• صفحه اصلی
  • ارائه رابطه‌ای جامع برای محاسبه اندوکتانس بحرانی در یک مبدل DC-DC کاهنده با تعداد ورودی‌های دلخواه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396112114121960732 بازدید : 1778 صفحه: 269 - 276

20.1001.1.16823745.1396.15.4.4.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط