• صفحه اصلی
  • تحلیل عملکرد یادگیرنده‌های بانظارت جهت استخراج دانش مربوط به زاويه نورپردازي در تصاویر تمام‌رخ چهره

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090794513564 بازدید : 2392 صفحه: 21 - 28

20.1001.1.16823745.1390.9.1.3.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط