• صفحه اصلی
  • مدل‌سازی افزاره بدون پیوندی سیلیکون روی عایق نانومقیاس پیشنهادی جهت بهبود مشخصات حالت ماندگار و فرکانسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990802250347 بازدید : 118 صفحه: 109 - 118

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط