• صفحه اصلی
  • طراحي كنترل‌كننده معكوس تطبيقي براي سيستم‌هاي حركت از راه دور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940901101642448 بازدید : 3503 صفحه: 203 - 214

20.1001.1.16823745.1386.5.12.2.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط