• صفحه اصلی
  • برآورد هزينه سرمايه‌گذاري براي تجهيزات شبکه تلفنی همراه کشور بر اساس پيش‌بيني تقاضاي مدل كاب - داگلاس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940903141543507 بازدید : 2427 صفحه: 125 - 135

20.1001.1.16823745.1388.7.18.3.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط