• صفحه اصلی
  • کاهش ریپل گشتاور در موتورهای سوئیچ رلوکتانس با بهره‌گیری از منطق فازی جهت کنترل دینامیکی پارامترهای تابع توزیع گشتاور در سرعت‌های پایین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970514135815163682 بازدید : 1431 صفحه: 97 - 107

20.1001.1.16823745.1397.16.2.11.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط