• صفحه اصلی
  • اصلاح معماری شبکه عصبی کانولوشنال جهت طبقه‌بندی تصاویر آغشته به نویز ضربه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981218235879 بازدید : 4220 صفحه: 267 - 276

20.1001.1.16823745.1398.17.4.10.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط