• صفحه اصلی
  • ارائه رابطه‌ای جامع برای محاسبه اندوکتانس بحرانی در یک مبدل DC-DC کاهنده با تعداد ورودی‌های دلخواه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13961121146560731 بازدید : 528 صفحه: 269 - 276

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط