• صفحه اصلی
  • افزایش شفافیت در نهان‌نگاری تصاویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و نگاشت‌های قابل بازگشت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400071531718 بازدید : 1544 صفحه: 327 - 334

20.1001.1.16823745.1401.20.4.5.5

نوع مقاله: پژوهشی