• صفحه اصلی
  • ارزیابی روش‌های توافق کلید مبتنی بر ساختار Fuzzy Vault در شبکه‌های بی‌سیم روی بدن با استفاده از روش AHP فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139604202242536866 بازدید : 1350 صفحه: 133 - 141

20.1001.1.16823745.1394.13.4.6.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط