• صفحه اصلی
  • استفاده از معماری SAHAR جهت مقاوم کردن سطح کنترلی شبکه نرم‌افزار محور در برابر حملات منع سرویس‌

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980820193413 بازدید : 3233 صفحه: 291 - 304

20.1001.1.16823745.1399.18.4.12.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط