• صفحه اصلی
  • آشکارسازی صورت با استفاده از فیلترهای گابور و شبکه‌های عصبی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940909133752684 بازدید : 3990 صفحه: 1 - 13

20.1001.1.16823745.1394.13.2.1.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط