• صفحه اصلی
  • ذخیره‌سازی انرژی در شبکه‌های منفعل نوری مبتنی بر گیگابیت بر اساس تعیین نقاط اپتیمال به روش کاهش گرادیان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401031537974 بازدید : 1558 صفحه: 112 - 120

20.1001.1.16823745.1402.21.2.3.6

نوع مقاله: پژوهشی