• صفحه اصلی
  • ساختار جدید کلیدزنی نرم در مبدل DC/DC با ضریب بهره ولتاژ بالا و راندمان مناسب در توان انتقالی بالا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990420238203 بازدید : 4401 صفحه: 77 - 89

20.1001.1.16823745.1400.19.2.3.2

نوع مقاله: پژوهشی