• صفحه اصلی
  • بهينه‌سازي چندهدفه موتورهاي با آهن‌رباي سطحي با روش مدل‌سازي تحليلي جابه‌جايي قطب‌هاي آهن‌ربا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله