• صفحه اصلی
  • بهینه‌سازی حالت‌های اولیه برای رایانش کوانتومی آدیاباتیک در یک الگوریتم کوانتومی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله