• صفحه اصلی
  • طراحی و شبیه‌سازی نانوحسگر زیستی بدون برچسب برای تشخیص مولکول با استفاده از ترانزیستور اثر میدانی نانولوله بدون پیوند

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991208262375 بازدید : 2537 صفحه: 80 - 88

20.1001.1.16823745.1401.20.1.12.6

نوع مقاله: پژوهشی