• صفحه اصلی
  • مدل‌سازی یک‌پارچه ترانسفورماتور حالت جامد دوطرفه: طبقه‌های یکسوساز، مبدل DC به DC و اینورتر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400090832486 بازدید : 2536 صفحه: 184 - 194

20.1001.1.16823745.1401.20.3.13.1

نوع مقاله: پژوهشی