• صفحه اصلی
  • یک روش ترکیبی پیش‏ بینی احتمالاتی بلند‌مدت بار خالص شبکه با در نظر گرفتن اثر توان تولید‌شده توسط منابع انرژی تجدیدپذیر در شبكه‌هاي هوشمند

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990417238167 بازدید : 4061 صفحه: 99 - 108

20.1001.1.16823745.1400.19.2.2.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط