• صفحه اصلی
  • پيشنهاد قيمت بهینه در بازار برق با استفاده از تئوری بازی‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940901135312478 بازدید : 1597 صفحه: 215 - 220

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط