• صفحه اصلی
  • کاهش ابعاد روش پنهان‌شکنی CDF با استفاده از یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر تئوری گراف

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980131178800 بازدید : 1527 صفحه: 301 - 309

20.1001.1.16823745.1397.16.4.13.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط