• صفحه اصلی
  • انتساب خطاهای شناسایی شده در نظرات کاربران در مورد برنامک‌های همراه به توسعه‌دهندگان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981219235901 بازدید : 3992 صفحه: 287 - 297

20.1001.1.16823745.1398.17.4.12.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط