• صفحه اصلی
  • ارائه روشی برای دریافت داده‌ی حسگر بی‌سیم توسط مشتری وب از طریق دروازه اینترنت اشیاء مبتنی بر پروتکل CoAP

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980131178796 بازدید : 6439 صفحه: 253 - 270

20.1001.1.16823745.1397.16.4.9.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط