• صفحه اصلی
  • طراحی سیستم مخابراتی تغذیه‌شده بی‌سیم با برداشتگر انرژی غیر خطی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980820193415 بازدید : 3775 صفحه: 142 - 148

20.1001.1.16823745.1400.19.2.1.0

نوع مقاله: پژوهشی