• صفحه اصلی
  • کدگذاري گفتار با استفاده از پيش‌بيني غير خطي بر پايه بسط سري‌هاي ولترا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940830112332424 بازدید : 4777 صفحه: 3 - 11

20.1001.1.16823745.1386.5.9.1.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط