختارهای SAM-APD، برای آشکارسازی طول موج‌های بلند و کاهش جريان تونلی و ولتاژ باياس، نواحی جذب فوتون وتکثير حامل از هم جدا می‌شوند. با توجه به ساز و کارهای پيچيده جذب فوتون و تکثير حامل بر اثر شکست بهمنی، تحليل و پيش‌بينی رفتار APD نسبتاً مشکل است. در اين مقاله با لحاظ کردن برخی فرضيات ساده‌کننده، بر اساس ساز و کارهای داخل افزاره معادلات آهنگ حامل در نواحی مختلف آشکارساز را تعيين می‌کنيم. با تبديل اين معادلات رياضی به روابط مداری متناظر آن، يک مدار معادل برای SAM-APD بدست می‌آوريم. با مدل ارايه شده، بهره، بازده کوانتومی و جريان تاريک افزاره را بررسی می‌کنيم. نتايج بدست آمده با داده‌های تجربی مقايسه مي‌شود. مطابقت خوب اين مدل با داده‌هاي تجربي نشان مي‌دهد كه اين مدل قادر است به ‌ازای تغيير پارامترهايی مثل ولتاژ باياس، ابعاد نواحی و طول موج نور رفتار آشکارساز را با تقريب قابل قبولی پيش‌بينی کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - خطوط ميكرواستريپ كوپل شده دايروي متقارن
   محمد خلج امیرحسینی
   در اين مقاله يك نوع جديد از رابطها يا خطوط كوپل شده با نام "خطوط ميكرواستريپ دايروي متقارن" معرفي مي‌شود. ابتدا ماتريسهاي خازني و سلفي اين خطوط توسط حل معادله لاپلاس به روش سري فوريه بدست مي‌آيند. سپس با استفاده از مثالهائي خصوصيات اين خطوط بررسي مي‌شوند.
   در اين مقاله يك نوع جديد از رابطها يا خطوط كوپل شده با نام "خطوط ميكرواستريپ دايروي متقارن" معرفي مي‌شود. ابتدا ماتريسهاي خازني و سلفي اين خطوط توسط حل معادله لاپلاس به روش سري فوريه بدست مي‌آيند. سپس با استفاده از مثالهائي خصوصيات اين خطوط بررسي مي‌شوند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - مدلسازي، ساخت و اندازه‌گيري ضرب‌كننده‌هاي فركانس مايكروويو با بكارگيري HEMT
   عباس محمدي رامين خسروي
   ضرب كننده‌هاي فركانس مايكروويو براي توليد و تامين فركانسهاي پايدار و مشخص از يك منبع فركانسي با مشخصات پايداري و نويز مطلوب، همواره به عنوان بخش حايز اهميتي در سيستمهاي مخابراتي مطرح مي‌باشند. در اين مقاله با ارايه نحوه طراحي ضرب‌كننده‌هاي فركانس مايكروويو، مراحل طراحي، چکیده کامل
   ضرب كننده‌هاي فركانس مايكروويو براي توليد و تامين فركانسهاي پايدار و مشخص از يك منبع فركانسي با مشخصات پايداري و نويز مطلوب، همواره به عنوان بخش حايز اهميتي در سيستمهاي مخابراتي مطرح مي‌باشند. در اين مقاله با ارايه نحوه طراحي ضرب‌كننده‌هاي فركانس مايكروويو، مراحل طراحي، ساخت و اندازه‌گيري دو مدار دو و سه برابركننده فركانس با به كارگيري ترانزيستور اثر ميدان HEMT تشريح شده‌است. تطبيق مطلوب نتايج اندازه‌گيري با نتايج روش طراحي بيانگر صحت و دقت روش ارايه شده مي‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - الگوريتم جديد جهت استخراج پارامترهاي نويز دو دهانه‌هاي مايكروويو
   عبدالعلی عبدی پور فرخ آرزم
   يكي از مباحث بسيار مهم در طراحي مدارات مايكروويو، مبحث نويز و استخراج پارامترهاي نويز مدار مي‌باشد. در اين مقاله روش جديدي در زمينه استخراج پارامترهاي نويز معرفي شده است. با استفاده از نتايج اندازه‌گيري مربوط به يك نوع ترانزيستور مايكروويو، نتايج اين روش با نتايج يكي از چکیده کامل
   يكي از مباحث بسيار مهم در طراحي مدارات مايكروويو، مبحث نويز و استخراج پارامترهاي نويز مدار مي‌باشد. در اين مقاله روش جديدي در زمينه استخراج پارامترهاي نويز معرفي شده است. با استفاده از نتايج اندازه‌گيري مربوط به يك نوع ترانزيستور مايكروويو، نتايج اين روش با نتايج يكي از روش‌هاي معتبر مقايسه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - يك روش جديد گوشه‌يابي و كاربرد آن در آشكارسازي وسايل نقليه
   احسان‌اله کبیر محمود فتحی هادی صدوقی یزدی
   آشكارسازي گوشه در بسياري از زمينه‌هاي پردازش تصوير و بينايي ماشين بكار مي‌رود. پيدا كردن همة گوشه‌ها، محاسبة موقعيت دقيق گوشه و مقاوم بودن الگوريتم در برابر نويز، معيارهاي مهم در آشكارسازي گوشه هستند. در اين مقاله با استفاده از مقادير تكين‌ِ ماتريس تعريف شده روي گراديان چکیده کامل
   آشكارسازي گوشه در بسياري از زمينه‌هاي پردازش تصوير و بينايي ماشين بكار مي‌رود. پيدا كردن همة گوشه‌ها، محاسبة موقعيت دقيق گوشه و مقاوم بودن الگوريتم در برابر نويز، معيارهاي مهم در آشكارسازي گوشه هستند. در اين مقاله با استفاده از مقادير تكين‌ِ ماتريس تعريف شده روي گراديان ناحية كوچكي از تصوير، گوشة مناسب استخراج ‌مي‌شود. روش ارائه شده در مقايسه با روش محاسباتي مبتني بر مقادير ويژه ماتريس همبستگيِ متقابلِ گراديان تصوير، كارايي بهتري نشان مي‌دهد. همچنين نتايج خوبي در برابر نويز بدست مي‌دهد. اين دو روش روي تصاوير ساختگي و تصاوير واقعي از صحنة ترافيك مقايسه شدند. از روش پيشنهادي نتايج بهتري حاصل شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - يك روش دو مرحله‌‌اي براي بازشناسي زير- كلمات چاپي
   احسان‌اله کبیر افشین ابراهیمی
   در اين مقاله يك روش دو مرحله اي براي طبقه بندي زير- كلمات چاپي فارسي ارائه شده است. زير- كلمات چاپي با استفاده از ويژگيهاي مكان مشخصه و روش k- ميانگين، به 300 خوشه تقسيم شده‌اند. از ميانگين ويژگيهاي زير- كلمات هر خوشه به عنوان نماينده آن خوشه استفاده شده است. براي يك زي چکیده کامل
   در اين مقاله يك روش دو مرحله اي براي طبقه بندي زير- كلمات چاپي فارسي ارائه شده است. زير- كلمات چاپي با استفاده از ويژگيهاي مكان مشخصه و روش k- ميانگين، به 300 خوشه تقسيم شده‌اند. از ميانگين ويژگيهاي زير- كلمات هر خوشه به عنوان نماينده آن خوشه استفاده شده است. براي يك زير- كلمه ورودي، در مرحله اول با استفاده از ويژگيهاي مكان مشخصه و فاصله اقليدسي از ميانگين خوشه ها، طبقه بندي اوليه به 300 خوشه انجام مي‌شود و 10 خوشه نزديكتر تعيين مي‌شوند. در مرحله دوم با استفاده از توصيفگرهاي فوريه كانتور، زير- كلمه ورودي به اعضاي اين 10 خوشه طبقه بندي می‌شود. مجموعه تمرين شامل زير- كلمات متداول فارسي براي چهار قلم لوتوس، ميترا، زر و ياقوت و سه اندازه 10، 12 و 14 است. در اين تحقيق از بدنه هاي بدون نقطه 12700 زير- كلمه متداول فارسي به عنوان مجموعه تمرين استفاده شده است. در يك آزمايش براي ارزيابي طبقه بندي از مجموعه اي شامل 500 زير- كلمه استفاده شد. با احتساب اولين انتخاب، پنج انتخاب اول و ده انتخاب اول به ترتيب 40/71%، 95% و 20/98% از اين زير- كلمات به درستي طبقه‌بندي شدند. در مرحله پس پردازش از نوع و ترتيب نقاط زير- كلمات براي بهبود بازشناسي آنها استفاده شد. در يك آزمايش براي بازشناسي يك مجموعه 500 زير- كلمه اي، در انتخاب اول 60/92% از آنها به درستي بازشناسي شدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - فشرده‌سازي وفقي سيگنال صحبت باند وسيع و صوت با استفاده از تبديل موجک
   محمدحسن ساوجی
   در اين مقاله طراحي يک کد كننده ديكد كننده جديد در نرخ بيت kb/s 32 براي سيگنال صحبت باند وسيع و صوت بررسي مي‌شود. اين كدر جايگزين خوبي براي کدرهاي باند وسيع قبلي مثل استاندارد G721 با نرخ بيت kb/s 32 و G722 با نرخ بيت kb/s 64 و 2/4 MOS= مي‌باشد. فشرده‌ساز يا کدر ما شامل چکیده کامل
   در اين مقاله طراحي يک کد كننده ديكد كننده جديد در نرخ بيت kb/s 32 براي سيگنال صحبت باند وسيع و صوت بررسي مي‌شود. اين كدر جايگزين خوبي براي کدرهاي باند وسيع قبلي مثل استاندارد G721 با نرخ بيت kb/s 32 و G722 با نرخ بيت kb/s 64 و 2/4 MOS= مي‌باشد. فشرده‌ساز يا کدر ما شامل قسمتهاي کدگذار تبديلي، مدل روان شنيداري، چندي‌کننده و قسمت کدگذار با طول متغير است. در قسمت کدگذار تبديلي از بسته موجکي که داراي باندهاي خروجي نزديک به باندهاي بحراني است استفاده شده است. تفاوت اين قسمت با کارهاي مشابه در استفاده از هسته تبديل موجک توسعه يافته پارامتري جديد و نيز روشي است که شاخه هاي WP را گسترش داده‌ايم تا انطباق بيشتري با باندهاي بحراني شنوايي داشته باشند. فكر استفاده از مدل روان شنيداري را از MPEG1-Audio گرفته‌ايم اما به جاي استفاده از طيف توان براي محاسبه نسبت سيگنال به ماسک S/M مستقيماً از داده‌هاي خروجي بسته موجکي استفاده کرده‌ايم. به اين ترتيب، علاوه بر تطبيق مناسب خروجي‌هاي بسته موجکي با مدل روان شنيداري، از ميزان محاسبات نيز کاسته شده است. در چندي‌کننده با توجه به تعداد بيت‌هاي هر باند بحراني که قبلاً توسط مدل روان شنيداري حساب شده است به چندي کردن خروجي‌هاي بسته موجکي مي‌پردازيم. در قسمت VLC، از روش کدگذاري آنتروپي استفاده کرده‌ايم. براي اين کار از جداول دوباره کد کننده استاندارد JPEG استفاده شده است. اما تغييراتي براي تطبيق هر چه بهتر با شرايط سيگنال صحبت اعمال نموده‌ايم. کدر قابليت استفاده وفقي از هسته موجک پارامتري را داراست. کدر با تغيير نسبت S/M قابليت کم کردن نرخ بيت و کاهش کيفيت در حد کيفيت مورد نياز را دارد. بنابراين، در جاهايي که احتياج به نرخ بيت ثابتي باشد با تغيير S/M در اطراف نقطه کاري نرخ بيت به ميزان خواسته شده مي‌رسد. در نهايت اين كدر با نرخ بيت kb/s 32 کيفيت بسيار خوبي دارد که به راحتي از سيگنال PCM ورودي با نرخ نمونه برداري kHz 16 تعداد بيت 16 در هر نمونه قابل تشخيص نيست. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - فشرده سازی گفتار با نرخ بيت متغير براساس مدل تخمين خطی و سيکل‌های آوايي و غيرآوايي
   خشایار یغمایی
   فشرده سازي سيگنال با نرخ بيت متغير در کاربردهای مخابراتی که در آنها زمان تأخير پردازش دارای محدوديت جدی نبوده و يا ميزان آسيب پذيری پارامترهای ارسالی در کانال مخابراتی کم مي‌باشد، استفاده فراوان يافته است. روشهای به کارگرفته شده در اين خصوص عموماً بر استفاده بهينه از اف چکیده کامل
   فشرده سازي سيگنال با نرخ بيت متغير در کاربردهای مخابراتی که در آنها زمان تأخير پردازش دارای محدوديت جدی نبوده و يا ميزان آسيب پذيری پارامترهای ارسالی در کانال مخابراتی کم مي‌باشد، استفاده فراوان يافته است. روشهای به کارگرفته شده در اين خصوص عموماً بر استفاده بهينه از افزونگی‌های موجود در سيگنال متکی بوده و تمايز آنها در نرخ بيت نهايی، کيفيت سيگنال باز سازی شده و نياز محاسباتی روش مي‌باشد. اين مقاله روشی را برای فشرده سازی سيگنال گفتار با استفاده از مدل شناخته شده تخمين خطی ارائه مي‌دهد و با استفاده از مفهوم جديد ارائه شده در طبقه بندی سيکل‌ها و استخراج بخشهای آوايی با طول متغير، روش ساده و موثری برای استفاده بهينه از تشابه سيگنال در کاهش نرخ ارسال اطلاعات ارائه می‌گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - يك الگوريتم تكاملي تخمين توزيع جديد با استفاده از اتوماتاي يادگير
   محمدرضا میبدی
   در سالهای اخير رويکرد جديدی به منظور حل مشکلات الگوريتمهای تکاملي به ويژه الگوريتم‌های ژنتيکي مورد توجه محققين قرار گرفته است. اين رويکرد مبتني برايجاد مدلهای احتمالاتي از ژنوم‌ها و اجزای سازنده آنها مي‌باشد. تاکنون الگوريتم‌های متنوعي بر اين اساس ارائه شده‌اند که اگر چ چکیده کامل
   در سالهای اخير رويکرد جديدی به منظور حل مشکلات الگوريتمهای تکاملي به ويژه الگوريتم‌های ژنتيکي مورد توجه محققين قرار گرفته است. اين رويکرد مبتني برايجاد مدلهای احتمالاتي از ژنوم‌ها و اجزای سازنده آنها مي‌باشد. تاکنون الگوريتم‌های متنوعي بر اين اساس ارائه شده‌اند که اگر چه برخي از سادگي الگوريتم‌های ژنتيکي برخوردار نيستند، اما در حل مسائل با موفقيت بيشتری روبرو بوده‌اند. در اين مقاله رهيافت ديگری از اين الگوريتمها را بر اساس اتوماتای يادگير معرفي و مورد بررسي قرار مي‌دهيم. در اين رهيافت مدل احتمالاتي اجزای سازنده مسئله به وسيله اتوماتای يادگير و بر اساس ژنوم‌های نسل توليد شده تخمين زده مي‌شود. الگوريتم پيشنهادی بسيار ساده و برای مسائل مورد بررسي در اين مقاله دارای کارايي خوبي مي‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - تحليل، طراحی و ساخت آنتن بوقی TEM
   محمد خلج امیرحسینی
   در اين مقاله پس از معرفي آنتـن بـوقـی TEM به عنوان يك آنتـن فوق پهن باند (UWB) به تحليل و طراحي آن پرداخته مي‌شود. ابتدا ميدانهای ناحيه دور، منحني‌های تشعشعی، سمتگرائی و پهنای باند تشعشعي اين آنتن بدست آمده‌اند. سپس با استفاده از رفتار خط انتقالی آنتن، امپدانس مشخصه و ض چکیده کامل
   در اين مقاله پس از معرفي آنتـن بـوقـی TEM به عنوان يك آنتـن فوق پهن باند (UWB) به تحليل و طراحي آن پرداخته مي‌شود. ابتدا ميدانهای ناحيه دور، منحني‌های تشعشعی، سمتگرائی و پهنای باند تشعشعي اين آنتن بدست آمده‌اند. سپس با استفاده از رفتار خط انتقالی آنتن، امپدانس مشخصه و ضريب انعكاس ورودي آن برحسب فركانس ارائه شده‌اند. در ادامه با توجه به روابط حاصله برای اين آنتن، يک روش طراحی بهينه برای آن ارائه شده و بر همين اساس دو آنتن طراحي شده‌اند. در خاتمه با استفاده از شبيه‌سازی يا ساخت و آزمايش آنتنهاي طراحي شده، صحت روابط حاصله تأييد شده‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - مروري بر انواع منابع نويز در لينك‌هاي مخابرات نوري
   محمدکاظم مروج فرشی
   در اين مقاله نويزهاي مطرح در يك لينك مخابرات نوري و منابع آن‌ها مرور مي‌شود. مهمترين عوامل توليد كننده نويز در چنين لينكي عبارتند از ليزرهاي نيمه‌هادي، تقويت‌كننده‌ها و آشكارسازهاي نوري. ابتدا، به مرور نويز‌هاي شدت نسبي و فاز در ليزرهاي نيمه‌هادي مي‌پردازيم. آنگاه نشان چکیده کامل
   در اين مقاله نويزهاي مطرح در يك لينك مخابرات نوري و منابع آن‌ها مرور مي‌شود. مهمترين عوامل توليد كننده نويز در چنين لينكي عبارتند از ليزرهاي نيمه‌هادي، تقويت‌كننده‌ها و آشكارسازهاي نوري. ابتدا، به مرور نويز‌هاي شدت نسبي و فاز در ليزرهاي نيمه‌هادي مي‌پردازيم. آنگاه نشان مي‌دهيم، نويز شدت نسبي در فركانس‌هاي كم، ناچيز است و در نزديكي فركانس نوسانات ميرايي به بيشينه مقدار خود مي‌رسد. اين نويز که به ‌ازاي فركانسي معين در جريان آستانه بيشينه است، با افزايش جريان تزريقي كاهش مي‌يابد. نويز فاز كه با پهناي خط ليزر ارتباط دارد، در فركانس‌هاي كمتر از فركانس نوسانات ميرايي ثابت است و در فركانس نوسانات ميرايي به مقدار بيشينه مي‌رسد. در ليزرهاي نيمه‌هادي، نويز شدت و فاز، هردو با افزايش توان نور خروجي، كاهش مي‌يابند. سپس، نويز گسيل خودبه‌خودي تقويت شده (ASE) در تقويت كننده‌هاي نوري فيبري آلائيده به اِربيوم (EDFA) را بررسي مي‌کنيم. آنگاه نشان مي‌دهيم، درحاليكه نويز ASE با افزايش توان پمپ افزايش مي‌يابد، به ‌ازاي مقادير مختلف توان پمپ، با افزايش توان سيگنال ورودي کاهش مي‌يابد. ازطرف ديگر افزايش توان پمپ باعث كاهش عدد نويز برحسب طول‌موج سيگنال ورودي مي‌شود. در ادامه، به مرور بر نحوه ‌محاسبه عدد نويز (NF) در يك تقويت‌كننده نوري نيمه‌هادي (SOA) پرداخته آثار ضخامت و طول كاواك و همچنين ضريب بازتاب آينه‌هاي ورودي و خروجي را بر اندازه اعداد نويز در تقويت کننده‌هاي نوع فابري پرو (FP) و همچنين نوع موج رونده (TWA) بررسي مي‌کنيم. سپس، منابع نويز در يک آشكارساز نوري را بررسي و مدار معادل الكتريكي آن‌را با درنظرگرفتن نسبت سيگنال به نويز (SNR) و نرخ خطاي بيت (BER) آن ارائه مي‌کنيم. بعد، نويز مُدي در فيبرهاي نوري چند مٌد بررسي مي‌شود. در پايان، هم‌شنوايي به‌ عنوان مهترين عامل محدود کننده در مالتي‌پلكسرها / دي‌مالتي‌پلكسرهاي نوري موجود در سيستم‌هاي چند طول‌موجي بررسي خواهد شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - استخراج مدل سه بعدي جسم با ادغام ويژگي‌هاي مستخرج از تصاوير استريو، تخمين حرکت و تصاوير نيم‌رخ
   حسن قاسمیان یزدی حسن ابراهیم نژاد
   در اين مقاله يک روش جديد براي بازسازي مدل سه بعدي جسم صلب با استفاده از نيم‌رخ‌هاي آن در طول زمان حرکت جسم ارائه مي‌‌گردد. ايده اصلي مقاله ارائه راهکاري مناسب جهت کاهش مشکلات و تنگناهاي موجود در بازسازي دقيق مدل سه بعدي همراه با افزايش سرعت بازسازي مي‌‌باشد. از جمله اين چکیده کامل
   در اين مقاله يک روش جديد براي بازسازي مدل سه بعدي جسم صلب با استفاده از نيم‌رخ‌هاي آن در طول زمان حرکت جسم ارائه مي‌‌گردد. ايده اصلي مقاله ارائه راهکاري مناسب جهت کاهش مشکلات و تنگناهاي موجود در بازسازي دقيق مدل سه بعدي همراه با افزايش سرعت بازسازي مي‌‌باشد. از جمله اين مشکلات مي‌‌توان به ابهام موجود در تطبيق تصاوير استريو براي نواحي با درجه تباين پائين، توازن غير دقيق شدت نور و رنگ دوربين‌ها در مرحله راه اندازي و ايجاد خطا در تطبيق نقاط متناظر، ايجاد سايه بدليل تغيير زاويه تابش منبع نور در زمان حرکت جسم و خطاي ناشي از آن در تخمين حرکت و نهايتاً وابستگي شديد روش نيم‌رخ به تعداد دوربينها اشاره نمود. در اين مقاله يک روش کاملا ابتکاري براي ادغام سه روش تطبيق استريو، تخمين حرکت و نيم‌رخ پيشنهاد مي‌‌گردد که با بهره جوئي از نقاط قوت هر روش، به برطرف ساختن نقاط ضعف آنها مي‌‌پردازد. ابتکارات بکار گرفته شده در اين مقاله عبارتند از: ارائه الگوريتم مبتني بر رشد ناحيه براي نقاط همسايگي با تفاضل رنگ پائين، جهت افزايش دقت در فرآيند حذف پس‌زمينه. استخراج نقاط ويژگي جسم با درجه تباين بالا، جهت افزايش دقت تطبيق استريو و کاهش حساسيت آن به توازن شدت نور و رنگ دوربين‌ها. بکارگيري روش تطبيق چندگانه به جاي تطبيق استريو، جهت افزايش دقت در استخراج مختصات سه بعدي نقاط منفرد جسم. استفاده از نقاط منفرد سه بعدي براي تخمين دقيق حرکت جسم صلب. ايجاد دوربين‌هاي مجازي و افزايش تعداد نيمرخ‌هاي جسم در مدت زمان حرکت جسم. ارائه يک الگوريتم سريع سلسله مراتبي جهت استخراج پوسته قابل ديد از نيم‌رخ‌هاي جسم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - الگوريتم رديابي بالا به پايين بر اساس يادگيري مسير حركت وسايل نقليه در صحنة ترافيك
   هادی صدوقی یزدی مجتبی لطفي‌زاد محمود فتحی احسان‌اله کبیر
   در اين مقاله، يك الگوريتم جديد رديابي بالا به پايين بر اساس يادگيري مسير حركت وسايل نقليه ارائه مي‌شود. به اين منظور يك ماتريس گذر مراكز، CTM، كه يك پايگاه دادة مكاني-زماني جديد است، پيشنهاد مي‌شود. براي ايجاد اين ماتريس ابتدا با خوشه‌بندي فازي روي مسيرهاي حركت وسايل نق چکیده کامل
   در اين مقاله، يك الگوريتم جديد رديابي بالا به پايين بر اساس يادگيري مسير حركت وسايل نقليه ارائه مي‌شود. به اين منظور يك ماتريس گذر مراكز، CTM، كه يك پايگاه دادة مكاني-زماني جديد است، پيشنهاد مي‌شود. براي ايجاد اين ماتريس ابتدا با خوشه‌بندي فازي روي مسيرهاي حركت وسايل نقليه بدست آمده، مراكزي بدست مي‌آيد سپس ماتريس CTM روي اين مراكز تعريف مي‌شود. عنصر i, j ام اين ماتريس بيان كنندة آن است كه شيئي در دو فريم متوالي از مركز i به مركز j گذر كرده است كه تكميل درايه‌هاي اين ماتريس با رديابي چند شيئي وسايل نقليه به ‌مرور انجام مي‌شود. ماتريس CTM در افزايش سرعت همگرايي پيش‌بين RLS و جستجوي بهتر موقعيت وسيلة نقليه موثر است. الگوريتم رديابي پيشنهادي در مكانهاي مختلفي در صحنة ترافيك آزمون شد كه نتايج حاصله حاكي از افزايش كارايي در الگوريتم رديابي است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - يک الگوريتم سريع مبتني بر ماشين بردار پشتيبان براي طبقه‌بندي تصاوير ابرطيفي با استفاده از همبستگي مکاني
   حسن قاسمیان یزدی احمد کشاورز
   با افزايش تعداد باند‌هاي تصاوير سنجش از دور، الگوريتم‌هاي استخراج ويژگي مانند تحليل مؤلفه‌‌هاي اصلي، تحليل مؤلفه‌‌هاي مستقل، نگاشت جستجوگر، استخراج ويژگي با مرز تصميم‌گيري، تحليل مميز و تبديل موجک به منظور کاهش تعداد ويژگي‌ها و بهبود طبقه‌بندي مورد استفاده قرار گرفته‌ان چکیده کامل
   با افزايش تعداد باند‌هاي تصاوير سنجش از دور، الگوريتم‌هاي استخراج ويژگي مانند تحليل مؤلفه‌‌هاي اصلي، تحليل مؤلفه‌‌هاي مستقل، نگاشت جستجوگر، استخراج ويژگي با مرز تصميم‌گيري، تحليل مميز و تبديل موجک به منظور کاهش تعداد ويژگي‌ها و بهبود طبقه‌بندي مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اما اين الگوريتم‌ها به دليل افزايش تعداد منابع اطلاعاتي، حجم داده‌‌ها و محدود بودن تعداد نمونه‌‌هاي آموزشي در تصاوير ابرطيفي، بازدهي مطلوبي ندارند. در اين مقاله براي حل اين مشکل، الگوريتم جديد مبتني بر ماشين بردار پشتيبان ارايه گرديده است. اين الگوريتم پس از يک طبقه‌بندي اوليه، با استفاده از کلاس هر پيکسل و همسايه‌‌هايش به صورت سلسله‌مراتبي تصميم‌گيري می‌کند. تصميم‌گيري در هر يک از سطوح اين طبقه‌بندي کننده بوسيله يک ماشين بردار پشتيبان انجام می‌شود. اين الگوريتم بر روي داده‌‌هاي واقعي ابر طيفي سنجنده AVIRIS اجرا شد. نتايج نشان مي‌دهد كه صحت طبقه‌بندي داده‌‌هاي ابرطيفي با استفاده از اين الگوريتم بسيار مطلوب بوده و مشكل محدود بودن تعداد نمونه‌‌هاي آموزشي تا حد قابل توجهي جبران شده است. در واقع اين تحقيق با ادغام اطلاعات مکاني و استفاده از طبقه‌بندي کننده ماشين بردار پشتيبان صحت طبقه‌بندي را بهبود می‌بخشد. اين الگوريتم زمان لازم براي طبقه‌بندي تصاوير ابرطيفي را با استفاده از ماشين بردار پشتيبان، بسيار کاهش داده و کارآيي الگوريتم ماشين بردار پشتيبان را به عنوان طبقه‌بندي کننده تصاوير ابرطيفي افزايش می‌دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - استخراج و مدل‌سازي واحدهاي آوايي وابسته به بافت براي بهبود دقت بازشناسي گفتار پيوسته با روش دسته‌بندي واج‌ها
   محمد بحرانی حسین ثامتی
   در اين مقاله براي بهبود دقت يک سيستم بازشناسي گفتار پيوسته فارسي، روش وابسته به بافت مناسبي پيشنهاد شده است. به دليل بعضي محدوديت‌هاي موجود در سيستم بازشناسي، از ايدة واحدهاي آوايي چندگانه براي استخراج واحدهاي آوايي وابسته به بافت استفاده گرديده است. بر اساس اين ايده هر چکیده کامل
   در اين مقاله براي بهبود دقت يک سيستم بازشناسي گفتار پيوسته فارسي، روش وابسته به بافت مناسبي پيشنهاد شده است. به دليل بعضي محدوديت‌هاي موجود در سيستم بازشناسي، از ايدة واحدهاي آوايي چندگانه براي استخراج واحدهاي آوايي وابسته به بافت استفاده گرديده است. بر اساس اين ايده هر واج به چند نوع گوناگون دسته‌بندي مي‌شود و هر دسته جداگانه مدل‌سازي مي‌گردد. دسته‌بندي واج‌ها به صورت بي‌نظارت و با استفاده از الگوريتم k-means انجام شده است و براي محاسبه مركز دسته‌ها روش كارايي پيشنهاد شده است. تعداد دسته مناسب براي هر واج با توجه به حجم داده‌هاي آموزشي آن واج و دقت بازشناسي واج در هنگام به‌کارگيري مدل‌هاي مستقل از بافت، حدس زده شده و سپس با روش‌هاي مبتني بر سعي و خطا، تعداد دسته بهينه براي هر واج تعيين شده است. سپس هر دسته به عنوان يک واحد آوايي وابسته به بافت مدل‌سازي گرديده است. با استفاده از اين مدل‌ها حدود 22 درصد کاهش در نرخ خطاي کلمات حاصل شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - پردازش آرايه‌اي بر مبناي مدل GARCH
   هادی امیری حمیدرضا امین داور محمود  کمره‌ای
   در مقاله حاضر، يك مدل جديد براي نويز جمع‌شونده براساس سريهاي زماني GARCH در پردازش سيگنال آرايه‌اي ارائه شده است. در بسياري از روشها بدلايلي همچون پيچيدگي‌هاي پياده‌سازي و محاسباتي توزيع احتمال نويز، گوسي فرض مي‌شود. بررسي‌‌ها و اندازه‌گيري‌هاي انجام گرفته براي نويز محي چکیده کامل
   در مقاله حاضر، يك مدل جديد براي نويز جمع‌شونده براساس سريهاي زماني GARCH در پردازش سيگنال آرايه‌اي ارائه شده است. در بسياري از روشها بدلايلي همچون پيچيدگي‌هاي پياده‌سازي و محاسباتي توزيع احتمال نويز، گوسي فرض مي‌شود. بررسي‌‌ها و اندازه‌گيري‌هاي انجام گرفته براي نويز محيطي در كاربرد‌هاي مختلف، نشان از غيرگوسي ‌بودن آن دارد و در شرايط واقعي كارايي روش‌هايي كه مبتني بر مدل گوسي نويز هستند، كاهش مي‌يابد. از مهمترين ويژگي‌هاي فرآيند نويز محيطي دنباله‌دار ‌بودن (Heavy Tail) توزيع احتمال و تغيير ويژگي‌هاي آماري آن (مانند واريانس) در محيط مي‌باشد. از طرف ديگر فرآيند GARCH داراي خصوصيات مهمي همچون دنباله‌دار ‌بودن توزيع احتمال و همچنين مدلسازي ناپايداري از طريق روابط بازگشتي بر روي واريانس شرطي است كه با توجه به ويژگي‌هاي اين فرآيند به نظر مي‌رسد كه مدل مناسبي براي نويز محيطي جمع‌شونده در كاربرد‌هاي پردازش آرايه‌اي باشد. در مقاله حاضر با استفاده از تخمين حداكثر احتمال ، روش جديد بكارگيري GARCH در پردازش آرايه‌اي ارائه و به كمك شبيه‌سازي در كاربرد آكوستيك زيرآب، كارايي اين روش در مقايسه با روشهاي ديگر به كمك خطاي تخمين سمت ورود اهداف در كنار معيار Cramer-Rao Bound اثبات شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - روشي ساده براي بازشناسي برخط زير-كلمات فارسي
   سیدمحمد رضوی احسان‌اله کبیر
   در اين مقاله روشي براي بازشناسي برخط زير-كلمات فارسي ارائه مي‌شود. ابتدا نقاط و علائم زير-كلمه و مكان نسبي آنها تشخيص داده مي‌شود و با توجه به آن زيرمجموعة هم‌علامتها از مجموعة زير-كلمات فارسي انتخاب مي‌شود. اگر اين زيرمجموعه فقط يك عضو داشته باشد آن كلاس به زير-كلمه ن چکیده کامل
   در اين مقاله روشي براي بازشناسي برخط زير-كلمات فارسي ارائه مي‌شود. ابتدا نقاط و علائم زير-كلمه و مكان نسبي آنها تشخيص داده مي‌شود و با توجه به آن زيرمجموعة هم‌علامتها از مجموعة زير-كلمات فارسي انتخاب مي‌شود. اگر اين زيرمجموعه فقط يك عضو داشته باشد آن كلاس به زير-كلمه ناشناخته نسبت داده مي‌شود و گر نه بدنة زير-كلمه ناشناخته با بدنه‌هاي زير-كلمات هم‌علامت مقايسه مي‌شود. زير-كلمه‌اي كه يكي از بدنه‌هاي منتسب به آن با بدنه زير-كلمه ناشناخته كمترين فاصله را داشته باشد، به زير-كلمه ناشناخته نسبت داده مي‌شود. سيستم بازشناسي علاوه بر شبيه ترين زير-كلمه، حداكثر 9 زير-كلمة ديگر را نيز كه در رتبه‌هاي بعدي از نظر فاصله با زير-كلمه ناشناخته قرار مي‌گيرند، پيشنهاد مي‌كند. روش پيشنهادي براي يك پايگاه داده شامل 11 نمونه از هر زير-كلمه با يك فرهنگ 1000 زير -كلمه‌اي، آزمايش شده است. ميزان بازشناسي درست با در نظر گرفتن اولين گزينه بازشناسي 95/74% و با درنظر گرفتن 10 گزينه اول بازشناسي 87/97% است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - گرافولوژي دست‎نوشته فارسي به کمک کامپيوتر
   علي بهرامي شريف احسان‌اله کبیر
   گرافولوژي، علم مطالعه و بررسي شخصيت و خصوصيات فردي براساس نحوه نوشتن است. در جهان غرب مهمترين كاربرد گرافولوژي، گزينش متقاضيان استخدام است. با استخراج و تجزيه و تحليل سريع و دقيق ويژگي‌هاي دست‌نوشته به کمک کامپيوتر، مي‌توان کمک قابل توجهي به گرافولوژيست‌ها کرد. مهمترين چکیده کامل
   گرافولوژي، علم مطالعه و بررسي شخصيت و خصوصيات فردي براساس نحوه نوشتن است. در جهان غرب مهمترين كاربرد گرافولوژي، گزينش متقاضيان استخدام است. با استخراج و تجزيه و تحليل سريع و دقيق ويژگي‌هاي دست‌نوشته به کمک کامپيوتر، مي‌توان کمک قابل توجهي به گرافولوژيست‌ها کرد. مهمترين ويژگي‌هاي دست‌نوشته كه در گرافولوژي استفاده مي‌شوند عبارتند از: شكل حاشيه‌هاي سفيد صفحه، فاصله بين سطرها، كجي سطرها، كجي كلمات، زاوية كشيدگي حروف به بالا و پايين، تيزي گوشه‌ها در حروف، ميزان درشت‌نويسي، فشردگي متن، سرعت نوشتن و نظم در نوشتن. در اين مقاله، روش‌هايي براي استخراج خودکار برخي از اين ويژگي‌ها پيشنهاد مي‌شود و نتايج حاصل از اجراي اين روش‌ها بر 118 نمونه دست‌نوشته افراد مختلف ارائه مي‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - الگوريتمي مبتنی بر اتوماتاهای يادگير برای تنظيم پارامتر مراقبت در شبكه Fuzzy ARTMAP
   مجید انجیدنی محمدرضا میبدی
   در اين مقاله الگوريتمي مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر برای تنظيم پارامتر مراقبت در شبكه Fuzzy ARTMAP پیشنهاد مي‌شود. الگوريتم پیشنهادی از طریق تنظیم پارامتر مراقبت در شبکه Fuzzy ARTMAP، شبكه‌اي کوچک با نرخ بالای تشخیص تولید می‌کند. ساختار شبکه تولید شده توسط این الگوریتم م چکیده کامل
   در اين مقاله الگوريتمي مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر برای تنظيم پارامتر مراقبت در شبكه Fuzzy ARTMAP پیشنهاد مي‌شود. الگوريتم پیشنهادی از طریق تنظیم پارامتر مراقبت در شبکه Fuzzy ARTMAP، شبكه‌اي کوچک با نرخ بالای تشخیص تولید می‌کند. ساختار شبکه تولید شده توسط این الگوریتم مستقل از مقدار اولیه برای پارامتر مراقبت می‌باشد. الگوریتم پیشنهادی بر روی مسائل، دايره در مربع، مارپيچهاي حلزوني و مسئله مربع در مربع آزمایش شده و نتایج مطلوبی بدست آمده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - محاسبه كارآيي تكنيك دنباله مستقيم فراپهن باند در کانال‎هاي محوشدگي چند مسيره
   مینا دشتی محمد ابطحي شهريار شيرواني مقدم
   سيستم‌هاي رادیویی فراپهن باند (UWB) به دليل توانايي ارائه نرخ بيت‌ بسيار بالا و توان مصرفي بسيار پايين به عنوان نامزد مناسبي براي مخابرات بي‌سيم چندكاربره، مورد توجه واقع شده‌اند. اين سيستم‌ها به جاي استفاده از حامل‌هاي سينوسي براي انتقال سيگنال، پالس‌هاي بسيار باريكي ا چکیده کامل
   سيستم‌هاي رادیویی فراپهن باند (UWB) به دليل توانايي ارائه نرخ بيت‌ بسيار بالا و توان مصرفي بسيار پايين به عنوان نامزد مناسبي براي مخابرات بي‌سيم چندكاربره، مورد توجه واقع شده‌اند. اين سيستم‌ها به جاي استفاده از حامل‌هاي سينوسي براي انتقال سيگنال، پالس‌هاي بسيار باريكي ارسال مي‌كنند كه داراي پهناي باند بسيار وسيعي هستند. اين مقاله به بررسي تكنيك دنباله مستقيم فراپهن باند با مدولاسيون آنتي پودال مي‌پردازد. ابتدا كارايي سيستم DS-UWB و TH-UWB در محيط دسترسي چندگانه و در كانال AWGN بررسي شده است. نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که عملكرد سيستم DS-UWB بهتر از TH-UWB است. علاوه بر اين، كارايي سيستم DS-UWB در محيط‌هاي دسترسي چندگانه و در كانال محوشدگي شديد با استفاده از گيرنده PRAKE بررسي و شبيه‌سازي شده است. نتايج حاصل از شبيه‌سازيهاي اين تحقيق نشان مي‌دهد كه سيستم DS-UWB حتي در محيط‌هاي محوشدگي شديد نيز قادر است به احتمال خطاي 5-10 دست يابد و با افزايش تعداد شاخه‌هاي گيرنده به 10 مي‌توان عملكرد آن را تا dB 12 بهبود بخشيد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - طراحي کنترل‎کننده تطبيقي مدل مرجع براي سيستم حرکت از راه دور با فيدبک از خروجی پيش‎بينی شده
   سیدکمال حسينی ثانی حمیدرضا مؤمنی فرخ جنابي شريفي
   با توجه به کاربرد‌هاي سيستم‌هاي حرکت از راه دور که طيف وسيعي از صنعت را به خود تخصيص داده است، در اين مقاله با پرداختن به آن و طراحي کنترل‌کننده مناسب، سعي در بهبود عملکرد اينگونه سيستم‌ها با توجه به تأخیر زمان خط اينترنت شده است. به همين منظور با ارائه روشي جديد ابتدا چکیده کامل
   با توجه به کاربرد‌هاي سيستم‌هاي حرکت از راه دور که طيف وسيعي از صنعت را به خود تخصيص داده است، در اين مقاله با پرداختن به آن و طراحي کنترل‌کننده مناسب، سعي در بهبود عملکرد اينگونه سيستم‌ها با توجه به تأخیر زمان خط اينترنت شده است. به همين منظور با ارائه روشي جديد ابتدا زمان تأخیر خط به طور مناسب شناسايی مي‌شود و از آن در پيش‌ بيني خروجي فرآيند استفاده مي‌گردد. سپس از اين خروجي در طراحي کنترل‌کننده تطبيقي مدل مرجع در سمت فرمانده استفاده مي‌شود. در سمت فرمانبر نيز با طراحي کنترل‌کننده تطبيقي مستقل از ربات فرمانده، رديابي بسيار مناسبي براي سيگنال‌هاي موقعيت/سرعت ربات فرمانبر حاصل مي‌گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - تعيين معادله مشخصه مطلوب برای تحصيل پاسخ مناسب به ورودی مرجع شيب
   محمد حائری محمدصالح تواضعی
   در اين مقاله ابتدا روشی برای پيدا کردن معادله مشخصه مطلوب برای ورودی پله بر اساس اصلاح ضرايب فيلتر بسل-تامسون معرفی می‌شود. مشخصات سيستم حلقه‌بسته بدست آمده از نظر سرعت پاسخ و ميزان بالا زدگی و خطای ماندگار مشابه کنترل‌کننده CDM برای ورودی پله است. سپس با استفاده از قوا چکیده کامل
   در اين مقاله ابتدا روشی برای پيدا کردن معادله مشخصه مطلوب برای ورودی پله بر اساس اصلاح ضرايب فيلتر بسل-تامسون معرفی می‌شود. مشخصات سيستم حلقه‌بسته بدست آمده از نظر سرعت پاسخ و ميزان بالا زدگی و خطای ماندگار مشابه کنترل‌کننده CDM برای ورودی پله است. سپس با استفاده از قوانين حاکم بر تبديل لاپلاس اين ضرايب در تعيين صفر و قطب‌های مطلوب حلقه‌بسته برای ورودی شيب بکار رفته است. جهت نمايش کارايی معادله مشخصه پيشنهاد شده، کنترل‌کننده‌ای با ساختار RST طراحی و سپس با انجام شبيه‌سازی کامپيوتری موارد مطرح شده مورد ارزيابی قرار گرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - شيوه‌ای جديد در پنهان‌نگاری مقاوم داده در تصاوير JPEG
   احمدرضا نقش نيل‌چي
   يکی از موضوعات مهم در مبادله پيامهای محرمانه اينترنتی مسئله امنيت تبادل اطلاعات است. به طور مثال، توليد کنندگان و مصرف کنندگان محصولات ديجيتالی مترصد هستند که کالای معتبر از غير معتبر تشخيص داده شوند و حقوق آنها تا حد ممکن حفظ شود. علم مخفی‌سازی اطلاعات ، هنر جاسازی داد چکیده کامل
   يکی از موضوعات مهم در مبادله پيامهای محرمانه اينترنتی مسئله امنيت تبادل اطلاعات است. به طور مثال، توليد کنندگان و مصرف کنندگان محصولات ديجيتالی مترصد هستند که کالای معتبر از غير معتبر تشخيص داده شوند و حقوق آنها تا حد ممکن حفظ شود. علم مخفی‌سازی اطلاعات ، هنر جاسازی داده‌ها در فايلهای صوتی، تصويری، فيلم يا متن به نحوی است که بتواند نيازهای امنيتی فوق را به شکل آشکار يا پنهان برآورده کند. پنهان‌نگاری يکی از شاخه‌های علم مخفی‌سازی اطلاعات است که بدنبال رسيدن به يک سطح امنيتی مطلوب درتبادل اطلاعات محرمانه تجاری و نظامی می‌باشد به نحوی که تبادل فايلهايی حامل اطلاعات محرمانه، برای ديگران محسوس و مشخص نباشد. اين روشها می‌تواند به عنوان مکمل روشهای رمز نگاری در مبادله اطلاعات محرمانه استفاده شود. در اين مقاله، امنيت شيوه‌های مطرح در پنهان‌نگاری در تصوير با بررسی مقاومت آنها در مقابل روشهای حمله مطرح شامل Compatibility, Outguess, F5 و POV مورد بررسی و تحليل قرار گرفته‌اند. سپس روشی جديد جهت پنهان‌نگاری در فايلهای تصويری با فرمت JPEG ارائه شده است، روش ارائه شده ابتدا با شبيه‌سازي مورد بررسي قرار گرفته و سپس پياده سازي شده است. نتايج بدست آمده نشان می‌دهد كه اگرچه الگوريتم جديد از ظرفيت محدودتري در پنهان‌سازي برخوردار است ولي نسبت به اين حملات شناخته شده مقاوم‌تر عمل می‌کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - روش تفريق طيفی چندباندی اصلاح شده برای بهبود صحبت
   مهدی بکرانی هادی صدوقی یزدی
   در اين مقاله يک روش اصلاح شدة تفريق طيفی چندباندی برای حذف نويز از سيگنال صحبت ارائه شده است. در اين روش با تخمين آمارگان نويز غيرايستان، تخمينی از SNR برای سيگنال صحبت بدست مي‌آيد که در ميانگين‌گيری وفقی از قابهای سيگنال صحبت بکار گرفته مي‌شود. همچنين با استفاده از آن چکیده کامل
   در اين مقاله يک روش اصلاح شدة تفريق طيفی چندباندی برای حذف نويز از سيگنال صحبت ارائه شده است. در اين روش با تخمين آمارگان نويز غيرايستان، تخمينی از SNR برای سيگنال صحبت بدست مي‌آيد که در ميانگين‌گيری وفقی از قابهای سيگنال صحبت بکار گرفته مي‌شود. همچنين با استفاده از آن يک فاکتور فوق‌تفريق بدست مي‌آيد که سبب کاهش قابل توجه نويز موزيکال مي‌شود. تنظيم پارامترهای الگوريتم نهايی بر اساس SNR بدست آمده انجام مي‌شود؛ بطوري‌که الگوريتم نهايی دارای حداقل نويز موزيكال و اعوجاج در سيگنال صحبت است. نتايج حاصل از معيارهای ايتاکورا-سايتو، SNR سراسری و SNR قطعه‌ای نشان مي‌دهد که الگوريتم پيشنهادی دارای سيگنال خروجی با کيفيت بهتری نسبت به دو الگوريتم تفريق طيفی چندباندی و نوع بهبوديافته آن مي‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - بازشناسي مقاوم و توأم گفتار مستقيم و تلفني با استخراج مناسب بردارهاي بازنمايي و اصلاح آنها توسط معكوس‌سازي شبكه‌هاي عصبي
   منصور ولی سیدعلی سیدصالحی
   در حال حاضر تلاش فراگيري براي طراحي سيستم‌هاي بازشناسي گفتار مقاوم نسبت به تنوعات گفتار صورت مي‌گيرد. يكي از اين تنوعات، گفتار تلفني نسبت به گفتار مستقيم (تهيه شده در شرايط عاري از هر گونه نويز محيط) مي‌باشد. در مقاله حاضر با بهره‌گيري از پارامترهاي طيفي LHCB و طراحي يك چکیده کامل
   در حال حاضر تلاش فراگيري براي طراحي سيستم‌هاي بازشناسي گفتار مقاوم نسبت به تنوعات گفتار صورت مي‌گيرد. يكي از اين تنوعات، گفتار تلفني نسبت به گفتار مستقيم (تهيه شده در شرايط عاري از هر گونه نويز محيط) مي‌باشد. در مقاله حاضر با بهره‌گيري از پارامترهاي طيفي LHCB و طراحي يك سري آزمايشهاي عملي مشخص مي‌گردد كه اين نوع بازنمايي براي طراحي سيستم‌هاي بازشناسي گفتار تلفني و سيستم‌هاي بازشناسي توأم گفتار مستقيم و تلفني كه مبتني بر شبكه‌هاي عصبي باشد نسبت به روش متداول MFCC مناسب‌تر است. سپس با استخراج بردارهاي بازنمايي LHCB از گفتار مستقيم و تلفني و طراحي مدل بازشناسي گفتار مبتني بر شبكه عصبي MLP، يك سيستم بازشناسي توأم گفتار مستقيم و تلفني ساخته مي‌شود. آنگاه با استفاده از معكوس‌سازي شبكه‎هاي عصبي به روش گراديان بردارهاي بازنمايي گفتار تلفني به سمت بردارهاي بازنمايي گفتار مستقيم اصلاح مي‌گردد و با تعليم شبكه ديگري روي دادگان اصلاح شده تلفني و دادگان مستقيم دست نخورده، افزايش4/1٪ در صحت بازشناسي گفتار تلفني حاصل شده است. در مرحله بعد با استفاده از معكوس سازي عمومي شبكه‌هاي عصبي هر دو دسته بردارهاي بازنمايي گفتار مستقيم و تلفني به گونه‌اي اصلاح مي‌شوند كه بيشتر حاوي اطلاعات آوايي گفتار باشند و ساير تنوعات تا جاي ممكن حذف شوند. با تعليم شبكه ديگري روي اين دادگان اصلاح شده افزايش 98/2٪ در صحت بازشناسي گفتار تلفني و 68/1٪ در صحت بازشناسي گفتار مستقيم بدست آمده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - راهکار‌هاي نوين در بهينه‌سازي آنتن ياگي اودا
   عباسعلی لطفی نیستانک فرخ حجت کاشانی
   در اين مقاله روشهاي مختلف بهينه‌سازي از قبيل الگوريتم ژنتيك و الگوريتم ژنتيك با الهام از روش فرایند تدریجی سرد شدن فلزات و الگوريتم ژنتيک مبتني بر تصميم گيري فازي و همچنين روش گروه ذرات (PSO) در بهينه‌سازي يک آنتن ياگي 5 عنصره مورد استفاده قرار گرفته است. براي تحليل ا چکیده کامل
   در اين مقاله روشهاي مختلف بهينه‌سازي از قبيل الگوريتم ژنتيك و الگوريتم ژنتيك با الهام از روش فرایند تدریجی سرد شدن فلزات و الگوريتم ژنتيک مبتني بر تصميم گيري فازي و همچنين روش گروه ذرات (PSO) در بهينه‌سازي يک آنتن ياگي 5 عنصره مورد استفاده قرار گرفته است. براي تحليل از نرم‌افزار Super NEC به دليل سرعت اجرايي بالاي آن استفاده شده است. از آنجايي که بهينه‌سازي آنتن‌ها در يک باند فرکانسي از طريق الگوريتم ژنتيک و الگوريتم ژنتيك با الهام از روش فرایند تدریجی سرد شدن فلزات زمان خيلي زيادي براي اجرا می‌طلبد و از طرفي ممکن است با کم کردن اعضاي جمعيت و تعداد تکرار دقت بهينه‌سازي کم شود سيستم بهينه‌سازي ژنتيکي مبتني بر تصميم گيري فازي نيز معرفي شده است. همچنين روش گروه ذرات نيز به عنوان يک روش کارا و با همگرايي خوب در اين بهينه‌سازي معرفي شده است. مقايسه ميان تكنيك‌هاي بهينه‌سازي نشان می‌دهد که الگوريتم ژنتيك مبتني بر تصميم گيري فازي و همچنين روش گروه ذرات در رابطه با نتايج حاصله مؤثرتر و بهتر عمل نموده و همچنين از نظر اجرا نيز به زمان كمتري نياز دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - تغيير دهنده‌هاي نوين فاز براي آنتن‌هاي آرايه بازتابي ميكرواستريپي
   همایون عریضی کیان کیقباد شهرام حسین‌زاده
   يك روش ساده رايج براي توليد اختلاف فاز ميان عناصر آرايه بازتابي ميكرواستريپي ، استفاده از شاخكهاي مدار باز متصل به هر عنصر است. استاب يكنواخت ساده، باند باريك است و پهناي باند آرايه بازتابي را محدود می‌كند. در اين مقاله دو مدار نوين تغيير دهنده فاز جهت افزايش پهناي باند چکیده کامل
   يك روش ساده رايج براي توليد اختلاف فاز ميان عناصر آرايه بازتابي ميكرواستريپي ، استفاده از شاخكهاي مدار باز متصل به هر عنصر است. استاب يكنواخت ساده، باند باريك است و پهناي باند آرايه بازتابي را محدود می‌كند. در اين مقاله دو مدار نوين تغيير دهنده فاز جهت افزايش پهناي باند آرايه بازتابي معرفي شده است. اين مدارها از خطوط انتقال، شاخكهاي انتها باز و مقاومت تشكيل شده‌اند. الگوريتم نويني براي طراحي تغييردهنده‌هاي فاز بر اساس روش كمترين مربعات پيشنهاد شده است. يك تابع خطاي كمترين مربعات براي تغيير فاز مورد نياز تشكيل شده است و امپدانس مشخصه و طول الكتريكي خطوط انتقال و اندازه مقاومتها با كمينه سازي اين تابع خطا به دست می‌آيد. سپس، مدار مذكور با خطوط ميكرواستريپي كه به پچ‌هاي ميكرواستريپي متصل هستند تحقق می‌يابد. نشان داده می‌شود كه اين تغيير دهنده‌هاي نوين فاز، تغيير فاز مورد نياز را در پهناي باندي ايجاد می‌كنند كه نسبت به پهناي باند شاخك يكنواخت بيشتر است. پاسخ فركانسي تغييردهنده‌هاي فاز ميكرواستريپي با نتايجي كه به وسيله نرم‌افزار Microwave Office به دست آمده مقايسه می‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - طراحي و ساخت يک راه‎انداز گيت IGBT با حفاظتهای لازم و ادوات SMD
   مهدي فاضلي سيداديب ابريشمي‌فر
   راه‌اندازهای گيت در مبدل‌های قدرت نوين که از عنصر قدرت IGBT استفاده مي‌کنند، بايد چندين عملکرد اساسی همچون ايزولاسيون الکتريکی، تقويت جريان و حفاظت در برابر اضافه جريان و ولتاژ را به اجرا بگذارند. مقاله حاضر يک نمونه از چنين راه‌اندازهايی را توصيف می‌کند که تماماً توسط چکیده کامل
   راه‌اندازهای گيت در مبدل‌های قدرت نوين که از عنصر قدرت IGBT استفاده مي‌کنند، بايد چندين عملکرد اساسی همچون ايزولاسيون الکتريکی، تقويت جريان و حفاظت در برابر اضافه جريان و ولتاژ را به اجرا بگذارند. مقاله حاضر يک نمونه از چنين راه‌اندازهايی را توصيف می‌کند که تماماً توسط ادوات SMD ساخته شده و برای IGBT های قدرت متوسط يا زياد مناسب است. اين راه‌انداز شامل منبع تغذيه سوئيچينگ ايزوله، مدارهای بافر، برخی توابع حفاظتی و همچنين حفاظت در برابر اتصال کوتاه IGBT است. مدار توانائی اعمال جريان تا اوج 6 آمپر با تدوام 50% با اعمال سيگنال ورودی در سطح TTL را دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - کاهش فضاي جستجو در بازشناسي اثر انگشت به کمک تصوير بلوک جهتي
   صادق هل‌فروش حسن قاسمیان یزدی
   نخستين مرحله در هر فرايند شناسايي خودکار اثر انگشت، دسته‌بندي است. فرايند دسته‌بندي، با کوچک‌کردن فضاي جستجو، زمان و هزينه را کاهش مي‌دهد. روشهاي معمول دسته‌بندي، مبتني بر کلاس‌هاي قابل رؤيت اثر انگشت است. نظر به تعداد کم اين کلاس‌ها و عدم توزيع يکنواخت تصاوير اثر انگشت چکیده کامل
   نخستين مرحله در هر فرايند شناسايي خودکار اثر انگشت، دسته‌بندي است. فرايند دسته‌بندي، با کوچک‌کردن فضاي جستجو، زمان و هزينه را کاهش مي‌دهد. روشهاي معمول دسته‌بندي، مبتني بر کلاس‌هاي قابل رؤيت اثر انگشت است. نظر به تعداد کم اين کلاس‌ها و عدم توزيع يکنواخت تصاوير اثر انگشت در اين کلاس‌ها، دسته‌بندي پيوسته اثر انگشت مورد توجه قرار گرفته است. در دسته‌بندي پيوسته، يک تابع شباهت تعريف مي‌شود و براي شباهت تصاوير موجود در پايگاه داده و اثر انگشت ورودي، با توجه به تابع تعريف‌شده، درجه‌اي اختصاص مي‌يابد. مرحله تطابق اثر انگشت ورودي با تصاوير موجود در پايگاه داده، از تصويري از پايگاه داده آغاز مي‌شود که بيشترين شباهت را با ورودي داشته باشد. در اين مقاله يک روش براي اندازه‌گيري شباهت و دسته‌بندي پيوسته اثر انگشت مبتني بر تصوير بلوک جهتي، ارائه شده است. روش ارائه‌شده نسبت به انتقال و چرخش اثر انگشت مقاوم بوده و نيازي به وجود و آشکارسازي نقطه مرجع ندارد. پياده‌سازي روش مذکور بر روي پايگاه داده 2000FVC، دقت قابل ملاحظه روش را در کاهش فضاي جستجو در مقايسه با ساير روشها نشان مي‌دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - پياده‌سازي فشرده‌سازي تلفاتي تصوير توسط موجک (2،2)CDF در CPLD
   عباسعلی لطفی نیستانک محمد محقق حضرتی محمد محقق حضرتی نرگس احميدی
   در اين مقاله پس از مقايسه روشهاي فشرده‌سازي تصوير از قبيل روش BTC، روش اهرام گاوسي، روش SVD، روش تبديل موجک و يا بطور خاص (2،2)CDF به پياده‌سازي سخت‌افزاري فشرده‌سازي تصوير به روش موجک (2،2) CDF پرداخته شده است. طراحي ارائه‌شده نشان‌دهنده اين است که سازمان‌دهي مناسب داد چکیده کامل
   در اين مقاله پس از مقايسه روشهاي فشرده‌سازي تصوير از قبيل روش BTC، روش اهرام گاوسي، روش SVD، روش تبديل موجک و يا بطور خاص (2،2)CDF به پياده‌سازي سخت‌افزاري فشرده‌سازي تصوير به روش موجک (2،2) CDF پرداخته شده است. طراحي ارائه‌شده نشان‌دهنده اين است که سازمان‌دهي مناسب داده‌ها (روش تقسیم‌بندي) و استفاده از خط لوله و پردازش موازي در بهينه‌سازي سخت‌افزاري مدار تاثير زيادي دارد. در حقيقت هدف اصلي، ايجاد کارايي و سرعت بيشتر در CPLD ساخت شرکت Xilinx به نام 9572XC مي‌باشد. جزئيات طراحي کد گذار و همچنين نتايج بدست آمده نيز در پايان ارائه شده‌اند. نتايج مقايسه روش‌هاي مختلف فشرده‌سازي تصوير مي‌تواند براي يک کاربر الگوي مناسبي جهت استفاده از روش بهينه را با توجه به نوع مسئله ارائه دهد. براي شبيه‌سازي از نرم‌افزار MATLAB و همچنين از ++ C استفاده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - طراحي بهينه و ساخت آنتن قلمي‌شكل
   محمد خلج امیرحسینی
   در اين مقاله آنتن خاصي كه آنرا آنتن قلمي‌شكل مي‌ناميم معرفي مي‌شود. اين آنتن داراي ساختار بسيار ساده بوده و از برش مايل انتهاي يك موجبر دايروي بوجود مي‌آيد. ويژگي مهم اين آنتن امكان تشعشع مناسب آن هنگام تحريك توسط مود متقارني مثل 01TM مي‌باشد. ابتدا نحوه تشعشع آن بصورت چکیده کامل
   در اين مقاله آنتن خاصي كه آنرا آنتن قلمي‌شكل مي‌ناميم معرفي مي‌شود. اين آنتن داراي ساختار بسيار ساده بوده و از برش مايل انتهاي يك موجبر دايروي بوجود مي‌آيد. ويژگي مهم اين آنتن امكان تشعشع مناسب آن هنگام تحريك توسط مود متقارني مثل 01TM مي‌باشد. ابتدا نحوه تشعشع آن بصورت كيفي توضيح داده مي‌شود و سپس نحوه طراحي آن ارائه مي‌گردد. يك آنتن قلمي‌شكل در باند X طراحي و شبيه‌سازي شده و سپس ساخته مي‌شود. نهايتاً آنتن ساخته‌شده آزمايش و نتايج آن ارائه مي‌گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - الگوريتم VS-CMA براي سيستم آرايه‌اي تطبيقي در محيط مخابرات سيار مبتني بر CDMA
   اسرافيل جداري محمد حكاك محمود  کمره‌ای
   يکي از محدوديت‌هاي اساسي در پياده‌سازي الگوريتم CMA سنتي فيدينگ سيگنال دريافتي توسط المان آنتن آرايه‌اي در ايستگاه پايه مي‌باشد. در اين مقاله سيگنال CDMA دريافتي توسط المان‌هاي آنتن آرايه‌اي با ارائه يک مدل کانال‌برداري مناسب محاسبه شده است. در الگوريتم پيشنهادي به منظو چکیده کامل
   يکي از محدوديت‌هاي اساسي در پياده‌سازي الگوريتم CMA سنتي فيدينگ سيگنال دريافتي توسط المان آنتن آرايه‌اي در ايستگاه پايه مي‌باشد. در اين مقاله سيگنال CDMA دريافتي توسط المان‌هاي آنتن آرايه‌اي با ارائه يک مدل کانال‌برداري مناسب محاسبه شده است. در الگوريتم پيشنهادي به منظور دستيابي به مشخصه بهتر، سيگنال CDMA دريافتي توسط المان آنتن آرايه‌اي بعد از جمع‌شدگي وارد واحد پردازشگر مي‌گردد. جهت آشکارسازي سيگنالي که دچار فيدينگ شده از CMA با پله متغير استفاده مي‌شود. در اين مقاله تابع هزينه مفروضي به منظور دستيابي به مشخصه بهتر در استخراج سيگنال CDMA، با توجه به تکنيک PCM سيگنال ورودي با پله متغير، مورد مطالعه واقع شده، که منجر به الگوريتم بهتري از نظر همگرايي و همزماني گرديده است. بررسي پترن تشعشعي و مقايسه آن با CMA سنتي براي آرايه خطي يکنواخت در حضور تعداد و نوع خوشه‌هاي مختلف، بيانگر عملکرد مناسب الگوريتم در رهگيري منبع سيگنال در محيط مخابرات سيار CDMA مي‌باشد. مقايسه نسبت سيگنال به نويز محاسبه‌شده درخروجي الگوريتم با CMA سنتي وحالت ايده‌آل، انطباق مطلوب نتايج بدست آمده را نشان مي‌دهد. در ضمن مشخصه خطاي بيت ارسالي (BER) الگوريتم براي مدولاسيون DBPSK بدست آمده است پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - مقايسة جبرانسازي پديده‌هاي انتشار هارمونيكي و Whack-a-mole در فيدر شعاعی توزيع با بكارگيري فيلتر فعال موازي قدرت با بهره‌هاي ثابت و كنترل‌شده
   حميدرضا عزتي علی  یزدیان ورجانی
   به منظور ميراكردن پديدة انتشار هارمونيك، فيلترهاي فعال قدرت روي سيستم‌هاي توزيع نصب مي‌شوند. نصب فيلتر فعال قدرت روي باس‌ها ممكن است باعث ايجاد پديدة نوسان هارمونيكي Whack-a-mole شود. در اين مقاله با استفاده از نتايج شبيه‌سازي، براي يك فيدر توزيع قدرت شعاعي ده‌باسه در ح چکیده کامل
   به منظور ميراكردن پديدة انتشار هارمونيك، فيلترهاي فعال قدرت روي سيستم‌هاي توزيع نصب مي‌شوند. نصب فيلتر فعال قدرت روي باس‌ها ممكن است باعث ايجاد پديدة نوسان هارمونيكي Whack-a-mole شود. در اين مقاله با استفاده از نتايج شبيه‌سازي، براي يك فيدر توزيع قدرت شعاعي ده‌باسه در حالت‌هاي مختلف اتصال بار غير خطي (منبع ولتاژ يا جريان هارمونيكي) با انتخاب بهرة ثابت /Zc1Kv= دو پديدة فوق بطور مؤثر كاهش مي‌يابند. اما بدليل معلوم نبودن و نيز متغير بودن امپدانس مشخصه، ، نياز به كنترل پوياي بهرة فيلتر فعال قدرت خواهد بود. در اين مقاله كنترل ‌كنندة بهرة فيلتر فعال موازي بگونه‌اي طراحي شده است كه با توليد جريان جبرانسازي مناسب، اعوجاج هارمونيكي در روي باس نصب فيلتر فعال قدرت كنترل شده و با نگه‌داشتن اعوجاج هارمونيكي در يك محدودة مجاز از بروز پديده‌هاي انتشار و نوسان هارمونيكي جلوگيري گردد. با كنترل بهرة فيلتر فعال قدرت، جريان مؤثر مرجع جبرانسازي و در نتيجه تلفات و هزينه فيلتر كاهش مي‌يابد كه اين نيز از مزاياي استفاده از فيلتر فعال با بهرة كنترل ‌شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - طبقه‌بندي کننده چندمنظوره گروه ذرات
   سیدحمید ظهیری
   در اين تحقيق با استفاده از روش بهينه‌سازي چندمنظوره گروه ذرات طبقه‌بندي کننده‌اي ارائه شده است که همزمان قادر به بهينه‌سازي شاخص‌هاي متفاوت و مهمي در تشخيص الگو نظير قابليت اطمينان، نرخ تشخيص صحيح و تعداد ابرصفحه‌هاي لازم براي مرزبندي مؤثر کلاس‌هاي متفاوت در فضاي ويژگي چکیده کامل
   در اين تحقيق با استفاده از روش بهينه‌سازي چندمنظوره گروه ذرات طبقه‌بندي کننده‌اي ارائه شده است که همزمان قادر به بهينه‌سازي شاخص‌هاي متفاوت و مهمي در تشخيص الگو نظير قابليت اطمينان، نرخ تشخيص صحيح و تعداد ابرصفحه‌هاي لازم براي مرزبندي مؤثر کلاس‌هاي متفاوت در فضاي ويژگي مي‌باشد. در طراحي طبقه‌بندي کننده پيشنهادشده مسايل مهم فوق-برازش و فوق-آموزش نيز برطرف شده است. توانايي دستيابي همزمان به شاخص‌هاي مذکور در ساير طبقه‌بندي کننده‌هاي مبتني بر روش‌هاي هوش جمعي وجود ندارد. نتايج عملي به دست آمده بر روي داده‌هاي آزمايشي نشان مي‌دهند که طبقه‌بندي کننده چندمنظوره پيشنهادي با تخمين جبهة پَرِتو بهترين مجموعه انتخابي از ابرصفحه‌هاي جداکننده کلاس‌هاي مختلف را براي برپايي شرايط دلخواه کاربر در خصوص انتخاب شاخص‌هاي فوق‌الذکر، فراهم مي‌آورد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - يك روش يادگيري جديد براي افزايش كارايي سيستم طبقه‌بندي مركب
   سیدحسن نبوی کریزی احسان‌اله کبیر
   يادگيري دسته‌جمعي يک رويکرد مؤثر در يادگيري ماشيني است كه به منظور بهبود كارايي سيستم بازشناسي الگو استفاده مي‌شود. براي آنكه اين نوع يادگيري مفيد واقع شود بايد خطاهاي طبقه‌بندهاي پايه با يكديگر متفاوت باشند. راهكارهاي ايجاد تفاوت در خطا، به دو گروه ضمني و صريح تقسيم مي چکیده کامل
   يادگيري دسته‌جمعي يک رويکرد مؤثر در يادگيري ماشيني است كه به منظور بهبود كارايي سيستم بازشناسي الگو استفاده مي‌شود. براي آنكه اين نوع يادگيري مفيد واقع شود بايد خطاهاي طبقه‌بندهاي پايه با يكديگر متفاوت باشند. راهكارهاي ايجاد تفاوت در خطا، به دو گروه ضمني و صريح تقسيم مي‌شوند. در اين تحقيق روش جديدي از نوع صريح براي ايجاد گوناگوني در طبقه‌بندهاي يك سيستم مركب ارائه مي‌شود. در اين روش، معيار تازه‌اي از گوناگوني در فرايند يادگيري سيستم مركب به كار گرفته مي‌شود. در روش پيشنهادي، شباهت بين خطاي هر طبقه‌بند با طبقه‌بندهاي ديگر به صورت يك مؤلفه در تابع خطاي آن طبقه‌بند منظور شده و در الگوريتم يادگيري آن ايفاي نقش مي‌كند. نتايج آزمايش‌هاي ما بر روي چند مجموعه داده متداول، براي حالتي كه طبقه‌بندهاي پايه از نوع شبكه‌هاي عصبي باشند، نشان مي‌دهند كه روش پيشنهادي ما باعث افزايش كارايي سيستم طبقه‌بندي مركب نسبت به روش‌هاي مشابه آن مي‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - کدگذاري گفتار با استفاده از پيش‌بيني غير خطي بر پايه بسط سري‌هاي ولترا
   محمدحسن ساوجی قاسم علیپور
   در سال‌هاي اخير به منظور کاهش بيشتر نرخ بيت و از آنجا پهناي باند توجه روزافزوني به استفاده از مدل‌ها و تکنيک‌هاي غير خطي پيش‌بيني در کدگذاري گفتار شده است. معمولاً شبکه‌هاي عصبي براي اين هدف به کار مي‌روند که منجر به تا dB3 کاهش بيشتر در انرژي سيگنال تحريک مي‌شوند. پيش‌ چکیده کامل
   در سال‌هاي اخير به منظور کاهش بيشتر نرخ بيت و از آنجا پهناي باند توجه روزافزوني به استفاده از مدل‌ها و تکنيک‌هاي غير خطي پيش‌بيني در کدگذاري گفتار شده است. معمولاً شبکه‌هاي عصبي براي اين هدف به کار مي‌روند که منجر به تا dB3 کاهش بيشتر در انرژي سيگنال تحريک مي‌شوند. پيش‌بيني غير خطي همچنين مي‌تواند بر پايه ‌بسط سري‌هاي ولترا انجام گيرد که در آن براي سادگي معمولاً بسط به بخش‌هاي نخست و دوم محدود مي‌شود (پيش‌بيني درجه دو). مطالعات اوليه نشان دادند که در مقايسه با شبکه‌هاي عصبي استفاده از فيلترهاي ولترا منجر به يک کاهش بسيار بيشتر در انرژي سيگنال تحريک مي‌شود (6 تا dB10). با اين وجود به دليل ناپايداري اين کاهش نمي‌تواند منجر به کاهش نرخ بيت يا بهبود نسبت سيگنال به نويز شود. اين ناپايداري در دکدکننده به دليل وجود خطاي محاسباتي (براي نمونه ناشي از چندي‌کردن سيگنال تحريک) و حساسيت بالاي محاسبات به اين خطا ايجاد مي‌شود. در کار اصيلي که در اينجا ارائه مي‌شود ناپايداري در کدک در هر دو نوع پيش‌بيني پيشرو و پسرو به ترتيب با استفاده از الگوريتم‌هاي کمترين مربع‌ها (LS) و کمترين ميانگين مربع‌هاي (LMS) سيگنال خطا بررسي مي‌شود. نشان داده مي‌شود که پايداري در عوض فداکردن بخش عمده‌اي از صرفه‌جويي به دست آمده در انرژي سيگنال تحريک به دست مي‌آيد به گونه‌اي که سطح کاهش نهايي اغلب همانند شبکه‌هاي عصبي مي‌باشد. در پيش‌بيني پيشرو پس از پايدارسازي و با وجود اندکي افزايش در پيچيدگي عملياتي در 20 تا 45٪ قالب‌ها افزودن بخش درجه دو سودمند خواهد بود. بر اين اساس الگوريتمي توسعه مي‌يابد که پيش‌بيني غير خطي تنها بر روي اين قالب‌ها انجام گيرد. اين الگوريتم باعث بهبود تا dB4 در نسبت سيگنال به نويز نهايي مي‌شود. پيش‌بيني غير خطي پسرو متوالي با وجودي که از نقطه نظر پياده‌سازي بسيار مناسب‌تر است در مقايسه با پيش‌بيني خطي کارايي بهتري را نتيجه نمي‌دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   46 - ارائه يک روش تحليلي براي بررسي عملکرد ديکدينگ تکراري کدهاي LDPC منظم در کانال‌هاي AWGN
   حسین صمیمی پائیز عزمی محمد حکاک
   هدف از نگارش اين مقاله ارائه يك روش تحليلي براي بررسي عملكرد فرآيند ديكدينگ تكراري كدهاي LDPC هنگام استفاده از الگوريتم انتقال پيام مي‌باشد. پيام‌هاي مبادله‌شده در الگوريتم انتقال پيام را مي‌توان به صورت متغيرهاي تصادفي با توزيع گوسي مدل نمود. در اين مقاله روش تقريبي جد چکیده کامل
   هدف از نگارش اين مقاله ارائه يك روش تحليلي براي بررسي عملكرد فرآيند ديكدينگ تكراري كدهاي LDPC هنگام استفاده از الگوريتم انتقال پيام مي‌باشد. پيام‌هاي مبادله‌شده در الگوريتم انتقال پيام را مي‌توان به صورت متغيرهاي تصادفي با توزيع گوسي مدل نمود. در اين مقاله روش تقريبي جديدي براي محاسبه پارامترهاي آماري اين متغيرهاي گوسي پيشنهاد شده است. بر مبناي روش پيشنهادي، روابط تحليلي مناسبي به فرم بسته توسعه يافته‌اند و به كمك آنها يك مدل تحليلي براي بررسي فرآيند ديكدينگ تكراري كدهاي LDPC پيام ارائه شده است. مدل پيشنهادي ابزار مناسبي براي تحليل فرآيند ديكدينگ كدهاي LDPC است و مي‌توان از آن جهت تعيين پارامتر آستانه نويز، بررسي نحوه انتشار خطا و نيز بررسي همگرايي ديكدينگ تكراري استفاده نمود. مقايسه نتايج حاصل از بكارگيري مدل تحليلي پيشنهادي با نتايج حاصل از روش‌هاي موجود، نشان‌دهنده آن است كه روش پيشنهادي با حجم محاسباتی قابل قبول به دقتي بيش از روش‌هاي موجود دست مي‌يابد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   47 - مدل‌سازي انتشار امواج راديويي از درون ساختارهای پنجره‌ای با استفاده از روش معادله سهموي
   نرگس نوری همایون عریضی
   در اين مقاله، روش معادله سهموي براي حل مسأله انتشار امواج از درون ساختارهای پنجره‌ای مورد استفاده قرار مي‏گيرد. با استفاده از اين روش مسأله انتشار امواج از داخل يك مجموعه پنجره براي حالت‌هاي مختلف حل می‌شود و چگونگی تأثیر ابعاد پنجره‌ها بر پرتو پراش حاصل بررسی می‌گردد. چکیده کامل
   در اين مقاله، روش معادله سهموي براي حل مسأله انتشار امواج از درون ساختارهای پنجره‌ای مورد استفاده قرار مي‏گيرد. با استفاده از اين روش مسأله انتشار امواج از داخل يك مجموعه پنجره براي حالت‌هاي مختلف حل می‌شود و چگونگی تأثیر ابعاد پنجره‌ها بر پرتو پراش حاصل بررسی می‌گردد. نتايج حاصل از اعمال روش معادله سهموي براي مسأله ذکرشده در حالت‌های تابش عمودی و مایل امواج صفحه‌ای یکنواخت و نایکنواخت ارائه شده و با نتایج حاصل از روش FDTD موجود در مراجع در حالت تابش موج صفحه‌ای یکنواخت مقایسه می‌شود. با توجه به تشابه زیاد نتایج حاصل از این دو روش، از آنجا که روش معادلات سهموي نسبت به روش FDTD به زمان محاسبات و حافظه كامپيوتر كمتري نياز دارد، مي‏تواند شيوه مناسبي براي حل چنين مسائلي باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   48 - آشكارسازي ML در گيرنده سيستم‌هاي مخابرات بي‌سيم MIMO در حضور خطاي تخمين كانال
   مهرزاد بیغش احمدعلی فرهودی محمدعلی مسندی شیرازی
   ظرفیت سیستم‌های مخابرات بی‌سیم را می‌توان با به کار بردن چند آنتن در فرستنده و چند آنتن در گیرنده به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. در چنین سیستم‌هایی، که سیستم‌های MIMO نامیده می‌شوند، گیرنده با اطلاع از کانال به آشکارسازی سیگنال ارسالی می‌پردازد. در صورتی که اطلاعات ک چکیده کامل
   ظرفیت سیستم‌های مخابرات بی‌سیم را می‌توان با به کار بردن چند آنتن در فرستنده و چند آنتن در گیرنده به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. در چنین سیستم‌هایی، که سیستم‌های MIMO نامیده می‌شوند، گیرنده با اطلاع از کانال به آشکارسازی سیگنال ارسالی می‌پردازد. در صورتی که اطلاعات کانال در گیرنده همراه با خطا باشد، كارايي آشکارساز كاهش يافته و نرخ خطای بیت افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه در عمل، گیرنده تخمینی از کانال میان فرستنده و گیرنده را در اختیار دارد و نه مقدار دقیق آنرا، مقاله حاضر روشي بهبودیافته براي آشكارساز ML در سيستم‌هاي مخابرات بي‌سيم MIMO، در حالتي كه ماتريس كانال در گيرنده همراه با خطا در دسترس است را پيشنهاد مي‌کند. در روش پيشنهادي ما الگوريتم ML به صورت تحليلي اصلاح شده تا تأثير خطاي تخمين كانال بر روي آشکارسازی به حداقل كاهش يابد. بدین ترتیب در مقاله روشی پیشنهاد شده است که علاوه بر مقاوم‌بودن در برابر خطای تخمین کانال از نظر نرخ محاسباتی با الگوریتم ML چندان تفاوتی ندارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   49 - تجزیه و تحلیل، طراحی و کنترل فیلتر فعال موازی سه فاز با استفاده از روش کنترل مد لغزشی و فیدبک انرژی
   مجید نیری‌پور علی  یزدیان ورجانی مصطفی محمدیان حمیدرضا محمدی
   وجود بارهاي غير خطي و عدم تعادل در شبکه سه‌فاز، باعث ايجاد هارمونيک‌ها و تلفات در شبکه مي‌شود. اعمال فيلترهاي اکتيو و پسيو از جمله روشهاي معمول کاهش يا حذف اين اثرات مي‌باشد. فيلترهاي پسيو در فرکانس خاص طراحي، و هارمونيک معيني را حذف مي‌کند و عيب آن امکان رزنانس آن با ا چکیده کامل
   وجود بارهاي غير خطي و عدم تعادل در شبکه سه‌فاز، باعث ايجاد هارمونيک‌ها و تلفات در شبکه مي‌شود. اعمال فيلترهاي اکتيو و پسيو از جمله روشهاي معمول کاهش يا حذف اين اثرات مي‌باشد. فيلترهاي پسيو در فرکانس خاص طراحي، و هارمونيک معيني را حذف مي‌کند و عيب آن امکان رزنانس آن با امپدانس شبکه معادل متصل به آن، و اندازه بزرگ المان‌هاي آن مي‌باشد. استفاده از فيلتر اکتيو مشکلات فوق را برطرف و علاوه بر حذف هر هارمونيک دلخواه به طور مجزا يا همگي با هم امکان رزنانس با شبکه نيز نخواهد داشت. از مشکلات اين فيلترها سرعت پاسخ ديناميکي محدود بوده که در نتيجه هارمونيک‌ها را در حالت دائم مورد نظر قرار مي‌دهند. در اين مقاله اينورتر مورد استفاده در فيلتر اکتيو بر خلاف روشهای قبلی تحليل تکفاز، به صورت دقيق‌تر يعنی تحليل همزمان سه‌فاز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنين اثر اهمی سلفهای مسير فازها نيز منظور شده است. استفاده از روش کنترل مد لغزشي و فيدبک انرژی خازن‌ها سرعت پاسخ ديناميکي فيلتر را به طور مؤثري نسبت به روشهاي قبلي بهبود داده و قادر است نامتعادلي بار و هارمونيک را سريعاً جبران نمايد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   50 - معرفي مورچه‎هاي به روزرسان جدول‌هاي مسيريابی گره‎های مجاور در الگوريتم مسيريابي AntNet
   آزاده سلطانی محمدرضا اکبرزاده توتونچی محمود نقيب‌زاده
   مسيريابي كارا در شبکه تأثير مهمي در انتقال درست و سريع داده‌هاي الكترونيكي و بالابردن بهره‌وری شبکه از جمله ايجاد تأخير كم و گذردهي بالا دارد. در دهه اخير الگوريتم‌هاي مسيريابي جديدي بر اساس مفاهيم سيستم‌هاي چندعامله، پيشنهاد شده‌اند. يکي از اين الگوريتم‌ها، AntNet است چکیده کامل
   مسيريابي كارا در شبکه تأثير مهمي در انتقال درست و سريع داده‌هاي الكترونيكي و بالابردن بهره‌وری شبکه از جمله ايجاد تأخير كم و گذردهي بالا دارد. در دهه اخير الگوريتم‌هاي مسيريابي جديدي بر اساس مفاهيم سيستم‌هاي چندعامله، پيشنهاد شده‌اند. يکي از اين الگوريتم‌ها، AntNet است که در مقايسه با روشهاي قبلي داراي کارايي بهتري در واكنش نسبت به تغييرات شبكه مي‎باشد. اما الگوريتم AntNet نيز دارای نقطه‌ضعف‌هايي مانند همگرايي نسبي ديرهنگام است. در اين مقاله سعي شده است اين مشكل تا حدي رفع شود. پيشنهاد ما افزودن نوعي مورچه کمکي برای افزايش همکاري بين گره‎هاست تا زمان رسيدن به همگرايي در شبکه و واکنش نسبت به تغييرات شبکه سريعتر گردد. اين روش تعميمي از روش پيشنهادي قبلي است كه مورچه‌هاي كمكي در نودهاي مياني نيز ايجاد مي‌شوند. به منظور ارزيابي كارايي، الگوريتم در محيط 2NS پياده‌سازي شده و آزمايش‌هاي متعددي در شبكه‌هاي NSFNet و NTTNet انجام گرديده است. تحليل آماري نتايج اين آزمايش‌ها، نشان مي‎دهد استفاده از روش جديد رسيدن به همگرايي را در اكثر مواقع سريع‌تر ساخته است. در اين آزمايش‌ها، تأخير تا 5% و تغييرات تأخير تا 6% كاهش پيدا كرده است. اين در حالي است كه حتي با كاهش آهنگ توليد عامل‌ها، الگوريتم جديد با سربار كمتر نيز، كارايي بهتري نسبت به الگوريتم اصلي دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   51 - حل مسائل تصميم ‏گيری چندمعياره با استفاده از شبکه ‏های عصبی مصنوعی
   منیره عبدوس ناصر مزینی
   تصميم‏گيری، فرآيند انتخاب بهترين عمل يا گزينه از ميان گزينه‏های موجود می‏باشد. تصميم‏گيری چندمعياره، يکی از شاخه‏های پرکاربرد علم تصميم‏گيری محسوب می‏شود و روشهای زيادی تاکنون ارائه شده ‏است. از ميان اين روشها، روش مجموع ساده وزين، به عنوان روش اصلی و پذيرفته‌شده، به حس چکیده کامل
   تصميم‏گيری، فرآيند انتخاب بهترين عمل يا گزينه از ميان گزينه‏های موجود می‏باشد. تصميم‏گيری چندمعياره، يکی از شاخه‏های پرکاربرد علم تصميم‏گيری محسوب می‏شود و روشهای زيادی تاکنون ارائه شده ‏است. از ميان اين روشها، روش مجموع ساده وزين، به عنوان روش اصلی و پذيرفته‌شده، به حساب می‏آيد. در اين مقاله روشهايي برای حل مسائل تصميم‏گيری بيان شده که کاملاً مبتنی بر شبکه‏های عصبی مصنوعی می‏باشد. اين مقاله کاربرد روشهای رايانش نرم را در حوزه‏های کلاسيک چون تصميم‏گيری نشان می‏دهد. در اين مقاله دو روش، يکی بر اساس شبکه عصبی با ناظر و ديگری بر اساس شبکه عصبی بدون ناظر، ارائه شده است. نتايج حاصل از اين دو روش با روش مجموع ساده وزين، مقايسه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   52 - طراحي کنترل‎کننده اتوپايلوت موشک به روش جدولبندي بهره فازي
   علي اکبرزاده کلات حمیدرضا مؤمنی
   در اين مقاله يک کنترل‌کننده به روش جدول‌بندي بهره فازي براي کانال‌هاي هدايتي موشک‌هاي تاکتيکي طراحي گرديده است به نحوي که در کليه شرايط پروازي پاسخ مناسبي داشته باشد. ديدگاه اين طراحي تعيين مراکز نواحي جدول‌بندي بهره فازي با آموزش يک سيستم فازي بر اساس اطلاعات فشار دينا چکیده کامل
   در اين مقاله يک کنترل‌کننده به روش جدول‌بندي بهره فازي براي کانال‌هاي هدايتي موشک‌هاي تاکتيکي طراحي گرديده است به نحوي که در کليه شرايط پروازي پاسخ مناسبي داشته باشد. ديدگاه اين طراحي تعيين مراکز نواحي جدول‌بندي بهره فازي با آموزش يک سيستم فازي بر اساس اطلاعات فشار ديناميکي و سرعت موشک و ضرايب مدل خطي سيستم در سراسر نقاط کاري آن مي‌باشد. آموزش سيستم فازي با استفاده از يک روش مبتني بر ترکيب حداقل مربعات خطي و الگوريتم ژنتيک انجام مي‌شود تا هم رسيدن به بهينه کلي ميسر شود و هم سرعت همگرايي خوبي حاصل شود. به علاوه در سيستم فازي استفاده‌شده، توابع عضويت با خصوصيات مناسبي به کار گرفته مي‌شوند تا طراحي ساده‌تر و مؤثرتر انجام گيرد. کارآيي اين روش با نتايج شبيه‌سازي نشان داده مي‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   53 - برنامه‎نویسی موازی مبتني بر عامل‎هاي سيار بر روي گريد
   حسین دلداری
   گريدهاي محاسباتي بهره‎برداري از منابع توزيع‎شده محاسباتي را براي کاربردهايي که به محاسبات پرحجم نیاز دارند، فراهم می‎نمایند. توسعه برنامه‎هايي که قادر به استفاده از اين امکانات باشند، يکي از چالشهاي پيش روي محاسبات گريدي مي‎باشد. در اين مقاله، با ارائه یک مدل برنامه‎نوي چکیده کامل
   گريدهاي محاسباتي بهره‎برداري از منابع توزيع‎شده محاسباتي را براي کاربردهايي که به محاسبات پرحجم نیاز دارند، فراهم می‎نمایند. توسعه برنامه‎هايي که قادر به استفاده از اين امکانات باشند، يکي از چالشهاي پيش روي محاسبات گريدي مي‎باشد. در اين مقاله، با ارائه یک مدل برنامه‎نويسي موازي مبتني بر عامل‎هاي سيار بر روي گريد، تلاشي می‎باشد که به منظور حل اين مشکل صورت پذيرفته است. ارائه اين مدل، که با توسعه بستر گريدي به نام Alchemi و افزودن خواص و نيز فرامين راهبري عامل‎ها به آن محقق گشته است، به کاربر اجازه مي‎دهد تا با استفاده از حرکت عامل‎ها و ارتباط ميان آنها، برنامه موازي خود را توسعه دهد. اين ايده از نوآوريهاي اين مقاله محسوب مي‎شود. به منظور ارزيابي این سيستم، الگوريتم ضرب ماتريس‎ها و نیز يافتن Convex Hull مجموعه‎اي از نقاط در سيستم مزبور پياده‎سازي شده‎اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   54 - توسعه يک وب‎سرويس امن با استفاده از RUPSec
   سیدمهدی حسینی نژاد گلناز الهی پویا جافریان
   در حال حاضر مسائل امنيتي بزرگترين مانع گسترش وب‌سرويس در سطح تشکيلات مي‌باشد. تلاش‌هايي که در زمينه امنيت وب‌سرويس‌ها انجام شده است شامل ارائه استانداردها، پروتکل‌ها و تکنولوژي‌هايي در زمينه برآورده‌نمودن نيازهاي امنيتي وب‌سرويس‌ها مي‌باشد. با اين وجود مسائل امنيتي وب‌س چکیده کامل
   در حال حاضر مسائل امنيتي بزرگترين مانع گسترش وب‌سرويس در سطح تشکيلات مي‌باشد. تلاش‌هايي که در زمينه امنيت وب‌سرويس‌ها انجام شده است شامل ارائه استانداردها، پروتکل‌ها و تکنولوژي‌هايي در زمينه برآورده‌نمودن نيازهاي امنيتي وب‌سرويس‌ها مي‌باشد. با اين وجود مسائل امنيتي وب‌سرويس‌ها همچنان مشکلاتي در سازمان‌ها و محیط‌های مختلف ايجاد مي‌کند. این به این دلیل است که تشخيص صحیح و انتخاب استانداردها و مکانيزم‌هاي امنيتي موجود عملی دشوار بوده و برای انجام آن ابتدا بايد نيازهاي امنيتي استخراج شوند. در اين مقاله با پيگيري يک مطالعه موردي، رويکردي براي توسعه وب‌سرويس‌هاي امن بر مبناي مدل فرآيند و متدولوژي RUPSec ارائه مي‌شود. هدف از ارائه اين ديدگاه، فراهم‌آوردن روشي براي کشف و استخراج نيازهاي امنيتي وب‌سرويس‌ها بر مبناي تهديدات عليه آنها است. همچنین با انجام این مطالعه موردی، توانایی‌های RUPSec در بدست‌آوردن تهدیدات و نیازهای امنیتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   55 - تعيين متغيرهاي كنترلي در سيستم قدرت به منظور بازيابي حداكثر بار
   حسين افراخته محمودرضا حقی‌فام علی  یزدیان ورجانی
   در اين مقاله يك روش جديد به منظور بازيابي حداكثر بار با تكيه بر مديريت برخي از متغيرهاي كنترلي در شرايط بروز عيب و قطعي‌هاي جزئي مانند قطع خط انتقال، خروج واحدهاي توليدي و غیره ارائه شده است. متغيرهاي كنترلي كه جهت حداكثرنمودن مقدار بار بازيابي‌شده به كار مي‌رود شامل تپ چکیده کامل
   در اين مقاله يك روش جديد به منظور بازيابي حداكثر بار با تكيه بر مديريت برخي از متغيرهاي كنترلي در شرايط بروز عيب و قطعي‌هاي جزئي مانند قطع خط انتقال، خروج واحدهاي توليدي و غیره ارائه شده است. متغيرهاي كنترلي كه جهت حداكثرنمودن مقدار بار بازيابي‌شده به كار مي‌رود شامل تپ ترانسفورماتورهاي قدرت، برنامه‌ريزي مجدد واحدهاي توليد و در صورت نياز قطع بار خواهد بود. مدل‌سازي در سه مرحله انجام گرفته و اولويت بکارگيري متغيرهاي كنترلي در مراحل شبيه‌سازي متفاوت است. در مرحله اول از متغير كنترلي تپ ترانسفورماتورهاي قدرت، در مرحله دوم از مدل‌سازي هم‌زمان متغيرهاي كنترلي تپ ترانسفورماتورها و برنامه‌ريزي مجدد واحدهاي توليدي و در مرحله نهایي از بكارگيري هم‌زمان متغيرهاي تپ ترانسفورماتورهاي قدرت، برنامه‌ريزي مجدد واحدهاي توليدي و قطع بار استفاده شده است. با توجه به تعدد متغيرهاي كنترلي و غير خطي بودن فضاي پاسخ نهایي، بهينه‌سازي به كمك الگوريتم ژنتيك انجام شده و شبكه استاندارد IEEE-RTS با 24 شينه جهت بررسي قابليت‌هاي روش پيشنهادي و مطالعات عددي مورد استفاده قرار گرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   56 - آزمايش و ارائه مدل‎های رياضی جديد برای پیش‎بینی مشخصات عايقی روغن ترانسفورماتور تحت تأثير تنش فشار محيط
   محمد میرزایی احمد  غلامي حمیدرضا طیبی
   روغن معدنی به عنوان یک مايع واسط جهت ايجاد خاصيت عایقی و انتقال حرارت به محیط خارج در ترانسفورماتورها به کار گرفته می‌شود. روغن داخل تانک ترانسفورماتورها، به علت ارتباط با محیط خارج، از طریق لوله رابط به محفظه سیلیکاژل و در نتیجه تنفس آن، تحت تأثیر تغییرات فشار هوا قرار چکیده کامل
   روغن معدنی به عنوان یک مايع واسط جهت ايجاد خاصيت عایقی و انتقال حرارت به محیط خارج در ترانسفورماتورها به کار گرفته می‌شود. روغن داخل تانک ترانسفورماتورها، به علت ارتباط با محیط خارج، از طریق لوله رابط به محفظه سیلیکاژل و در نتیجه تنفس آن، تحت تأثیر تغییرات فشار هوا قرار می‌گیرد. از طرفی فشار هوا نیز به ارتفاع از سطح دریای آزاد بستگی دارد. بنابراین تغییر فشار هوا و در نتیجه تغییر فشار بالای روغن می‌تواند باعث تغییر ویسکوزیته روغن شده و خاصیت عایقی آن را تحت تأثیر قرار دهد. لذا فشار هوا به عنوان یک تنش محیطی می‌تواند بر پارامترهای عایق، مؤثر و باعث تضعیف و زوال سریع‌تر و در نتیجه پیری آن گردد. در این مقاله با انجام تست‌های آزمایشگاهی تجربه‌ای در مورد تأثیر فشار هوای محیطی/ارتفاع محل نصب ترانسفورماتور بر روی برخی از خواص روغن و زوال آن ارائه شده است. بدین منظور فشار هوا را در سلول روغن (صرفاً جهت بررسی تغییرات در شاخص‌های عایقی) به وسيله پمپ از 40 میلی‌متر جیوه تا 1250 میلی‌متر جیوه تغییر داده و قابلیت هدایت/جریان نشتی روغن در ولتاژهای مختلف و همچنین ميزان ولتاژ شکست آن اندازه‌گیری و آنالیزهای مختلف انجام شده است. سپس به کمک روش‌های ریاضی و آنالیز حداقل مربعات خطا، مدل‌های ریاضی تخمین برخی از شاخص‌های عایقی فوق، ارائه و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه ‌شده است. در نهایت یک مدل جدید و ساده که دقت مناسب داشته و در قیاس با نتایج آزمایشگاهی صحت خوبی را از خود نشان داده، پیشنهاد گردیده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   57 - طراحي و پياده‎سازي سيستم اندازه‎گيري نمودار تشعشعي آنتن در اتاق معمولي با استفاده از فيلتر وفقي
   جواد ديانت چنگيز قبادی جواد نوری نیا
   در اين کار با استفاده از يك فيلتر وفقی با ساختار خطي و يك الگوريتم تكراري به شناخت تابع تبديل معكوس اتاق پرداخته شده است. براي اين منظور قبل از اندازه‌گيري آنتن مورد آزمايش يك آنتن مرجع كه داراي پترن تشعشعی معلومي است در منطقه مورد آزمايش قرار مي‌گيرد و وزن‌هاي بهينه في چکیده کامل
   در اين کار با استفاده از يك فيلتر وفقی با ساختار خطي و يك الگوريتم تكراري به شناخت تابع تبديل معكوس اتاق پرداخته شده است. براي اين منظور قبل از اندازه‌گيري آنتن مورد آزمايش يك آنتن مرجع كه داراي پترن تشعشعی معلومي است در منطقه مورد آزمايش قرار مي‌گيرد و وزن‌هاي بهينه فيلتر وفقي به دست مي‌آيند. با همگراشدن فيلتر وفقي، فيلتر از حالت يادگيري بيرون مي‌آيد. سپس اندازه‌گيري پترن تشعشعي آنتن مورد آزمايش صورت مي‌گيرد و داده‌ها در ورودي فيلتر وفقي قرار مي‌گيرد. بنابراين پترن پس از خروج از فيلتر وفقي اصلاح مي‌گردد. این روش در مقایسه با روش‌های ارائه‌شده دارای سرعت و دقت بیشتر و هزینه کمتر است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   58 - تفکيک انسان از ماشين به کمک خط نستعليق (Nastaliq CAPTCHA)
   محمدحسن شیرعلی شهرضا محمد شیرعلی شهرضا
   امروزه بسیاری از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها همچون آموزش، تجارت، گفتگو و غیره از طریق اینترنت صورت می‌گیرد. در مواردی همچون ثبت‌نام در پایگاه‌های اینترنتی، بعضی افراد خرابكار با نوشتن نرم‌افزارهای رایانه‌ای، اقدام به ثبت‌نام جعلی در این پایگاه‌ها می‌كنند كه موجب هدررفتن چکیده کامل
   امروزه بسیاری از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها همچون آموزش، تجارت، گفتگو و غیره از طریق اینترنت صورت می‌گیرد. در مواردی همچون ثبت‌نام در پایگاه‌های اینترنتی، بعضی افراد خرابكار با نوشتن نرم‌افزارهای رایانه‌ای، اقدام به ثبت‌نام جعلی در این پایگاه‌ها می‌كنند كه موجب هدررفتن منابع پایگاه می‌شود. لذا باید به تفكیك كاربران انسانی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای پرداخت. بدین منظور در این مقاله روشی برای تفكیك كاربران فارسی و عربی زبان از نرم‌افزارهای رایانه‌ای بر پایه خط نستعلیق ارائه شده است. در این روش تصویری از یك كلمه فارسی یا عربی كه با خط نستعلیق نوشته شده انتخاب گردیده، برای كاربر نمایش داده شده و از وی خواسته می‌شود تا آن كلمه را تایپ كند. با توجه به عدم توانایی شناسایی این كلمات توسط نرم‌افزارهای تشخیص حروف فارسی و عربی موجود، امكان تشخیص این كلمات تنها توسط یك كاربر فارسی یا عربی زبان امكان‌پذیر می‌باشد. روش پیشنهادی توسط زبان جاوا پیاده‌سازی شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   59 - آشكارسازي عيوب بافتي پارچه با استفاده از شكل بهبوديافته الگوي باينري محلي
   فرشاد تاجری‌پور احسان‌اله کبیر عباس شیخی
   يكي از روش‌هايي كه در عين سادگي مي‌تواند ويژگي‌هاي مناسبي براي طبقه‌بندي بافت تصوير با دقت بالا توليد كند، الگوي باينري محلي است. در اين مقاله روشي براي آشكارسازي عيوب بافتي پارچه با استفاده از اين ويژگي‌ها ارائه شده است. ابتدا در مرحله آموزش، عملگر الگوي باينري محلي رو چکیده کامل
   يكي از روش‌هايي كه در عين سادگي مي‌تواند ويژگي‌هاي مناسبي براي طبقه‌بندي بافت تصوير با دقت بالا توليد كند، الگوي باينري محلي است. در اين مقاله روشي براي آشكارسازي عيوب بافتي پارچه با استفاده از اين ويژگي‌ها ارائه شده است. ابتدا در مرحله آموزش، عملگر الگوي باينري محلي روي كل تصوير پارچه سالم پيكسل به پيكسل اعمال مي‌شود و بردار ويژگي‌هاي مبنا به دست مي‌آيد. سپس اين تصوير به پنجره‌هايي تقسيم شده و عملگر الگوي باينري محلي روي هر كدام از اين پنجره‌ها اعمال شده و بر اساس مقايسه با بردار ويژگي مبنا يك حد آستانه مناسب براي سالم‌بودن پنجره‌ها محاسبه مي‌شود. در هنگام آشكارسازي، تصوير مورد بررسي به پنجره‌هايي تقسيم شده و با استفاده از حد آستانه محاسبه‌شده، پنجره‌هايي كه به قسمت‌هاي معيوب تصوير تعلق دارند مشخص مي‌شود. روش ارائه‌شده نسبت به انتقال تصوير و تغيير شدت روشنايي نقاط تصوير حساس نيست و از آن مي‌توان براي آشكارسازي عيوب بافتي در پارچه‌هاي بدون طرح و پارچه‌هاي طرح‌دار استفاده كرد. با توجه به سادگي روش، پياده‌سازي آن به صورت برخط ميسر است. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه دسته وسيعي از عيوب بافتي پارچه با اين روش به صورت مطلوب قابل آشكارسازي هستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   60 - طراحی و ساخت مولد kV 125، kVA 1000 برای آزمون‎های فشارقوی با استفاده از تکنيک رزونانس سری
   عباسعلی لطفی نیستانک حمیدرضا صادق‌محمدی
   در اين مقاله نتايج شبيه سازی، تحلیل و ساخت مولد رزونانسی توان بالا جهت استفاده در آزمون‎های مختلف بر روي بارهاي فشارقوي با طبيعت خازني ارايه شده است. مولد رزونانسی شامل راكتور متغیر به عنوان قلب سيستم، ترانس ايزوله شيلد شده، رگولاتور ولتاژ (اتوترانسفورماتور)، ترانسفورم چکیده کامل
   در اين مقاله نتايج شبيه سازی، تحلیل و ساخت مولد رزونانسی توان بالا جهت استفاده در آزمون‎های مختلف بر روي بارهاي فشارقوي با طبيعت خازني ارايه شده است. مولد رزونانسی شامل راكتور متغیر به عنوان قلب سيستم، ترانس ايزوله شيلد شده، رگولاتور ولتاژ (اتوترانسفورماتور)، ترانسفورماتور تحريك، مقسم ولتاژ خازني، ميز كنترل (دستي و اتوماتيك) ، دستگاه اندازه‎گیری ديجيتالي ولتاژ و سيستم کامپيوتری آشکارسازی تخليه جزيي برای اندازه‎گیری این عامل در آزمون‎های مختلف به همراه فيلتر فشارضعيف و فشارقوي می‎باشد. اين مقاله ضمن تحليل و شبيه سازی قسمت های مختلف اين مجموعه به بيان نتايج اندازه‎گیری بارهای خازنی مختلف، اندازه‎گيری هارمونيکی و در انتها تخليه جزيي مجموعه رزونانسی می‎پردازد. اندازه‎گیری‎های راکتور سلفی نشان دهنده صحت نتايج شبيه‎سازی بوده و اندازه‎گیری تخليه جزيي بیانگر آن است که اين مجموعه برای ولتاژهای کمتر از kV 70 عاری از تخليه جزيي است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   61 - مدل‌سازی و شبيه‌سازی تأثير تابش مايکروويو بر روی مواد با گذردهی وابسته به فرکانس و حرارت به کمک روش FDTD
   عباس محمدي
   در اين مقاله روشي سريع براي شبيه‌سازي فرآيند گرمايش مايکروويو در مواد مخلوط به ويژه مواد آلي و ترکيبات نفتي معرفي مي‌شود. با بکارگيري روش FDTD در مواد واپاشنده و ارائه روش TD2(FD) که بر مبناي رابطه تلفيقي بين ميدان‌هاي E و D و يا بر اساس رابطه تفاضلي بين اين دو ميدان م چکیده کامل
   در اين مقاله روشي سريع براي شبيه‌سازي فرآيند گرمايش مايکروويو در مواد مخلوط به ويژه مواد آلي و ترکيبات نفتي معرفي مي‌شود. با بکارگيري روش FDTD در مواد واپاشنده و ارائه روش TD2(FD) که بر مبناي رابطه تلفيقي بين ميدان‌هاي E و D و يا بر اساس رابطه تفاضلي بين اين دو ميدان مي‌باشد مسئله فرآيند گرمايش مايکروويو مدل‌سازي و مشابه‌سازي شده است. با بکارگيري اين روش زمان طولاني و حجم حافظه زياد مصرفي براي تحليل محيط‌هاي واپاشنده بسيار بهبود پيدا کرده است. نهايتاً اين روش براي مشابه‌سازي فرآيند گرمايش مايکروويو در برخي از انواع نفت خام بکار گرفته شده و نتايج ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   62 - تبديل حرف به صدا در زبان فارسی به کمک شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلايه‌ای
   مجيد نم‌نبات محمدمهدی همايون‌پور
   ساخت سيستم‌های اتوماتيک تبديل حرف به صدا برای استفاده در سيستم‌های تبديل متن به گفتار در زبان فارسی، به دليل عدم استفاده از اعراب در نوشتار و در نتيجه مستوربودن بعضی از واکه‌ها مشکل می‌باشد و عموماً اين سيستم‌ها برای زبان فارسی کارآيي پايينی دارند. در اين مقاله ساختار ي چکیده کامل
   ساخت سيستم‌های اتوماتيک تبديل حرف به صدا برای استفاده در سيستم‌های تبديل متن به گفتار در زبان فارسی، به دليل عدم استفاده از اعراب در نوشتار و در نتيجه مستوربودن بعضی از واکه‌ها مشکل می‌باشد و عموماً اين سيستم‌ها برای زبان فارسی کارآيي پايينی دارند. در اين مقاله ساختار يک سيستم تبديل حرف به صدا با معماری سه‌لايه بررسی شده است. لايه اول اين سيستم قانون- گرا می‌باشد و لايه دوم از پنج شبکه عصبی پرسپترون چندلايه‌ای و يک بخش کنترلر برای تعيين دنباله واجی متناظر با حروف تشکيل شده است. برای تعيين دنباله واجی متناظر با حروف، از شبکه‌های عصبی استفاده می‌شود. بخش کنترلر نيز، خروجی شبکه‌ها را کنترل می‌کند تا دنباله واجی نهايي متناظر با کلمات با ساختار هجابندی فارسی مطابقت داشته باشد. در لايه سوم نيز يک شبکه عصبی برای تعيين حروف مشدد، با استفاده از نتايج مراحل قبل وجود دارد. اجزاء مختلف اين سيستم به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در نهايت برای هر کلمه، يک دنباله واجی منطقی توليد گردد. منظور از دنباله واجی منطقی، دنباله واجی می‌باشد که در آن اصول بديهی واج‌نگاری و ساختار هجابندی زبان فارسی رعايت شده باشد. ميزان درستی به دست آمده برای حروف 88% و برای کلمات 61% می‌باشد که برای تبديل حرف به صدای زبان فارسی کارآيي بسيار خوبی می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   63 - تجزيه و تحليل عملکرد کد بلوکي DFT در کانال فيدينگ و در حضور نويز کوانتيزاسيون
   پائیز عزمی
   يکي از راه‌هاي مقابله با فيدينگ و نويزهاي موجود در کانال بکارگيري کدهاي کنترل خطا يا به عبارت ديگر كدهاي كانال مي‌باشد. تاکنون بيشتر فعاليت‌هاي انجام‌شده در زمينه کدينگ كانال مربوط به کدهاي تعريف‌شده در ميدان‌هاي با مرتبه محدود گالوا بوده است. در اين مقاله تجزيه و تحليل چکیده کامل
   يکي از راه‌هاي مقابله با فيدينگ و نويزهاي موجود در کانال بکارگيري کدهاي کنترل خطا يا به عبارت ديگر كدهاي كانال مي‌باشد. تاکنون بيشتر فعاليت‌هاي انجام‌شده در زمينه کدينگ كانال مربوط به کدهاي تعريف‌شده در ميدان‌هاي با مرتبه محدود گالوا بوده است. در اين مقاله تجزيه و تحليل عملكرد يکي از انواع کدهاي کانال يعني کد DFT، که از خانواده کدهاي بلوکي تعريف‌شده در ميدان با مرتبه نامحدود حقيقي مي‌باشد، در حضور انواع اختلال‌ها همچون فيدينگ و نويز کوانتيزاسيون مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين نوع کد براي انجام عمليات كدگذاري و كدگشايي از تبديل شناخته‌شده DFT استفاده مي‌گردد. در اين مقاله عملکرد اين نوع كد در حضور نويز كوانتيزاسيون و فيدينگ کانال مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. نتايج حاصل از شبيه‌سازي‌ها مؤيد قابليت اين نوع کد در حذف اثرات نويز و فيدينگ مي‌باشد و همچنين نشان داده مي‌شود که اين نوع کد در سيگنال به نويزهاي پايين نسبت به کدهاي Reed Solomon تعريف‌شده در ميدان‌هاي با مرتبه محدود عملکرد بهتري از خود نشان مي‌دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   64 - ارائه يك روش تحليلي دقيق براي بررسي تأثير خطای تخمين بهره کانال بر عملكرد گيرنده‌های دايورسيتي MRC و EGC در کانال‌هاي فيدينگ رايلي
   حسین صمیمی پائیز عزمی
   براي انتخاب و وزن‌دهي سيگنال‌هاي دريافتي در شاخه‌هاي دايورسيتی و ترکيب همدوس آنها، نياز به تخمين بهره کانال مي‌باشد. فرآيند تخمين کانال ايده‌آل نبوده و خطاهاي ناشي از آن باعث ايجاد خطا در تعيين ضرايب وزن‌دهي مورد استفاده در شاخه‌هاي دايورسيتي خواهد شد. اين خطاها معمولاً چکیده کامل
   براي انتخاب و وزن‌دهي سيگنال‌هاي دريافتي در شاخه‌هاي دايورسيتی و ترکيب همدوس آنها، نياز به تخمين بهره کانال مي‌باشد. فرآيند تخمين کانال ايده‌آل نبوده و خطاهاي ناشي از آن باعث ايجاد خطا در تعيين ضرايب وزن‌دهي مورد استفاده در شاخه‌هاي دايورسيتي خواهد شد. اين خطاها معمولاً به صورت متغيرهاي گوسي مدل مي‌شوند. در اين مقاله يک روش تحليلي دقيق براي بررسي عملکرد شماهاي دايورسيتي MRC و EGC در کانال‌هاي فيدينگ رايلي با در نظر گرفتن خطاهاي گوسي در ضرايب وزن‌دهي ارائه می‌شود. در مقايسه با روش‌هاي تحليلي موجود، روش ارائه‌شده در اين مقاله منجر به يک رابطه بسته براي محاسبه احتمال خطاي متوسط مي‌گردد. در روش پيشنهادي پارامتر جديدي با عنوان سيگنال به نويز مؤثر مورد استفاده قرار می‌گيرد که معرف تأثيرات ناشي از خطاهاي گوسي موجود در ضرايب وزن‌دهي مي‌باشد. روابط ارائه‌شده نشان مي‌دهند که مي‌توان احتمال خطاي متوسط را با استفاده از روابط دقيق موجود که با فرض ايده‌آل‌بودن فرآيند تخمين کانال استخراج شده‌اند و صرفاً با جايگزين‌نمودن سيگنال به نويز در هر شاخه دايورسيتي با سيگنال به نويز مؤثر، محاسبه کرد. فرم بسته و مناسب روابط تحليلي ارائه‌شده در اين مقاله اجازه مي‌دهد تا بتوان از آنها به عنوان ابزار مناسبي براي بررسي عملکرد گيرنده‌هاي MRC و EGC در کانال‌هاي فيدينگ رايلي و نيز تحليل تأثير خطاهاي ناشي از تخمين کانال استفاده نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   65 - طراحي و ساخت آنتن ریزنواری با پلاريزاسيون دايره‌اي با قابلیت بهبود SWR ورودی براي كاربرد GPS
   عباسعلی حیدری
   در اين مقاله طراحي و شبيه‌سازي لازم براي ساخت يك آنتن ریزنواری پچ مربعي با پلاريزاسيون دايره‌اي راستگرد ارائه شده است. اين آنتن داراي تغذيه كواكسيالي بوده و براي كار در فركانس 1 L(1575 مگاهرتز) مربوط به سيستم‌هاي تعيين موقعيت جهاني GPS طراحي شده است. شبيه‌سازي آنتن با ا چکیده کامل
   در اين مقاله طراحي و شبيه‌سازي لازم براي ساخت يك آنتن ریزنواری پچ مربعي با پلاريزاسيون دايره‌اي راستگرد ارائه شده است. اين آنتن داراي تغذيه كواكسيالي بوده و براي كار در فركانس 1 L(1575 مگاهرتز) مربوط به سيستم‌هاي تعيين موقعيت جهاني GPS طراحي شده است. شبيه‌سازي آنتن با استفاده از نرم‌افزار HP-HFSS و بهينه‌سازي آن به كمك نرم‌افزار D3Empipe انجام شده است. براي افزايش پهناي باند آنتن، ضخامت بين پچ و صفحه زمين با استفاده از يك لايه هوايي افزايش داده‌ شده‌ و پهناي باند امپدانسي به بيش از 70 مگاهرتز افزايش داده شده است. همچنين يك روش مفيد براي بهبود SWR ورودي آنتن پيشنهاد و در عمل به کار گرفته شده است. آنتن پس از طراحي، ساخته شده و نتايج تئوري و اندازه‌گيري مقايسه شده‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   66 - پيشنهاد و بررسي ساختارهاي جديد براي FET ساخته‌شده با نانوتيوب كربني
   رحيم فائز سیدابراهیم حسینی
   معادله جريان- ولتاژ براي يك ترانزيستور FET ساخته‌شده با نانوتيوب كربني معمولي با پیوند شاتكي سورس و درين مورد بررسي قرار گرفته و محدودیت‌های عملکرد آن در مدارهاي آنالوگ بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد که ناحیه اشباع در مشخصه خروجی کوچک است. سپس چند ساختار جديد براي چکیده کامل
   معادله جريان- ولتاژ براي يك ترانزيستور FET ساخته‌شده با نانوتيوب كربني معمولي با پیوند شاتكي سورس و درين مورد بررسي قرار گرفته و محدودیت‌های عملکرد آن در مدارهاي آنالوگ بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد که ناحیه اشباع در مشخصه خروجی کوچک است. سپس چند ساختار جديد براي افزایش این ناحیه پيشنهاد شده و عملكرد آنها با هم مقايسه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   67 - طراحی یک فیلتر پایین‌گذر چبی‌شف درجه چهارم سوییچ خازنی با ساختار انتگرال‌گیر خودصفرشونده در ولتاژ تغذیه 2/1 ولت
   محمد رشتیان امید هاشمی‌پور کیوان ناوی
   در این نوشتار یک ساختار مناسب جهت طراحی فیلترهای سوییچ خازنی سریع در ولتاژ کار پایین معرفی شده است. بلوک اصلی در این ساختار انتگرال‌گیر خودصفرشونده تمام‌تفاضلی با شبکه CMFB بسیار سریع است. در این ساختار در نیمی از هر پالس ساعت هر دو خروجی تقویت‌کننده تمام‌تفاضلی می‌بایس چکیده کامل
   در این نوشتار یک ساختار مناسب جهت طراحی فیلترهای سوییچ خازنی سریع در ولتاژ کار پایین معرفی شده است. بلوک اصلی در این ساختار انتگرال‌گیر خودصفرشونده تمام‌تفاضلی با شبکه CMFB بسیار سریع است. در این ساختار در نیمی از هر پالس ساعت هر دو خروجی تقویت‌کننده تمام‌تفاضلی می‌بایست با سرعت و دقت بالا در سطح ولتاژ VCM قرار گیرند. ویژگی خاص تقویت‌کننده تمام‌تفاضلی طراحی‌شده در این نوشتار استفاده از دو ترانزیستور کمکی در خروجی هر تقویت‌کننده تمام‌تفاضلی است که منجر به کاهش زمان نشست و اغتشاش می‌شود. با این ایده یک فیلتر سوییچ خازنی پایین‌گذر طراحی و شبیه‌سازی شده است. فرکانس پالس ساعت MHz 5، ولتاژ تغذیه 2/1 ولت و تکنولوژی به کار رفته CMOS m 25/0 است. فیلتر فوق از نوع چبی‌شف درجه چهارم با فرکانس گذر MHz 25/0 است. در انتها با الگوگیری از همین ساختار یک نمونه بردار دقیق و سریع معرفی می‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   68 - تحليل گراف‌هاي حمله وزن‌دار با استفاده از الگوريتم‌هاي ژنتيك
   مهدی آبادی سعيد جليلي
   هر گراف‌ حمله مجموعه‌اي از سناريوهاي نفوذ به يک شبکه کامپيوتري را نمايش مي‌دهد. در اين مقاله، از گراف‌هاي حمله وزن‌دار براي تحليل آسيب‌پذيري شبكه‌هاي كامپيوتري استفاده مي‌شود. در اين گراف‌هاي حمله به هر سوءاستفاده توسط تحليل‌گر وزني نسبت داده مي‌شود. وزن نسبت داده شده ب چکیده کامل
   هر گراف‌ حمله مجموعه‌اي از سناريوهاي نفوذ به يک شبکه کامپيوتري را نمايش مي‌دهد. در اين مقاله، از گراف‌هاي حمله وزن‌دار براي تحليل آسيب‌پذيري شبكه‌هاي كامپيوتري استفاده مي‌شود. در اين گراف‌هاي حمله به هر سوءاستفاده توسط تحليل‌گر وزني نسبت داده مي‌شود. وزن نسبت داده شده به هر سوءاستفاده متناسب با هزينه لازم براي جلوگيري از آن سوءاستفاده است. هدف از تحليل گراف‌هاي حمله وزن‌دار يافتن يك مجموعه بحراني از سوءاستفاده‌ها است که مجموع وزن‌هاي آنها کمترين مقدار ممکن باشد و با جلوگيري از آنها هيچ سناريوي نفوذي امکان‌پذير نباشد. در اين مقاله، يك الگوريتم حريصانه، يك الگوريتم ژنتيك با عملگر جهش حريصانه و يك الگوريتم ژنتيك با تابع برازندگي پويا براي تحليل گراف‌هاي حمله وزن‌دار پيشنهاد مي‌شود. از الگوريتم‌هاي پيشنهادي براي تحليل گراف حمله وزن‌دار يك شبکه مثالي و چندين گراف حمله وزن‌دار مقياس بزرگ استفاده مي‌شود. نتايج بدست آمده از آزمایش‌ها، عملكرد بهتر الگوريتم‌هاي ژنتيك پيشنهادي را نسبت به الگوريتم حريصانه نشان مي‌دهند به گونه‌اي كه الگوريتم‌هاي ژنتيك فوق قادر هستند مجموعه‌هاي بحراني از سوءاستفاده‌ها با مجموع وزن‌هاي كمتر را پيدا كنند. همچنين، از الگوريتم ژنتيك با تابع برازندگي پويا براي تحليل چندين گراف‌ حمله ساده مقياس بزرگ استفاده مي‌شود و عملكرد آن با يك الگوريتم تقريبي براي تحليل گراف‌هاي حمله ساده مقايسه مي‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   69 - طراحي كنترل‌كننده معكوس تطبيقي براي سيستم‌هاي حركت از راه دور
   مختار شاصادقی حمیدرضا مؤمنی رامین امیری‌فر سهیل گنجه‌فر
   در اين مقاله، روشي براي كنترل مقاوم سيستم‌هاي حركت از راه دور ارائه مي‌شود. در اين روش، با استفاده از ايده پيش‌بين اسميت، يك كنترل‌كننده امپدانس براي ربات فرمانده و يك كنترل‌كننده معكوس تطبيقي براي ربات فرمانبر به گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه تأثير حاصل از تأخير زماني كانال چکیده کامل
   در اين مقاله، روشي براي كنترل مقاوم سيستم‌هاي حركت از راه دور ارائه مي‌شود. در اين روش، با استفاده از ايده پيش‌بين اسميت، يك كنترل‌كننده امپدانس براي ربات فرمانده و يك كنترل‌كننده معكوس تطبيقي براي ربات فرمانبر به گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه تأثير حاصل از تأخير زماني كانال‌هاي مخابراتي بر روي پايداري و كارآيي سيستم حلقه بسته حذف شود. همچنين، شرايطي به منظور حصول پايداري عملي سيستم بر اساس نظریه كنترل مقاوم به دست آورده مي‌شوند. ويژگي‌هاي مطلوب در پاسخ گذراي سيستم نيز با استفاده از روش چندجمله‌اي‌هاي مشخصه استاندارد در طراحي گنجانده مي‌شوند. از مزيت‌هاي روش پيشنهادي مي‌توان به تعديل‌نمودن محدوديت‌هاي حاكم بر پيش‌بين اسميت، عدم ضرورت اطلاع دقيق از مدل سيستم فرمانده و حصول كارآيي سيستم حلقه بسته در تعقيب موقعيت اشاره كرد. همچنين، روش پيشنهادي با روش غيرخطي مود لغزشی مقايسه مي‌شود. نتايج حاصل از شبيه‌سازي نشان مي‌دهند كه روش پيشنهادي از بازدهي خوبي برخوردار است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   70 - طراحي و بهينه‌سازي کنترلر مد لغزشي اصلاح‌شده در جبران‌کننده اکتيو موازي
   مجید نیری پور علی  یزدیان ورجانی مصطفی محمدیان
   افزايش سرعت پاسخ ديناميکي فيلتر در دنبال‌کردن جريان‌هاي مرجع محاسبه‌شده براي حذف هارمونيک‌هاي جريان عبوري از منبع از اهداف اين مقاله مي‌باشد. براي اين منظور لازم است ابتدا مؤلفه‌هاي هارمونيکي بار غير خطي که بايد توسط فيلتر جبران گردد به دست آورده شود. در اين مقاله با تو چکیده کامل
   افزايش سرعت پاسخ ديناميکي فيلتر در دنبال‌کردن جريان‌هاي مرجع محاسبه‌شده براي حذف هارمونيک‌هاي جريان عبوري از منبع از اهداف اين مقاله مي‌باشد. براي اين منظور لازم است ابتدا مؤلفه‌هاي هارمونيکي بار غير خطي که بايد توسط فيلتر جبران گردد به دست آورده شود. در اين مقاله با توجه به تعاريف توان و دو نوع توپولوژي فيلتر اکتيو، جبران‌سازي با استفاده از تابع لاگرانژ و مينيمم‌سازي مؤلفه اکتيو جريان صورت گرفته و با جبران‌سازي مؤلفه‌هاي مختلف توان با استفاده از تئوري توان راکتيو لحظه‌اي سه‌فاز مقايسه شده است. مهم‌ترين مزيت روش مينيمم‌سازي مؤلفه اکتيو جريان نسبت به ديگر روش‌ها صفرشدن توان راکتيو لحظه‌اي رد و بدل‌شده بين سيستم سه‌فاز و بار مي‌باشد. در ادامه کنترلر ترکيبي مد لغزشي و PI جهت دنبال‌کردن مقادير مرجع توسط اينورتر طوري اصلاح و تغيير داده مي‌شود که مقدار مؤثر کل خطاهاي حاصل از دنبال‌کردن مقادير مرجع حداقل و سطوح لغزش سريع‌تر از کنترلر مد لغزشي کلاسيک به صفر نزديک شود. افزايش سرعت به صفر رسيدن سطوح لغزش تعريف‌شده موجب افزايش سرعت پاسخ ديناميکي فيلتر و کاهش خطا نسبت به روش کنترل مد لغزشي کلاسيک خواهد شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   71 - يک روش جديد براي کاهش ريپل ولتاژ DC توسط فيلتر فعال
   سیدمحمد دهقان دهنوی علی  یزدیان ورجانی مصطفی محمدیان
   وجود نوسانات و ريپل ولتاژ و جريان در شبکه‌هاي DC باعث عملکرد نادرست سيستم‌هاي تغذيه‌شونده توسط اين شبکه‌ها مي‌شوند، بنابراين کاهش ريپل ولتاژ و جريان در شبکه‌های DC از اهميت بالايي برخوردار است. در اين مقاله يک روش نوين براي حذف ريپل ولتاژ DC در سيستم‌هاي توان بالا، با ا چکیده کامل
   وجود نوسانات و ريپل ولتاژ و جريان در شبکه‌هاي DC باعث عملکرد نادرست سيستم‌هاي تغذيه‌شونده توسط اين شبکه‌ها مي‌شوند، بنابراين کاهش ريپل ولتاژ و جريان در شبکه‌های DC از اهميت بالايي برخوردار است. در اين مقاله يک روش نوين براي حذف ريپل ولتاژ DC در سيستم‌هاي توان بالا، با استفاده از فيلتر فعال حذف نويز قدرت APNCF به همراه فيلتر ايستا ارائه گرديده است. در اين روش از يک سيستم ترکيبي شامل فيلتر فعال سري براي کاهش ريپل ولتاژ بار و فيلتر فعال موازي براي کاهش ريپل جريان در طرف منبع، به همراه فيلتر ايستا استفاده شده است. نتايج شبيه‌سازي و آزمايشگاهي درستي عملکرد روش پيشنهادي را در شرايط ماندگار و گذرا نشان مي‌دهند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   72 - آشکارسازی همدوس سيگنال راداری با شيفت داپلر نامعلوم در كلاتر غير گوسی
   محمدرضا تابان عبدالرضا محمدي سیدمحمود مدرس هاشمی
   در اين مقاله آزمون فرضيه مرکب برای آشکارسازی همدوس سيگنال راداری با تموج آهسته و شيفت داپلر نامعلوم در کلاتر غير گوسی حل شده است. به آشکارسازی همدوس سيگنال راداری با شيفت داپلر نامعلوم در معدود كارهاي تحقيقاتي و آن هم با فرض كلاتر گوسی توجه شده است. در رادارهاي امروزي ك چکیده کامل
   در اين مقاله آزمون فرضيه مرکب برای آشکارسازی همدوس سيگنال راداری با تموج آهسته و شيفت داپلر نامعلوم در کلاتر غير گوسی حل شده است. به آشکارسازی همدوس سيگنال راداری با شيفت داپلر نامعلوم در معدود كارهاي تحقيقاتي و آن هم با فرض كلاتر گوسی توجه شده است. در رادارهاي امروزي كه داراي تفکيک‌پذيری بالا هستند و در زواياي ميل کم، توزيع‌های شبه‌گوسی به صورت مناسب‌تری بر توزيع آماری كلاتر منطبق می‌شوند. از آنجايی که آشکارسازي بهينه هدف با شيفت داپلر نامعلوم در كلاتر شبه‌گوسی شامل يک انتگرال چندگانه پيچيده است، لذا در اين مقاله آشکارسازهای شناخته‌شده و شبه‌بهينه GLR و CGLR معرفی شده و براي اولين بار تحت شرايط جديد تعميم داده مي‌شوند. همچنين با استفاده از تخمين متغير تصادفي منصوب به توان کلاتر (τ) در سلول تحت آزمايش، آشکارساز GLRTLQ معرفي شده و براي حالت شيفت داپلر نامعلوم تعميم داده مي‌شود. خواهيم ديد اين آشکارساز ساختاری ساده و مستقل از توزيع کلاتر داشته و در نتيجه CFAR مي‌باشد. در ادامه با انجام شبيه‌سازي كامپيوتري عملکرد آشکارسازهای پيشنهادي بررسی شده و مورد ارزيابي قرار مي گيرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   73 - طرحي مقاوم و غيركور براي درج واترمارك‌هاي به صورت طيف گسترده در حوزه تبديل موجك با استفاده از خواص بينايي
   علیرضا ذوالقدر اصلی سروش رضازاده
   در اين مقاله ما يك روش واترماركينگ مقاوم به منظور حفاظت از حق كپي تصاوير معرفي مي‌كنيم. اين روش بر مبناي اصول چندوضوحي تصوير استوار است و از تبديل موجك گسسته (DWT) استفاده مي‌كند. واترمارك مورد استفاده يك رشته از اعداد تصادفي با توزيع نرمال مي‌باشد. براي اينكه بتوانيم چکیده کامل
   در اين مقاله ما يك روش واترماركينگ مقاوم به منظور حفاظت از حق كپي تصاوير معرفي مي‌كنيم. اين روش بر مبناي اصول چندوضوحي تصوير استوار است و از تبديل موجك گسسته (DWT) استفاده مي‌كند. واترمارك مورد استفاده يك رشته از اعداد تصادفي با توزيع نرمال مي‌باشد. براي اينكه بتوانيم واترمارك را به صورت مقاوم و غير محسوس درج كنيم مؤلفه‌هاي واترمارك، به ضرايب مهم هر زير باند كه بر اساس مشخصات سيستم بينايي انسان (HVS) تعيين شده‌اند اضافه مي‌شود. به منظور بهبود عملكرد مدل بينايي، تغييراتي بر روي آن اعمال شده است. براي عمل استخراج واترمارك تصوير اصلي واترمارك‌نشده مورد احتياج مي‌باشد. براي اندازه‌گيري شباهت واترمارك‌هاي استخراج‌شده و اصلي، از هم‌بستگي نرماليزه استفاده مي‌شود. با استفاده از شبيه‌سازي نشان داده شده است كه اين روش نسبت به انواع مختلف حملات نظير افزودن نويز، فيلترينگ پايين‌گذر، فشرده‌سازي، برش، تغيير ابعاد و تعديل هيستوگرام مقاوم مي‌باشد. مقايسه اين روش با برخي از روش‌هاي مطرح موجود بيانگر عملكرد بهتر اين روش مي‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   74 - روشي جديد براي طراحي كدهاي آزمون توازن كم‌چگالي در طول كوتاه
   مهرداد تاکی محمدباقر نظافتي
   در اين مقاله روشي جديد براي طراحي كدهاي آزمون توازن كم‌چگالي در طول كوتاه پيشنهاد مي‌شود. شبيه‌سازي‌ها نشان مي‌دهند كه كدهاي طراحي‌شده در مقايسه با كدهاي LDPC طول كوتاه كه تاكنون طراحي شده‌اند، از عملكرد بهتري برخوردارند. در ساخت كدهاي LDPC براي طول‌هاي كوتاه دو مسأله چکیده کامل
   در اين مقاله روشي جديد براي طراحي كدهاي آزمون توازن كم‌چگالي در طول كوتاه پيشنهاد مي‌شود. شبيه‌سازي‌ها نشان مي‌دهند كه كدهاي طراحي‌شده در مقايسه با كدهاي LDPC طول كوتاه كه تاكنون طراحي شده‌اند، از عملكرد بهتري برخوردارند. در ساخت كدهاي LDPC براي طول‌هاي كوتاه دو مسأله حائز اهميت است؛ اول آنكه پيش‌بيني تحليلي از عملكرد كد با استفاده از روش تكامل چگالي ، به دليل مبتني‌بودن اين روش بر استفاده از بينهايت‌بودن طول كد، امكان‌پذير نيست. دوم اينكه با توجه به زيادبودن نسبي چگالي كد امكان بروز حلقه‌هاي كوتاه در گراف متناظر كد بسيار زياد است و از آنجايي كه وجود حلقه در گراف كد باعث افت شديد عملكرد مي‌شود، اتخاذ روشي براي جلوگيري از ايجاد حلقه از اهميت بالايي برخوردار است. در اين مقاله براي هر دو مشكل فوق پيشنهاداتي ارائه شده است. اول آنكه ساختار كد بگونه‌اي انتخاب مي‌شود كه تا حد امكان عملكرد كد به آنچه روش تحليلي پيش‌بيني مي‌كند نزديك باشد، دوم اينكه با بهبود روش Extended Bit Filling روشي جديد براي كنترل حلقه‌هاي گراف كد ارائه مي‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   75 - ارزيابي تأثير بلندمدت بهينه‌سازي لوازم برقي خانگي بر الگوي بار شبكه به صورت فازي
   مهدی بهرنگ راد محسن پارسامقدم
   ارزيابي تأثير بلندمدت پياده‌سازي مديريت مصرف لوازم برقي خانگي بر روي الگوي بار و انرژي در درازمدت با توجه به عدم قطعيت‌هاي موجود در رفتار سمت مصرف، همواره دقت بالايي از مدل‌سازي را مي‌طلبد. در اين مدل‌سازي بايد عوامل جانبي تأثيرگذار شناسايي و در نظر گرفته شوند. اصولاً ت چکیده کامل
   ارزيابي تأثير بلندمدت پياده‌سازي مديريت مصرف لوازم برقي خانگي بر روي الگوي بار و انرژي در درازمدت با توجه به عدم قطعيت‌هاي موجود در رفتار سمت مصرف، همواره دقت بالايي از مدل‌سازي را مي‌طلبد. در اين مدل‌سازي بايد عوامل جانبي تأثيرگذار شناسايي و در نظر گرفته شوند. اصولاً تخمين‌هاي مهندسي مهم‌ترين اطلاعاتي است كه در اين فرآيند موجود است. مضافاً اينكه همگن‌نبودن ساختار مصرف‌كنندگان و رفتارهاي متفاوت آنها در قبال سياست‌هاي مديريت مصرف بر پيچيدگي مسأله مي‌افزايد. در اين مقاله با گروه‌بندي مصرف‌كنندگان داراي رفتار مشابه و در نظرگيري كليه عوامل مؤثر و نيز مدل‌سازي فازي عدم قطعيت‌ها، مدلي دقيق براي ارزيابي تأثيرپذيري الگوي بار در درازمدت با توجه به برنامه‌هاي مديريت مصرف ارائه شده است. برنامه مورد نظر در اين مقاله كاهش استراتژيك مصرف از نوع بهينه‌سازي لوازم برقي خانگي بوده و دليل اين انتخاب، تأثير قابل توجه اين لوازم در الگوی بار بخش خانگي ايران مي‌باشد. در انتهاي مقاله نتايج عددي تخميني پياده‌سازي راهكار پيشنهادي مقاله ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   76 - برنامه‌ريزي توسعه توأم پست‌ها و خطوط فوق توزيع به كمك الگوريتم‌هاي ژنتيک GA، اجتماع مورچگان AC و تركيب ژنتيك با اجتماع مورچگان GA & AC
   وحید امیر حسین سیفی محمدصادق سپاسیان غلامرضا یوسفی
   در اين مقاله کاربرد روش‌هاي جديد بهينه‌سازي در توسعه توأم پست‌ها و خطوط فوق توزيع مطرح مي‌شود. اين روش، ترکيبي بهينه از کانديدهاي توسعه پست‌ها و خطوط فوق توزيع به منظور حداقل‌کردن تابع هدف را مشخص مي‌کند، در حالي که قيود مختلف توسعه شبکه و احتمال پيشامد خطاي يگانه در خط چکیده کامل
   در اين مقاله کاربرد روش‌هاي جديد بهينه‌سازي در توسعه توأم پست‌ها و خطوط فوق توزيع مطرح مي‌شود. اين روش، ترکيبي بهينه از کانديدهاي توسعه پست‌ها و خطوط فوق توزيع به منظور حداقل‌کردن تابع هدف را مشخص مي‌کند، در حالي که قيود مختلف توسعه شبکه و احتمال پيشامد خطاي يگانه در خطوط و ترانسفورماتورها را در نظر مي‌گيرد. در کانديداهاي مختلف توسعه پست‌ها و شبکه، ساخت خطوط يا نصب پست‌هاي جديد يا افزايش ظرفيت خطوط و پست‌ها در نظر گرفته مي‌شود. همچنين در برنامه‌ريزي توسعه ارائه‌شده، ناحيه سرويس‌دهي، ظرفيت بهينه و نوع ترانسفورماتورهاي پست‌هاي فوق توزيع (HV/MV) مشخص مي‌شود. در اين تحقيق، روش الگوريتم ژنتيک، الگوريتم مورچگان و روش ترکيبي الگوريتم مورچگان و ژنتيک که براي حل اين مسأله پيشنهاد شده است، مقايسه مي‌شوند. همچنين نتايج، با برنامه‌ريزي توسعه جداگانه پست‌ها و شبکه فوق توزيع روي شبکه نمونه مقايسه مي‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   77 - ارائه يک روش وفقي براي حذف نويز سيگنال در قلمرو موجک
   مهدی نصری حسین نظام‌آبادی‌پور سعيد سريزدي
   در اين مقاله، يک دسته آستانه‌گذار غير خطي جديد با يک پارامتر تنظيم شکل براي حذف نويز سيگنال در حوزه موجک ارائه شده است. همچنين، روش جديدي در آموزش شبکه‌هاي عصبي آستانه‌گذاري براي حذف نويز از سيگنال پيشنهاد شده است. در روش پيشنهادي، بر خلاف ساير روش‌هاي موجود، پارامتر تن چکیده کامل
   در اين مقاله، يک دسته آستانه‌گذار غير خطي جديد با يک پارامتر تنظيم شکل براي حذف نويز سيگنال در حوزه موجک ارائه شده است. همچنين، روش جديدي در آموزش شبکه‌هاي عصبي آستانه‌گذاري براي حذف نويز از سيگنال پيشنهاد شده است. در روش پيشنهادي، بر خلاف ساير روش‌هاي موجود، پارامتر تنظيم شکل تابع آستانه‌گذار وفقي جديد به همراه پارامتر آستانه و با استفاده از الگوريتم LMS تحت آموزش قرار گرفته و مقادير بهينه آنها به صورت هم‌زمان به دست مي‌آيد. با اين کار اثر هر دو فاکتور آستانه و شکل آستانه‌گذار در حذف نويز مد نظر قرار گرفته است. تابع آستانه‌گذار پيشنهادي براي حذف نويز در حالت آستانه - سراسري و زيرباند - وفقي آزموده شده و با روش‌هاي متداول در اين زمينه از طريق معيارهاي مختلف مقايسه شده است. همچنين آزمايش‌هايي براي تعيين کارآيي روش پيشنهادي آموزش شبکه عصبي در حالت زيرباند - وفقي انجام شده است. نتايج آزمايش‌ها روي سيگنال‌هاي استاندارد، کارآيي روش‌هاي پيشنهادي را در حذف نويز از سيگنال نشان مي‌دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   78 - تشخيص خرابي‌هاي سطحي سيب براي درجه‌بندي كيفي آن
   مهدی باژن احسان‌اله کبیر
   در اين مقاله دو نوع خرابي ضرب‌خوردگي و زنگ در سيب‌هاي گولدن دليشز (زرد لبناني) تشخيص داده مي‌شود. خرابي زنگ به دو بخش زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه تقسيم شده ‌است. سيب‌ها به سه كلاس درجه يك، درجه دو و وازده بر اساس بعضي از معيارهاي استاندارد اروپايي درجه‌بندي مي‌شوند. ب چکیده کامل
   در اين مقاله دو نوع خرابي ضرب‌خوردگي و زنگ در سيب‌هاي گولدن دليشز (زرد لبناني) تشخيص داده مي‌شود. خرابي زنگ به دو بخش زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه تقسيم شده ‌است. سيب‌ها به سه كلاس درجه يك، درجه دو و وازده بر اساس بعضي از معيارهاي استاندارد اروپايي درجه‌بندي مي‌شوند. براي درجه‌بندي سيب، به طبقه‌بندي تصوير به 6 كلاس سالم، دم، كاسبرگ، ضرب‌خوردگي، زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه نياز داريم. در الگوريتم ارائه‌شده، پس از طبقه‌بندی پيکسلی به کمک شبکه عصبی پرسپترون بر اساس ويژگي‌های رنگی RGB، اصلاح طبقه‌بندی و آشکارسازی دم انجام می‌شود. براي اصلاح نواحي طبقه‌بندي‌شده به كلاس ضرب‌خوردگي، از ويژگي‌هاي H و S از فضای رنگی HSI استفاده مي‌شود. اصلاح نواحي در كلاس‌هاي كاسبرگ، زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه بر اساس فاصله گرانيگاه دم تا گرانيگاه هر ناحيه انجام مي‌شود. شناسايي نوع خرابي و تقسيم خرابي زنگ به دو كلاس زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه كار جديدي است كه در اين مقاله ارائه شده است. نتايج آزمايش الگوريتم پيشنهادي نشان مي‌دهد كه نرخ درجه‌بندي درست 120 تصوير سيب، 66/81% است. خطاهاي درجه‌بندي ناشي از عدم آشكارسازي دم و اشتباه در تشخيص خرابي است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   79 - AUT - QPM: چارچوبی نو در ارزيابی پرس و جو براي تصميم‌گيري در ايجاد پايگاه داده تحليلي
   نگین دانشپور احمد عبداله‌زاده بارفروش
   دليل اصلي شكست سيستم‌هاي پايگاه داده تحليلي، عدم تشخيص لزوم ايجاد آنهاست. تحليل لزوم ايجاد پايگاه داده تحليلي داراي اهميت بسيار زيادي است. در اين مقاله چارچوبی با نام AUT-QPM برای بررسی لزوم ايجاد پايگاه داده تحليلي، بر اساس نوع پرس و جوهای مطرح در آن، ارائه مي‌گردد. به چکیده کامل
   دليل اصلي شكست سيستم‌هاي پايگاه داده تحليلي، عدم تشخيص لزوم ايجاد آنهاست. تحليل لزوم ايجاد پايگاه داده تحليلي داراي اهميت بسيار زيادي است. در اين مقاله چارچوبی با نام AUT-QPM برای بررسی لزوم ايجاد پايگاه داده تحليلي، بر اساس نوع پرس و جوهای مطرح در آن، ارائه مي‌گردد. به اين منظور ابتدا انواع پرس و جو دسته‌بندي شده و سپس بر روي يك پايگاه داده عملياتی و پايگاه داده تحليلي متناظر با آن با سايزهاي مختلف اعمال می‌شود. سپس به منظور ارزيابی پرس و جو، پارامترهای مورد بررسی ارائه می‌گردند که عبارتند از زمان پاسخ پرس و جو و تعداد مراجعات به ديسک. با بررسی اين پارامترها به منظور پاسخ‌گويي به پرس و جو، ملاحظه می‌شود كه در رابطه با پرس و جوهاي چندبعدي و مجتمع، وجود پايگاه داده تحليلي ضروري بوده و در رابطه با پرس و جوهاي تو در تو و پيوندي، استفاده از پايگاه داده تحليلي مفيد بوده و براي پرس و جوهاي ساده و محاسباتي، استفاده از پايگاه داده عملياتی مناسب‌تراست. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   80 - بکارگیری الگوریتم ژنتیک در صفرگذاری وفقی در آنتن‌های آرايه‌ای
   شاهرخ جم محسن دل‌روشن
   مقاله حاضر يک روش صفرگذاری وفقی برای آنتن‌های آرايه‌ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک را ارائه می‌دهد. در الگوريتم ژنتيک به کار گرفته‌شده، تعدادی از بيت‌های با کمترين ارزش در انتقال‌دهنده‌های فاز کنترل پرتو را برای حداقل‌کردن مجموع توان خروجی آرايه تنظيم می‌کند. معيارهای چکیده کامل
   مقاله حاضر يک روش صفرگذاری وفقی برای آنتن‌های آرايه‌ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک را ارائه می‌دهد. در الگوريتم ژنتيک به کار گرفته‌شده، تعدادی از بيت‌های با کمترين ارزش در انتقال‌دهنده‌های فاز کنترل پرتو را برای حداقل‌کردن مجموع توان خروجی آرايه تنظيم می‌کند. معيارهای ديگری از قبيل ميانگين مربع خطا و نسبت سيگنال به تداخل به علاوه نويز نيز به کار گرفته شده و با يکديگر مقايسه شده است. استفاده از بيت‌های کم‌ارزش باعث ايجاد آشفتگی اندکی در پرتو اصلی الگوی تشعشعی می‌شود و صفرها را در جهت سيگنال‌های تداخلی قرار می‌دهد. روش جست و جوی دوگانه و جهش وزن‌دار برای کاهش پيچيدگی الگوريتم به کار رفته‌اند. همچنين کارآيی الگوريتم ژنتيک با MPDR که يک الگوريتم بهينه برای شکل‌دهی پرتو است مقايسه شده است. در نهايت نشان داده شده که الگوريتم ژنتيک نسبت به MPDR نتايج بهتری از خود ارائه می‌دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   81 - طراحي فيلترهاي موجبري صفحه E و صفحه H با استفاده از تطبيق مودها و الگوريتم ژنتيک
   علی اکبری خضری امیررضا عطاری
   در روش متداول براي طراحي فيلترهاي موجبري، از مدل‌هاي مداري براي ناپيوستگي‌هاي موجبري استفاده مي‌کنند. اين مدل‌ها عموماً با فرض باريک‌بودن پهناي باند فيلتر معتبر هستند. در اين مقاله با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي GA و روش تطبيق مود، و بدون نياز به مدل‌هاي مداري، دو نو چکیده کامل
   در روش متداول براي طراحي فيلترهاي موجبري، از مدل‌هاي مداري براي ناپيوستگي‌هاي موجبري استفاده مي‌کنند. اين مدل‌ها عموماً با فرض باريک‌بودن پهناي باند فيلتر معتبر هستند. در اين مقاله با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي GA و روش تطبيق مود، و بدون نياز به مدل‌هاي مداري، دو نوع فيلتر موجبري ميان‌گذر صفحه E و صفحه H در باند X طرح شده است. براي اطمينان از صحت پياده‌سازي روش تطبيق مود، هر کدام از اين دو فيلتر، با روش عددي FDTD و نيز با نرم‌افزار HFSS تحليل شده است. در تحليل FDTD از يک مش غير يکنواخت در داخل ناحيه حل و شرط مرزي PML در بيرون ناحيه حل استفاده شده است. انطباق بسيار خوب نتايج روش تطبيق مود با نتايج نرم‌افزار HFSS و روش FDTD، درستي و نيز دقت نتايج روش تطبيق مود را نشان مي‌دهد. يکي از مشخصات مهم فيلترهاي مايکروويو حساسيت پاسخ فرکانسي آنها نسبت به دقت ساخت مي‌باشد. در اين مقاله با انجام شبيه‌سازي‌هاي متعدد و با يک رويکرد آماري حساسيت هر کدام از دو نوع فيلتر فوق نسبت به خطاي ساخت بررسي شده و با يکديگر مقايسه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   82 - يك روش دو‌مرحله‌اي براي تركيب طبقه‌بندها
   سیدحسن نبوی کریزی احسان‌اله کبیر
   يادگيري دسته‌جمعي، يک رويکرد مؤثر در يادگيري ماشيني است كه در آن با تركيب نتايج چند‌ طبقه‌بند سعي مي‌شود تقريب بهتري از يك طبقه‌بند بهينه فراهم شود. براي آنكه تركيب نتايج طبقه‌بندها مفيد واقع شود بايد طبقه‌بندهاي پايه ضمن برخورداري از كارآيي قابل قبول، داراي خطاهاي متفا چکیده کامل
   يادگيري دسته‌جمعي، يک رويکرد مؤثر در يادگيري ماشيني است كه در آن با تركيب نتايج چند‌ طبقه‌بند سعي مي‌شود تقريب بهتري از يك طبقه‌بند بهينه فراهم شود. براي آنكه تركيب نتايج طبقه‌بندها مفيد واقع شود بايد طبقه‌بندهاي پايه ضمن برخورداري از كارآيي قابل قبول، داراي خطاهاي متفاوتي بوده و قاعده مناسبي براي تركيب نتايج آنها به كار گرفته شود. در اين مقاله يك روش دومرحله‌اي براي تركيب نتايج طبقه‌بندها پيشنهاد مي‌شود كه در مرحله اول آن، با روش اختلاط خبره‌ها يك مجموعه طبقه‌بند با خطاهاي متفاوت ايجاد مي‌شود و در مرحله دوم با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي گروه ذرات، وزن‌هاي بهينه براي تركيب خطي نظرات آنها پيدا مي‌شوند. نتايج آزمايش‌هاي ما بر روي چند مجموعه داده متداول، نشان مي‌دهند كه روش پيشنهادي ما باعث افزايش كارآيي سيستم طبقه‌بندي مركب نسبت به روش‌هاي يادگيري مستقل و روش اختلاط خبره‌ها مي‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   83 - شبيه‌سازی انتشار امواج رادیویی از درون سازه‌های پنجره‌ای با استفاده از روش TLM
   رمضانعلی صادق‌زاده عباسعلی لطفی نیستانک محمد جهان‌بخت محمدناصر مقدسی
   در این مقاله، روش عددی ماتریس خط انتقال (TLM) برای شبیه‌سازی انتشار امواج رادیویی از درون ساختارهای پنجره‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. در شبیه‌سازی یک پنجره با ابعاد مشخص یا مجموعه‌ای از پنجره‌ها در حالت‌های گوناگون مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و مسئله انتشار امواج راد چکیده کامل
   در این مقاله، روش عددی ماتریس خط انتقال (TLM) برای شبیه‌سازی انتشار امواج رادیویی از درون ساختارهای پنجره‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. در شبیه‌سازی یک پنجره با ابعاد مشخص یا مجموعه‌ای از پنجره‌ها در حالت‌های گوناگون مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و مسئله انتشار امواج رادیویی در هر حالت جداگانه بررسی خواهد شد. اثر تغییر ابعاد، جنس پنجره‌ها و همچنین زاویه تابش موج صفحه‌ای به تفصیل بیان شده است و در هر مورد، نتایج با سایر روش‌های عددی نظیر روش تفاضل محدود ، مرور اشعه و اجزاء محدود مقایسه شده است که نتایج حاکی از دقت خوب روش TLM می‌باشند. به علاوه، نتایج شبیه‌سازی در یک مورد با نتایجی که عملاً اندازه‌گیری شده، مورد قیاس قرار گرفته که از این لحاظ نیز صحت مدل‌سازی تأیید شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   84 - جداسازی کور مدولاسیون‌های مخابراتی با استفاده از بردارهای ماشین تکیه‌گاه
   سعید شعرباف تبریزی مرتضی  خادمی محمد مولوی کاخکی
   در اين مقاله سيستمی برای تشخيص نوع مدولاسيون پيشنهاد مي‌شود که قادر است بدون شناخت اولیه از پارامترهای سیگنال ارسالی، 9 مدولاسیون از خانواده مدولاسيون‌هاي فاز، دامنه و فاز- دامنه را شناسايي کند. برای تشخيص، طبقه‌بندي‌کننده SVM پیشنهاد شده است. پيچيدگي محاسباتي کم، سرعت چکیده کامل
   در اين مقاله سيستمی برای تشخيص نوع مدولاسيون پيشنهاد مي‌شود که قادر است بدون شناخت اولیه از پارامترهای سیگنال ارسالی، 9 مدولاسیون از خانواده مدولاسيون‌هاي فاز، دامنه و فاز- دامنه را شناسايي کند. برای تشخيص، طبقه‌بندي‌کننده SVM پیشنهاد شده است. پيچيدگي محاسباتي کم، سرعت آموزش بالا و درصد تشخيص بالاتر نسبت به ساير روش‌های تشخیص مدولاسیون مانند سطوح آستانه ثابت و متغیر و شبکه‌های عصبی، از مزاياي روش پیشنهادی به شمار مي‌آيند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که استفاده از ساختارهای سلسله مراتبی از طبقه‌بندی‌کننده SVM نیز می‌تواند به بهبود عملکرد بیانجامد. در این مقاله، استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی ساختار طبقه‌بندی‌کننده و نیز انتخاب بهینه ویژگی‌های مورد استفاده در ساختار سلسله مراتبی، سبب افزایش قابل ملاحظه دقت تشخیص مدولاسیون‌ها گردیده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   85 - استفاده از تخمین بیزی هدف برای آشکارسازی اهداف راداری در کلاتر گوسی
   محمدفرزان صباحی سیدمحمود مدرس هاشمی عباس شیخی
   در بسياري از مسائل آشکارسازي مدل سيگنال دريافتي تحت فرضيه 0H همان مدل سيگنال دريافتي تحت فرضيه 1H است با اين تفاوت که بعضي از پارامترهاي مدل مقادير ثابت و مشخصي فرض مي‌شوند. چنين مدل‌هايي اصطلاحاً مدل‌هاي تودرتو ناميده مي‌شوند. يک مثال از چنين مسائلي آشکارسازي يک هدف با چکیده کامل
   در بسياري از مسائل آشکارسازي مدل سيگنال دريافتي تحت فرضيه 0H همان مدل سيگنال دريافتي تحت فرضيه 1H است با اين تفاوت که بعضي از پارامترهاي مدل مقادير ثابت و مشخصي فرض مي‌شوند. چنين مدل‌هايي اصطلاحاً مدل‌هاي تودرتو ناميده مي‌شوند. يک مثال از چنين مسائلي آشکارسازي يک هدف با دامنه مجهول در کلاتر محيط است. در اين حالت فرضيه 0H همان فرضيه 1H است که دامنه هدف در آن صفر فرض شده است. با در نظر گرفتن ديدگاه بيزي در مورد پارامترهاي مجهول، نسبت درست‌نمايي را مي‌توان با استفاده از توزيع‌هاي پسين و پيشين پارامترها به دست آورد. در اين مقاله با استفاده از اين روش يک آشکارساز با ساختار ساده براي کلاتر گوسي ارائه مي‌شود که در مقايسه با آشکارسازهاي GLRT مرسوم برتري قابل توجهی دارد. همچنین نشان می‌دهیم که با اصلاحاتی در قاعده آشکارسازی می‌توان به خاصیت CFAR دست یافت پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   86 - جداسازي کور سيگنال‌هاي صحبت با الگوريتم بلوکي يک‌بعديDUET
   سیدصادق فدائی محمدحسین کهایی
   جهت جداسازي سيگنال‌هاي صحبت به روش کور الگوريتم DUET استفاده مي‌شود که در آن با استفاده از ماسک‌نمودن حوزه زمان - فرکانس سيگنال هر منبع عمل جداسازي انجام مي‌شود. در اين الگوريتم به منظور محاسبه ماسک‌هاي زمان - فرکانس هيستوگرام دوبعدي پارامترهاي مخلوط تشکيل مي‌شود. اين ر چکیده کامل
   جهت جداسازي سيگنال‌هاي صحبت به روش کور الگوريتم DUET استفاده مي‌شود که در آن با استفاده از ماسک‌نمودن حوزه زمان - فرکانس سيگنال هر منبع عمل جداسازي انجام مي‌شود. در اين الگوريتم به منظور محاسبه ماسک‌هاي زمان - فرکانس هيستوگرام دوبعدي پارامترهاي مخلوط تشکيل مي‌شود. اين روش زمان زيادي نياز دارد و به صورت غير بلادرنگ انجام مي‌شود. در اين مقاله، الگوريتمي پيشنهاد مي‌شود که عمل جداسازي را بصورت بلادرنگ انجام مي‌دهد. براي اين کار با الگوريتم DUET در حالت يک‌بعدي، پارامترهاي تأخير را تخمين مي‌زنيم. با اينکار حجم محاسبات به شدت کاهش يافته و اجراي بلادرنگ ممکن مي‌شود. نتايج شبيه‌سازي‌ها نشان مي‌دهد که اين الگوريتم داراي دقت جداسازي قابل مقايسه با الگوريتم دوبعدي DUET بوده و به صورت بلادرنگ انجام مي‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   87 - تخمين تعداد مشترکين سرويس‌های مخابراتی در کشور برای سال‌های آتی
   منصور شیخان محمداسماعیل کلانتری
   در اين مقاله، هدف تخمين تعداد مشترکين سرويس‌های پايه تلفنی ثابت و همراه و نيز کاربران شخصی و سازمانی سرويس‌های داده در کشور برای سال‌های آتی (تا پايان سال 1389) است. برای تخمين تعداد مشترکين سرويس‌های پايه تلفنی از مدل کاب - داگلاس، که دو متغير "درآمد مشترک سرويس" و "هز چکیده کامل
   در اين مقاله، هدف تخمين تعداد مشترکين سرويس‌های پايه تلفنی ثابت و همراه و نيز کاربران شخصی و سازمانی سرويس‌های داده در کشور برای سال‌های آتی (تا پايان سال 1389) است. برای تخمين تعداد مشترکين سرويس‌های پايه تلفنی از مدل کاب - داگلاس، که دو متغير "درآمد مشترک سرويس" و "هزينه سرويس" را به کار می‌گيرد، استفاده کرده و افزايش ساليانه تعداد مشترکين در فاصله سال‌های 89-1385 تخمين زده شده است. بر اساس اين تخمين در فاصله پنج سال مذکور به ترتيب 48/18 و 18/27 ميليون مشترک به تعداد مشترکين سرويس‌های تلفنی ثابت و همراه اضافه شده و لذا تعداد کل مشترکين اين سرويس‌ها تا پايان سال 1389 در کشور، به ترتيب 78/38 و 69/35 ميليون مشترک برآورد می‌شود. در راستای ارزیابی درستی تخمین‌های مذکور نیز، نتایج تخمين با پارامترهای به دست آمده برای سال‌های گذشته، با آمار محقق‌شده واقعی آن سال‌ها و همچنین با معیارهای جهانی ( بر اساس آمار اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای کشورهای با دسته درآمدی مختلف) مقایسه شده است. در مورد تخمین تعداد کاربران سرويس‌های داده، از آنجا که اطلاعات سری - زمانی کافی برای پيش‌بينی وجود نداشته و اطلاعات مربوط به اشتراک خطوط داده در سنوات گذشته مبين تقاضای واقعی نيست، به برآورد تعداد کاربران بالقوه شخصی و سازمانی سرويس‌های داده از گروه‌های مرتبط پرداخته و تا پايان سال 1389 تعداد بالقوه کاربران شخصی، حداقل 43/14 ميليون نفر (معادل ضريب نفوذ 6/19 درصد) و تعداد بالقوه سازمان‌های کاربر (علاوه بر وزارت‌خانه‌ها و ادارات مربوط و نهادهای سنتی کاربر سرویس داده)، بالغ بر 217 هزار سازمان تخمين زده شده است. در ضمن سرويس‌های پرکاربرد در شبکه داده و نیز گستره نرخ بيت مورد نیاز آنها که برای تخصیص و تخمین پهنای باند در ساختار شبکه‌های مخابراتی نسل آتی (NGN) لازم است، پيشنهاد شدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   88 - يک روش جديد براي تقريب مشخصات آماری SNR در خروجي گيرنده Rake با شماي دايورسيتي EGC در کانال‌هاي محوشدگي مستقل
   حسین صمیمی پائیز عزمی
   هنگام استفاده از گيرنده Rake با شماي دايورسيتي EGC در کانال‌هاي محوشدگي مستقل، تابع توزيع تجمعي متغير تصميم‌گيري در خروجي گيرنده به صورت يک سري نامحدود و همگرا قابل توصيف است. محاسبه ضرايب اين سري نياز به انجام متوسط‌گيري‌هاي آماري از توابع وابسته به دامنه سيگنال دريافت چکیده کامل
   هنگام استفاده از گيرنده Rake با شماي دايورسيتي EGC در کانال‌هاي محوشدگي مستقل، تابع توزيع تجمعي متغير تصميم‌گيري در خروجي گيرنده به صورت يک سري نامحدود و همگرا قابل توصيف است. محاسبه ضرايب اين سري نياز به انجام متوسط‌گيري‌هاي آماري از توابع وابسته به دامنه سيگنال دريافتي دارد که صرفاً در برخي موارد خاص، منجر به روابط بسته بر حسب توابع پيچيده رياضي مي‌شود. در اين مقاله يک روش تقريبي جديد براي محاسبه اين متوسط‌هاي آماري ارائه شده است که فقط به ميانگين و واريانس دامنه سيگنال دريافتي در کانال نياز دارد. اين ويژگي باعث مي‌شود تا روش پيشنهادي در مقايسه با روش‌هاي دقيق موجود، داراي حجم محاسباتي پاييني بوده و به کمک آن بتوان تابع توزيع تجمعي متغير تصميم‌گيري در خروجي را با دقت خوبي تخمين زد. همچنين با بکارگيري روش فوق مي‌توان در شرايطي که متوسط‌هاي آماري مورد نياز داراي جواب بسته نمي‌باشند، آنها را با روابط تقريبي دقيقي توصيف کرد. جهت ارائه نمونه‌اي از کاربرد روش پيشنهادي در اين مقاله، به بررسي عملکرد گيرنده Rake در کانال محوشدگي مستقل با توزيع گاماي تعميم‌يافته پرداخته شده است. در اين حالت با بکارگيري روش پيشنهادي مي‌توان تابع توزيع تجمعي نسبت سيگنال به نويز در خروجي گيرنده را محاسبه نمود و از آن جهت ارزيابي عملکرد گيرنده استفاده کرد. مقايسه نتايج حاصل از بکارگيري روش پيشنهادي با نتايج دقيق موجود و نيز نتايج حاصل از شبيه‌سازي کامپيوتري، نشان‌دهنده دقت بسيار خوب آن مي‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   89 - برنامه‌ريزي توسعه شبكه‌هاي انتقال HVAC-HVDC با در نظر گرفتن تلفات و قيود ايمني با يك روش تكاملي تركيبي
   سیدجلال سیدشنوا حسین سیفی محمدصادق سپاسیان
   در اين مقاله روشي براي برنامه‌ريزي توسعه شبكه‌هاي انتقال تركيبي HVAC - HVDC در افق مورد نظر ارائه شده است. در روش ارائه‌شده، اثر اتصالات HVDC بر كل شبکه در نظر گرفته شده است و علاوه بر هزينه سرمايه‌گذاري، هزينه فعلي تلفات كل سيستم و مقاومت شبكه در برابر پيشامدهاي مورد ن چکیده کامل
   در اين مقاله روشي براي برنامه‌ريزي توسعه شبكه‌هاي انتقال تركيبي HVAC - HVDC در افق مورد نظر ارائه شده است. در روش ارائه‌شده، اثر اتصالات HVDC بر كل شبکه در نظر گرفته شده است و علاوه بر هزينه سرمايه‌گذاري، هزينه فعلي تلفات كل سيستم و مقاومت شبكه در برابر پيشامدهاي مورد نظر در مقايسه اقتصادي بين شبكه‌هاي كاملاً AC و شبكه‌هاي تركيبي شامل اتصالات HVDC مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مسأله برنامه‌ريزي توسعه شبكه انتقال ترکیبی به‌صورت يك مسأله غير خطي تركيبي عددصحيح نامحدب مدل‌سازي شده و براي حل مدل از يك الگوريتم تكاملي بر مبناي روش ابتكاري تركيبي الگوريتم ژني، تكاملي تفاضلي و شبيه‌سازي گداختگي فلزات استفاده شده است. به‌علاوه با توجه به ماهيت خاص شبكه انتقال، از روش حصاركشي براي هدايت فرآيند بهينه‌سازي و از روش شمارش ضمني براي تقويت جستجوهاي محلي در الگوريتم تركيبي استفاده شده است. روش ابتكاري پيشنهادشده بر روي چندين شبكه آزمون مورد آزمايش قرار گرفته و نتايج آنها ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   90 - يك سيستم VSC-HVDC بدون سنسور براي اتصال شبكه‌هاي فعال آسنكرون
   عبدالرضا رحمتی سيداديب ابريشمي‌فر ابراهیم عبیری جهرمی
   در اين مقاله از يك سيستم (HVDC Light) VSC-HVDC براي انتقال توان ميان شبكه‌هاي توزيع آسنكرون استفاده شده است. روش كنترل مستقيم توان با استفاده از مدولاسيون SVM براي اين روش به كار رفته است. همچنين از يك تخمين‌زن شار به جاي سنسور ولتاژ خط استفاده شده است. استفاده از شار م چکیده کامل
   در اين مقاله از يك سيستم (HVDC Light) VSC-HVDC براي انتقال توان ميان شبكه‌هاي توزيع آسنكرون استفاده شده است. روش كنترل مستقيم توان با استفاده از مدولاسيون SVM براي اين روش به كار رفته است. همچنين از يك تخمين‌زن شار به جاي سنسور ولتاژ خط استفاده شده است. استفاده از شار مجازي و مدولاسيون SVM باعث مي‌شود كه هارمونيك جريان كمتري توليد گردد و كيفيت توان به طور قابل توجهي افزايش يابد. شبيه‌سازي‌ها حاكي از آن هستند كه اين روش براي مستهلك‌كردن نوسانات و اصلاح پايداري در سيستم توزيع، هنگامي كه جهت توان معكوس مي‌شود مناسب است. همچنين پاسخ ديناميكي مطلوب و به دست آوردن ضريب قدرت واحد در سمت يكسوكننده از مزيت‌هاي ديگر اين روش كنترل است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   91 - بررسی بارداری استاتيکی روغن ترانسفورماتورها با استفاده از تجهيزات سيستم مدار باز
   بهروز وحیدی قادر رسولي هاشم‌آباد
   بارداری استاتيکی ناشی از گردش روغن به‌عنوان عامل اصلی چندين شکست الکتريکی در ترانسفورماتورهای بزرگ خنک‌شونده با روغن شناسایی شده است. در اين مقاله پديده بارداری استاتيکی با استفاده از تجهيزات مدار باز مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه از روی نتايج آزمايشگاهی به‌دست آم چکیده کامل
   بارداری استاتيکی ناشی از گردش روغن به‌عنوان عامل اصلی چندين شکست الکتريکی در ترانسفورماتورهای بزرگ خنک‌شونده با روغن شناسایی شده است. در اين مقاله پديده بارداری استاتيکی با استفاده از تجهيزات مدار باز مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه از روی نتايج آزمايشگاهی به‌دست آمده توسط نويسندگان مقاله، تأثير شدت ميدان الکتريکی اعمالی، دما، سرعت گردش روغن و اثر توقف گردش روغن بر روی پديده بارداری بررسی و تحليل شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   92 - "دانا"- عاملي با قابليت درک و اجراي نوشتار فارسي
   مرضیه داودآبادی فراهانی مازیار پالهنگ
   از فرآيند فهميدن متون نوشته‌شده زبان طبيعي معمولاً با نام درک متن ياد مي‌شود. درک متن مي‌تواند شامل فرآيندها و کاربردهاي متفاوتي باشد. يکي از کاربردهاي سيستم‌هاي درک، درخواست انجام کنش در مواجهه با جملات امري است که در سيستم‌هاي محاوره‌اي و رباتيک کاربردهاي زيادي دارد. چکیده کامل
   از فرآيند فهميدن متون نوشته‌شده زبان طبيعي معمولاً با نام درک متن ياد مي‌شود. درک متن مي‌تواند شامل فرآيندها و کاربردهاي متفاوتي باشد. يکي از کاربردهاي سيستم‌هاي درک، درخواست انجام کنش در مواجهه با جملات امري است که در سيستم‌هاي محاوره‌اي و رباتيک کاربردهاي زيادي دارد. پيش از اين کارهايي در مورد پردازش زبان فارسي انجام شده است ولي به موضوع درک متن کمتر پرداخته شده است. در این مقاله گزارشي از پياده‌سازي يک سيستم درک متن فارسي ارائه می‌گردد. این سيستم یک جمله امری یا پرسشی را دریافت می‌کند و پس از انجام مراحل تحلیل ساختواژی، نحوي و معنايي بر روی آن، ساختار ويژگي و قاب حالت جمله دريافتي را مي‌سازد. این سیستم قادر به انجام فرامين کاربر و پاسخ به پرسش‌هاي او است. نتايج به دست آمده از انجام اين پروژه مي‌تواند براي ايجاد انواع ديگري از سيستم‌هاي پردازش زبان طبيعي مانند سيستم‌هاي پاسخ به سؤالات و ترجمه ماشيني استفاده شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   93 - تعيين رفتار طبقه‌بندها با كليشه تصميم مبتني بر مدل مخفي ماركوف
   هادی صدوقی یزدی
   مطالعه رفتار طبقه‌بندها از ديدگاه بررسي خطاهای آنها و ارائه راه حل مناسب براي كاهش خطا و افزايش كارآيي طبقه‌بندها مورد توجه است. عملكرد ضعيف سيستم شناسايي به دلايل تعداد كم نمونه‌هاي يادگير، نويز در داده‌ها، استفاده از ويژگي‌هاي شكننده به دليل عدم آگاهي كامل و تسلط كافي چکیده کامل
   مطالعه رفتار طبقه‌بندها از ديدگاه بررسي خطاهای آنها و ارائه راه حل مناسب براي كاهش خطا و افزايش كارآيي طبقه‌بندها مورد توجه است. عملكرد ضعيف سيستم شناسايي به دلايل تعداد كم نمونه‌هاي يادگير، نويز در داده‌ها، استفاده از ويژگي‌هاي شكننده به دليل عدم آگاهي كامل و تسلط كافي بر نوع الگو و استفاده از عملگرهای نامناسب در تعيين پاسخ سيستم، كاهش نرخ شناسايي در تصميم‌گيري نهايي را به دنبال دارد. با ارائه مدل مناسب آماري براي رفتار يا پاسخ يك سيستم شناسايي، مي‌توان عملكرد سيستم شناسايي را بهبود داد. در اين مقاله يك كليشه تصميم جديد كه با استفاده از مدل مخفي ماركوف ايجاد مي‌شود، رفتار نرون‌هاي يك شبكه عصبی پس‌انتشار خطا را، مدل مي‌كند. در روش‌هاي موجود ارتباط بين نرون‌ها و تأثير متقابل آنها در پاسخ به يك الگو مد نظر قرار نمي‌گيرد. ولي عملاً نرون‌هاي يك شبكه عصبي يا اجزاي يك طبقه‌بند، با هم بيان‌كننده عملكرد آن در قبال يك الگو هستند. بنابراين، با استفاده از يك كليشه تصميم جديد مبتني بر مدل مخفي ماركوف، ارتباط بين نرون‌هاي شبكه عصبي و نحوه پاسخ آن به نمونه‌هاي يادگير، مدل مي‌گردد تا از آن در شناسايي الگوهاي جديد استفاده ‌شود. روش جديد در مدل‌كردن رفتار طبقه‌بند، در سه كاربرد شناسايي ارقام دست‌نويس فارسي، تشخيص ترافيك عادي در شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و شناسايي نوع وسيله نقليه آزمون مي‌شود و افزايش قابل توجهي در نرخ شناسايي طبقه‌بند به دست مي‌دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   94 - طراحی و شبيه‌سازی يک تقويت‌کننده عملياتی دو طبقه با استفاده از شيوه فيدبک مثبت جهت دسترسی به پهنای باند بهره واحد و بهره DC بسيار زياد
   پیمان معلم علی شیری سیچانی
   به‌طور کلی ساخت فيلترهای کليد خازنی و مدارهای CMOS زمان پيوسته با پهنای باند بهره واحد مناسب، بهره DC زياد و ضريب کيفيت بالا، از چالش‌های اساسی در طراحی مدارهای مجتمع خطی است. در اين مقاله يک توپولوژی نوين بر مبنای فيدبک مثبت جهت طراحی هسته يک تقويت‌کننده عملياتی ارائه چکیده کامل
   به‌طور کلی ساخت فيلترهای کليد خازنی و مدارهای CMOS زمان پيوسته با پهنای باند بهره واحد مناسب، بهره DC زياد و ضريب کيفيت بالا، از چالش‌های اساسی در طراحی مدارهای مجتمع خطی است. در اين مقاله يک توپولوژی نوين بر مبنای فيدبک مثبت جهت طراحی هسته يک تقويت‌کننده عملياتی ارائه شده و يک نمونه تقويت‌کننده عملياتی بر اين مبنا و با تنظيم مناسب پارامترهای ساخت، طراحی شده است. نتايج شبيه‌سازی‌های متعدد انجام‌شده در حوزه فرکانس و زمان نشان می‌دهد که پهنای باند بهره واحد تقويت‌کننده عملياتی طراحی‌شده، بيش از GHz 4/1 و بهره DC آن بيش از 108 دسی‌بل می‌باشد که نسبت به طراحی‌های مشابه انجام‌شده بر مبنای فيدبک مثبت، افزايش بسيار زياد پهنای باند بهره واحد (بيش از GHz 1/1) و افزايش مناسب بهره DC (بيش از 5 دسی‌بل) را نشان می‌دهد. حاشيه فاز تقويت‌کننده عملياتی طراحی‌شده، بيش از 170 درجه بوده که نشان از پايداری مناسب آن می‌باشد و علاوه بر اين، بررسی خروجی طرح پيشنهادی در حوزه زمان نيز پايداری آن را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   95 - معرفي يک روش جديد خوشه‌يابي خودکار بر مبناي الگوريتم ايمني مصنوعي
   سیدحمید ظهیری
   در اين تحقيق يک روش جديد خوشه‌يابي خودکار مبتني بر الگوريتم ايمني مصنوعي ارائه شده است. در روش پيشنهادشده طول سلول‌هاي تدافعي پويا بوده و بر اساس فواصل درون‌خوشه‌اي و بين‌خوشه‌اي به‌وسيله يک کنترل‌کننده فازي تعيين مي‌شود. حاصل اين تدبير دستيابي به تعداد مناسب خوشه‌ها بد چکیده کامل
   در اين تحقيق يک روش جديد خوشه‌يابي خودکار مبتني بر الگوريتم ايمني مصنوعي ارائه شده است. در روش پيشنهادشده طول سلول‌هاي تدافعي پويا بوده و بر اساس فواصل درون‌خوشه‌اي و بين‌خوشه‌اي به‌وسيله يک کنترل‌کننده فازي تعيين مي‌شود. حاصل اين تدبير دستيابي به تعداد مناسب خوشه‌ها بدون انجام آزمايشات مکرر است که به‌تبع آن يک خوشه‌يابي مؤثر و کارآمد (به‌صورت خودکار) حاصل خواهد شد. البته تنظيم دستي تعداد خوشه‌ها (مانند ساير روش‌هاي معمول خوشه‌يابي) نيز پيش‌بيني شده است تا امکان دسترسي به نتايج مورد نظر (و دلخواه) کاربران فراهم باشد. روش ارائه‌شده بر روي انواع مختلفي از داده‌هاي مصنوعي و داده‌هاي مشهور در پردازش الگو (با تنوع در ابعاد فضاي ويژگي و تعداد نمونه‌ها) آزمايش شده است. نتايج به‌دست آمده برتري نسبتاً قابل توجهي را در عملکرد اين روش نسبت به روش k means (به‌عنوان يك روش خوشه‌يابي مرسوم) نشان مي‌دهد. اين برتري در مواجهه با حجم داده‌هاي زياد، بيشتر به چشم مي‌خورد. همچنين اين نتايج نشان مي‌دهند كه روش پيشنهادشده در مقايسه با روش خوشه‌يابي وراثتي (به‌عنوان يك روش خوشه‌يابي جديد) داراي عملكردي مشابه و در مواردي بهتر از آن مي‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   96 - الگوريتم PSO در پخش بار اقتصادي و پخش آلودگي براي توابع هزينه ناصاف با وجود تلفات خطوط انتقال و محدوديت‌هاي عملي سيستم
   رحمت‌الله هوشمند معين پرستگاري
   يکي از مسائل مهم در بهره‌برداری از سيستم‌هاي قدرت پخش بار اقتصادی دقیق و مبتنی بر واقعیت می‌باشد. به‌این منظور در اين مقاله پخش بار اقتصادي به‌وسیله الگوريتم پيشنهادي PSO انجام می‌پذیرد. برای نزدیک‌شدن شرایط مسئله پخش بار اقتصادی به شرایط واقعی تابع هزينه مصرف سوخت نیرو چکیده کامل
   يکي از مسائل مهم در بهره‌برداری از سيستم‌هاي قدرت پخش بار اقتصادی دقیق و مبتنی بر واقعیت می‌باشد. به‌این منظور در اين مقاله پخش بار اقتصادي به‌وسیله الگوريتم پيشنهادي PSO انجام می‌پذیرد. برای نزدیک‌شدن شرایط مسئله پخش بار اقتصادی به شرایط واقعی تابع هزينه مصرف سوخت نیروگاه‌های سيستم قدرت به‌صورت ناصاف در نظر گرفته مي‌شود. از طرف دیگر کاهش میزان آلودگي ناشی از نیروگاه‌ها نيز به‌عنوان جزيي از اهداف مسأله در نظر گرفته شده و به‌همین علت هم‌زمان با پخش بار اقتصادي پخش آلودگی نیز انجام می‌شود. از طرفی براي انجام پخش بار اقتصادي واقعي و بهينه باید محدوديت‌هاي نقطه کار سيستم و تلفات شبکه نیز در روند بهينه‌سازي مد نظر قرار گيرد که اين محدودیت‌ها در الگوريتم پيشنهادي در نظر گرفته شده است. در انتها نتايج روش پيشنهادي با ديگر روش‌ها (از قبيل روش جست و جوي تابو، الگوريتم ژنتيک و شبکه‌هاي عصبي) مقايسه شده است، در نتیجه خصوصيات و مزاياي واقعي اين روش مشخص‌تر مي‌گردد. همچنين نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که روش PSO يک روش سریع با دقت قابل قبول مي‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   97 - طراحي کنترل‌کننده يک‌پارچه توان به‌صورت دوخطي جهت بهبود پايداري شبکه
   مجید  نیری‌پور علی  یزدیان ورجانی مصطفی محمدیان
   در اين مقاله مدل کنترل‌کننده يک‌پارچه توان (UPFC) با استفاده از فرم اصلاح‌شده معادلات دوخطي بيان شده است. سپس با استفاده از روش دوم لياپانوف و با در نظر گرفتن تابع انرژي ورودي‌ها طوری به‌دست آورده شده که تحت شرايط معيني مشتق تابع انرژي همواره نزولي باشد. در نهايت کنترل‌ چکیده کامل
   در اين مقاله مدل کنترل‌کننده يک‌پارچه توان (UPFC) با استفاده از فرم اصلاح‌شده معادلات دوخطي بيان شده است. سپس با استفاده از روش دوم لياپانوف و با در نظر گرفتن تابع انرژي ورودي‌ها طوری به‌دست آورده شده که تحت شرايط معيني مشتق تابع انرژي همواره نزولي باشد. در نهايت کنترل‌کننده به دو روش طراحي مي‌شود. در روش اول تغييرات متغيرهاي حالت به‌عنوان ورودي کنترل‌کننده جهت به‌دست آوردن سيگنال‌هاي مدوله‌کننده به مبدل‌هاي موازي و سري در نقطه کار اضافه مي‌شوند. در روش دوم، متغيرهاي حالت غير خطي به کنترل‌کننده مبدل سري اعمال و از کنترل‌کننده PI در مبدل موازي استفاده مي‌شود. مقايسه اين دو نوع کنترل‌کننده با کنترل‌کننده PI بيانگر کاهش دامنه نوسان اول پس از رفع اغتشاشات بزرگ مي‌باشد. سادگي کنترل‌کننده و طراحي کنترل‌کننده‌های خطي مبدل موازي و سري به‌طور هم‌زمان از مزيت‌هاي استفاده از اين روش کنترلي نسبت به کنترل‌کننده‌های PI مي‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   98 - روشي جديد در بهبود تنظيم موقعيت مقاوم موتور DC با استفاده از کنترل فازي مدلغزشي
   مهدی هنديجاني‌زاده علی  یزدیان ورجانی مصطفی محمدیان
   علی‌رغم گسترش سيستم‌هاي AC، محرک‌هاي DC همچنان يکي از پرکاربردترين سيستم‌هاي درايو در صنعت مي‌باشند. يکي از مسایلي که ممکن است تلاش‌هاي فراوان جهت طراحي يک کنترلر مناسب براي اين سيستم‌ها را بي‌نتيجه کند، وجود پارامترها و متغيرهايي است که ممکن است در حين کار سيستم متحرک چکیده کامل
   علی‌رغم گسترش سيستم‌هاي AC، محرک‌هاي DC همچنان يکي از پرکاربردترين سيستم‌هاي درايو در صنعت مي‌باشند. يکي از مسایلي که ممکن است تلاش‌هاي فراوان جهت طراحي يک کنترلر مناسب براي اين سيستم‌ها را بي‌نتيجه کند، وجود پارامترها و متغيرهايي است که ممکن است در حين کار سيستم متحرک عوض شوند. بهترين راه حل پيشنهادي در جهت رفع اين مشکل استفاده از روش‌هاي کنترلي مي‌باشد که تا حد ممکن نسبت به اين تغييرات حساس نبوده و پاسخ مطلوب سيستم را همچنان حفظ کنند. يکي از اين روش‌هاي کنترلي مدرن، روش کنترل مدلغزشي مي‌باشد. اما اين روش کنترلي که بر اساس متغيرهاي حالت سيستم تعريف مي‌گردد، داراي معايبي است. يکي از اين معايب، ثابت‌بودن پارامترهاي خود کنترلر است. در اين حالت هرچند که پاسخي مناسب‌تر از روش‌هاي کلاسيک به‌دست مي‌آيد، اما بهينه‌ترين پاسخ هم براي ما نخواهد بود. پاسخ بهينه در زمان نشست کمتر، اورشوت کمتر و پايداري بيشتر سيستم تبيين مي‌گردد. در اين مقاله با به‌خدمت درآوردن منطق فازي در جهت انعطاف‌بخشي کنترلر مدلغزشي، پاسخي بهينه جهت کنترل موقعيت دقيق و مقاوم موتور DC، حاصل گرديده است. در این پاسخ، بهبود زمان نشست و اورشوت کمتر در کنار افزایش پایداری سیستم مورد هدف بوده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   99 - پيشنهاد قيمت بهینه در بازار برق با استفاده از تئوری بازی‌ها
   ناصر بائی محسن پارسامقدم
   در این مقاله روش جدیدی برای استراتژی پیشنهاد قیمت در بازارهای نقطه‌ای برق ارائه شده است. یک روش بهینه‌سازی دوسطحی برای حداکثرسازی سود شرکت‌های غیرمشارکتی، با در نظر گرفتن تمام قیود شبکه به کار رفته است. در این روش نقاط تعادل بازار به عنوان تعادل نَش محاسبه شده‌اند. به م چکیده کامل
   در این مقاله روش جدیدی برای استراتژی پیشنهاد قیمت در بازارهای نقطه‌ای برق ارائه شده است. یک روش بهینه‌سازی دوسطحی برای حداکثرسازی سود شرکت‌های غیرمشارکتی، با در نظر گرفتن تمام قیود شبکه به کار رفته است. در این روش نقاط تعادل بازار به عنوان تعادل نَش محاسبه شده‌اند. به منظ