• صفحه اصلی
  • تنظیم هم‌زمان پارامترهای PSS و STATCOM در سیستم قدرت برای بهبود پایداری شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک ترکیبی (BRGA)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960426121767020 بازدید : 1447 صفحه: 21 - 29

20.1001.1.16823745.1396.15.1.3.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط