• صفحه اصلی
  • AUT - QPM: چارچوبی نو در ارزيابی پرس و جو براي تصميم‌گيري در ايجاد پايگاه داده تحليلي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940901112258458 بازدید : 1336 صفحه: 35 - 45

20.1001.1.16823745.1387.6.13.4.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط