• صفحه اصلی
  • بهره‌گیری از رویکردهای جدید بهینه‌سازی هوشمند فراابتکاری مبتنی بر هوش مصنوعی در طراحی سیستم‌های ناوبری INS

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000619274725 بازدید : 3178 صفحه: 35 - 50

20.1001.1.16823745.1401.20.1.15.9

نوع مقاله: پژوهشی