• صفحه اصلی
  • طراحی کنترل‌کننده یک‌پارچه توان (UPFC) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی دوخطي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940904131912539 بازدید : 4296 صفحه: 71 - 77

20.1001.1.16823745.1389.8.1.9.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط