• صفحه اصلی
  • مدل‌سازی و تحلیل بازی معمای زندانی تکراری به کمک شبکه عصبی مصنوعی پادانتشار گراسبرگ

اشتراک گذاری

آدرس مقاله