• صفحه اصلی
  • تشخیص اغتشاشات آیرودینامیکی باد و شکسته‌شدن چرخ‌دنده گیربکس توربین بادی با استفاده از تابع تبدیل موجک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396042245216907 بازدید : 3597 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.16823745.1395.14.2.2.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط