• صفحه اصلی
  • طراحی و ساخت یک تزویج کننده مایکرواستریپی فشرده با حذف هارمونیک‌های ناخواسته به کمک تشدیدکننده‌های T شکل و امپدانس پله‌ای

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991012251527 بازدید : 355 صفحه: 215 - 221

20.1001.1.16823745.1400.19.3.7.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط