• صفحه اصلی
  • یک الگوریتم خوشه‌بندی چندهدفه تطبیقی مبتنی بر حراج_پیش‌بینی برای ردیابی هدف متحرک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم‌

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981215235816 بازدید : 3380 صفحه: 276 - 290

20.1001.1.16823745.1399.18.4.14.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط