• صفحه اصلی
  • شناسایی حلقه بسته سیستم احتراق با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی بازگشتی و شبکه با ورودی‌های برون‌زا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله