• صفحه اصلی
  • کنترل‌کننده جریان هیسترزیس دوبانده برای کاهش کلیدزنی اینورتر موتور BLDC و مقایسه آن با هیسترزیس تک باند

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139611211552460736 بازدید : 1864 صفحه: 302 - 307

20.1001.1.16823745.1396.15.4.8.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط