• صفحه اصلی
  • آشكارسازي ML در گيرنده سيستم‌هاي مخابرات بي‌سيم MIMO در حضور خطاي تخمين كانال

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940830113626427 بازدید : 4813 صفحه: 26 - 31

20.1001.1.16823745.1386.5.9.4.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط