• صفحه اصلی
  • الگوریتم تشخیص موقعیت با قابلیت تعیین هم‌زمان خطای بار مکانیکی نامتقارن در موتورهای سوئیچ رلوکتانسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139604261738347025 بازدید : 2885 صفحه: 47 - 54

20.1001.1.16823745.1396.15.1.6.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط