• صفحه اصلی
  • استخراج گذرگاه‌ها با استفاده از تشخیص اشیا در یادگیری تقویتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139409088533600 بازدید : 3520 صفحه: 55 - 62

20.1001.1.16823745.1391.10.2.6.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط