• صفحه اصلی
  • يادگيري بلندمدت مبتني بر الگوهاي معنايي با بهره‌گيري از اطلاعات يادگيري کوتاه‌مدت به روش بهبود تابع شباهت در سامانه‌هاي بازيابي تصوير

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940907143925584 بازدید : 3674 صفحه: 203 - 212

20.1001.1.16823745.1390.9.4.3.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط