• صفحه اصلی
  • یک رویکرد عامل‌گرا با قابلیت یادگیری برای کنترل و بهبود عملکرد دستگاه تنظیم ضربان قلب بر بستر ابر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970114145323101468 بازدید : 1517 صفحه: 257 - 271

20.1001.1.16823745.1396.15.4.10.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط