• صفحه اصلی
  • تخصیص بهینه منابع در شبکه‌های حسگر نرم‌افزارمحور چندوظیفه‌ای

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981219235902 بازدید : 4225 صفحه: 298 - 305

20.1001.1.16823745.1398.17.4.13.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط