• صفحه اصلی
  • تشخیص خودکار صرع گراندمال و بازشناسی اعمال عادی در ویدئو با تلفیق تکنیک‌های بینایی ماشین و یادگیری ماشین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940909135725691 بازدید : 4647 صفحه: 70 - 76

20.1001.1.16823745.1394.13.2.8.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط