• صفحه اصلی
  • طراحی و شبیه‌سازی آنتن شیپوری ESIW صفحه H با بهره بالا و پهنای باند بهبودیافته

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000613274680 بازدید : 2401 صفحه: 195 - 205

20.1001.1.16823745.1401.20.3.9.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط