• صفحه اصلی
  • حل مسائل تصميم ‏گيری چندمعياره با استفاده از شبکه ‏های عصبی مصنوعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394083011567430 بازدید : 3853 صفحه: 47 - 52

20.1001.1.16823745.1386.5.9.7.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط