• صفحه اصلی
  • بررسی و مقایسه اثرات دمایی بر باتری لیتیوم- یونی در حالت شارژ سریع با روش جریان ثابت چند مرحله‌ای و روش جریان ثابت- ولتاژ ثابت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401030437484 بازدید : 850 صفحه: 121 - 128

20.1001.1.16823745.1402.21.2.2.5

نوع مقاله: پژوهشی