• صفحه اصلی
  • طراحی و پياده‌سازی كنترل‌كننده فازی مد لغزشي برای كنترل حركت يك ميز لرزه الكتريكی با استفاده از فيلتر کالمن توسعه‌يافته تطبيقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990610249210 بازدید : 119 صفحه: 90 - 98

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط