• صفحه اصلی
  • کدگذاري گفتار با استفاده از پيش‌بيني غير خطي بر پايه بسط سري‌هاي ولترا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله