• صفحه اصلی
  • شبيه‌سازی انتشار امواج رادیویی از درون سازه‌های پنجره‌ای با استفاده از روش TLM

اشتراک گذاری

آدرس مقاله