• صفحه اصلی
  • طراحی کنترل‌کننده غیر متمرکز برای گروهی از ربات‌های همکار برای هل‌دادن یک جسم با لحاظ محدودیت‌های شبکه ارتباطی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990817250634 بازدید : 2913 صفحه: 62 - 70

20.1001.1.16823745.1401.20.1.11.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط